Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ VỖ BÉO TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỖ THỊ THANH VÂN – Sử dụng thân lá lạc ủ chua ...

SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ VỖ
BÉO TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Đỗ Thị Thanh Vân, Lê Văn Hùng và Vũ Chí Cương
Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ-Viện Chăn Nuôi.
*Tác giả liên hệ : Đỗ Thị Thanh Vân - Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ
Viện Chăn Nuôi - Từ Liêm - Hà nội - Việt nam
Tel: (04) 38.386.126/ 0982.343.896; Fax : (04) 38.389.775: Email: dothanhvan@hotmail.com or
lyvan@hn.vnn.vn

ABSTRACT
The effect of different levels of ensilaged groundnut vines in the diets of fattening cattle on the daily weight
gain (ADG), feed conversion ratio (FCR) and economic efficiency
16 Lai Sind young bulls weighing 212 kg (SD=41kg) at 22 months of age were used to study the effect of
different levels of ensilaged groundnut vines in the diets of fattening cattle on the daily weight gain (ADG), feed
conversion ratio (FCR) and economic efficiency. In this study, animals were randomly allocated into 4
treatments (KP1; KP2; KP3 and KP4) according to 4 levels of ensilaged groundnut vines in the diets. The level
of ensilaged groundnut vines used was 13%; 26%; 39% and 52% of total dry matter (DM) of the diets for KP1;
KP2; KP3 and KP4, respectively. The daily DM offered was equal to 3% of initial BW and the experimental
time was 12 weeks.
The animals fed the KP1 and KP2 consumed significantly higher amounts of total DM (102 and 108g DM/kg
W0.75, respectively) than that of animals fed the KP4 (91g DM/kg W0.75), but there was no significant difference
in total DM intake among KP1, KP2, KP3 (102, 108 and 97g DM/kg W0.75, respectively). The ADG of animals
were in the range 0.523 to 0.833kg/head/day; and the highest ADG was obtained in the animals fed KP2 leading
to the lowest FCR of DM (8.29kgDM/kg BW gain) and better profit (334,000VND/head/month) for KP2
compared to KP1, KP3 and KP4. In conclusion, the best benefit was obtained when ensilaged groundnut vines
fed at a level of 26% of total DM of the diet.
Key words: Fattening cattes, ensilaged groundnut vines, levels, intake, weight gain.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Hàng năm nước ta có khoảng 1,2-1,4 triệu tấn thân lá lạc tươi, nhưng phần lớn khối lượng này
bị bỏ ngoài đồng làm phân bón, một phần nhỏ được dùng làm chất đốt. Lạc chiêm là vụ lạc
chính, thường thu hoạch vào tháng 6 tháng 7 hàng năm, trùng vào mùa mưa nên thân cây lạc
rất dễ bị nấm mốc và vi sinh vật phân hủy. Thân lá lạc sau thu hoạch có hàm lượng dinh
dưỡng tương đối cao: 26,45% vật chất khô (VC...
ĐỖ TH THANH VÂN Sử dụng thân lá lạc ủ chua ...
31
SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ V
BÉO TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ
Đỗ Thị Thanh Vân, Lê Văn Hùng và Vũ Chí Cương
B môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ-Viện Chăn Ni.
*Tác giả liên hệ : Đỗ Th Thanh Vân - B môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ
Viện Chăn Nuôi - T Liêm - Hà nội - Việt nam
Tel: (04) 38.386.126/ 0982.343.896; Fax : (04) 38.389.775: Email: dothanhvan@hotmail.com or
lyvan@hn.vnn.vn
ABSTRACT
The effect of different levels of ensilaged groundnut vines in the diets of fattening cattle on the daily weight
gain (ADG), feed conversion ratio (FCR) and economic efficiency
16 Lai Sind young bulls weighing 212 kg (SD=41kg) at 22 months of age were used to study the effect of
different levels of ensilaged groundnut vines in the diets of fattening cattle on the daily weight gain (ADG), feed
conversion ratio (FCR) and economic efficiency. In this study, animals were randomly allocated into 4
treatments (KP1; KP2; KP3 and KP4) according to 4 levels of ensilaged groundnut vines in the diets. The level
of ensilaged groundnut vines used was 13%; 26%; 39% and 52% of total dry matter (DM) of the diets for KP1;
KP2; KP3 and KP4, respectively. The daily DM offered was equal to 3% of initial BW and the experimental
time was 12 weeks.
The animals fed the KP1 and KP2 consumed significantly higher amounts of total DM (102 and 108g DM/kg
W
0.75
, respectively) than that of animals fed the KP4 (91g DM/kg W
0.75
), but there was no significant difference
in total DM intake among KP1, KP2, KP3 (102, 108 and 97g DM/kg W
0.75
, respectively). The ADG of animals
were in the range 0.523 to 0.833kg/head/day; and the highest ADG was obtained in the animals fed KP2 leading
to the lowest FCR of DM (8.29kgDM/kg BW gain) and better profit (334,000VND/head/month) for KP2
compared to KP1, KP3 and KP4. In conclusion, the best benefit was obtained when ensilaged groundnut vines
fed at a level of 26% of total DM of the diet.
Key words: Fattening cattes, ensilaged groundnut vines, levels, intake, weight gain.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Hàng năm c ta có khoảng 1,2-1,4 triệu tấn thân lá lạc tươi, nhưng phần lớn khối lượng này
bbỏ ngoài đồng làm phân bón, mt phần nhỏ được dùng làm chất đốt. Lạc chiêm vlạc
chính, thường thu hoạch vào tháng 6 tháng 7 hàng m, trùng vào a mưa nên thân cây lạc
rất dbnấm mốc và vi sinh vật phân hy. Tn lạc sau thu hoạch có hàm ợng dinh
dưỡng tương đối cao: 26,45% vật chất khô (VCK); 14,17% protein t/CP); 28,99% xơ thô
và 2289 Kcal ME/kg VCK (Nguyễn Hữu Tào, 1996; Bùi Văn Chính và cs., 2002). Thân lá lạc
chua (bổ sung 0,5% muối và 5% bt sắn) đạt pH từ 4,3-4,5; hàm lượng axit lactic đạt khá
cao 2,8%. Bò sữa ăn khẩu phần thân lạc, chiếm 39% năng lượng toàn khu phần, vẫn
cho năng suất sữa khá cao, đồng thời giá tiền chi pthức ăn giảm đi 18,6% (Nguyễn Hữu
Tào, 1996).
Quảng Tr là mt tỉnh duyên hải miền Trung, người dân ch yếu làm nông nghiệp; canh tác
lúa, hạt tiêu, lạc. Diện tích trng lạc toàn tỉnh đạt 5.300 ha năm 2006. Một năm hai vụ lạc
Đông Xuân Thu đã cho thu nhập cao hơn gấp 2 đến 3 lần trồng lúa, vì vy nhiều địa
phương trong tỉnh đã chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thp sang trồng lạc. Bên cnh đó,
ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển mạnh, nhất là chăn nuôi giac nhai lại như trâu, bò,
dê. Phong trào Sind hóa đàn bò phát triển khá nhanh, t trọng chăn ni đã chiếm gần 40%
tng giá tr ngành nông nghip. Mặc dù cây lạc chăn ni gia súc nhai lại đang phát triển
SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ VỖ BÉO TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ VỖ BÉO TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
SỬ DỤNG THÂN LÁ LẠC Ủ CHUA TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ VỖ BÉO TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 9 10 94