Ktl-icon-tai-lieu

sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Được đăng lên bởi Khanh Nha
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN
LỢI THỦY SAN
1. Đối tượng và mục tiêu của môn học

MỞ ĐẦU

Việt Nam là đất nước ven biển trải dài trên 3000 km, trong vùng nhiệt đới gió mùa nên
nguồn lợi thủy sản rất giàu có và đa dạng với hơn 2030 loài cá, 225 loài tôm, 653 loài tảo, 35
loài mực, 5 loài rùa biển và 12 loài rắn (Số liệu của Bộ Thủy sản, 2001). Ngoài ra còn có bào
ngư, ngọc trai, sò huyết, san hô và các loài đặc hữu khác. Nguồn tài nguyên biển phong phú đó
đã đóng góp một phần quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của dân tộc ta từ ngày dựng
nước. Bên cạnh đó từ những mặt nước sông suối, ao hồ, kênh mương, ruộng trũng... nhất là hệ
thống sông Hồng và sông Cửu Long là nơi nuôi dưỡng của hơn 500 loài cá nước ngọt tạo nên
một nguồn lợi thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua, việc mở rộng
đối tượng nuôi thủy sản và nhất là tăng sản lượng nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao như
tôm sú, cá basa xuất sang nhiều thị trường quốc tế đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của
ngành thủy sản. Theo thống kê của Bộ Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản (hải sản và thủy sản
nước ngọt) khai thác được của nước ta trong năm 2004 là 1,92 triệu tấn và sản lượng nuôi
trồng thủy sản là 1,15 triệu tấn, ngoài việc cung cấp cho nhu cầu trong nước còn đem lại cho
nền kinh tế nước nhà 2,4 tỷ USD qua xuất khẩu.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển dân số ngày càng tăng và nhận thức của người dân còn
hạn chế trong việc tiếp cận khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thủy sản cùng với những bất
cập trong công tác quản lý đã dẫn đến những nguy cơ đe dọa sự cạn kiệt của nguồn lợi. Theo
thống kê của Bộ Thủy sản, chỉ trong khoảng chưa đến 10 năm từ 1989 đến 1997, số lượng các
loài bị đe dọa cạn kiệt đã tăng nhanh từ 10 lên đến 135 loài bao gồm 78 loài sống ở biển. Ở
nhiều vùng biển, đặc biệt vùng nước nông gần bờ, việc khai thác hải sản đã đến mức báo động,
nhiều loài cá kinh tế bị khai thác quá mức. Sản lượng khai thác tăng vững chắc hàng năm
nhưng năng suất đánh bắt trong những năm qua lại giảm rõ rệt. Thêm vào đó sự phát triển ồ ạt
của việc nuôi trồng thủy sản thiếu định hướng và thiếu sự quản lý hiệu quả cũng đã dẫn đến
những thiệt hại trực tiếp do dịch bệnh cũng như tác động xấu đến môi trường sinh thái.
Do đó, việc nghiên cứu nắm vững hiện trạng nguồn lợi thủy sản để đề ra các chính sách đầu
tư, phát triển và quản lý hiệu quả nghề cá đảm bảo sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng
bền vững đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người, đã trở nên ngày càng cấp bách. Đ...
SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ NGUỒN
LỢI THỦY SAN
MỞ ĐẦU
1. Đối tượng và mục tiêu của môn học
Việt Nam đất nước ven biển trải dài trên 3000 km, trong vùng nhiệt đới gió mùa nên
nguồn lợi thủy sản rất giàu và đa dạng với hơn 2030 loài cá, 225 loài tôm, 653 loài tảo, 35
loài mực, 5 loài rùa biển 12 loài rắn (Số liệu của Bộ Thủy sản, 2001). Ngoài ra nbào
ngư, ngọc trai, sò huyết, san hô và các loài đặc hữu khác. Nguồn tài nguyên bin phong phú đó
đã đóng góp một phần quan trọng trong s tồn tại phát triển của n tộc ta t ngày dựng
nước. n cạnh đó từ những mặt nước sông suối, ao hồ, kênh mương, ruộng trũng... nhất là hệ
thốngng Hồng và sông Cửu Longnơi nuôi dưỡng của hơn 500 loàinước ngọt tạo nên
một nguồn lợi thủy sản nước ngọt giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua, việc mở rộng
đối tượng nuôi thủy sản nhất là tăng sản lượng nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao như
tôm sú, basa xuất sang nhiều thị trường quốc tế đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của
ngành thủy sản. Theo thống kê của Bộ Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản (hải sảnthủy sản
nước ngọt) khai thác được của nước ta trong năm 2004 1,92 triệu tấn sản lượng nuôi
trồng thủy sản 1,15 triệu tấn, ngoài vic cung cấp cho nhu cầu trong nước còn đem lại cho
nền kinh tế nước nhà 2,4 tỷ USD qua xuất khẩu.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển dân s ngày càng tăng và nhận thức của người dân còn
hạn chế trong việc tiếp cận khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thủy sản cùng với những bất
cập trong công tác quản đã dẫn đến những nguy đe dọa sự cạn kiệt của nguồn lợi. Theo
thống kê của Bộ Thủy sản, chỉ trong khoảng chưa đến 10 năm từ 1989 đến 1997, số lượng các
loài bị đe dọa cạn kiệt đã tăng nhanh từ 10 lên đến 135 loài bao gồm 78 loài sống biển.
nhiều vùng bin, đặc biệt vùng nước nông gần bờ, việc khai thác hải sản đã đến mức báo động,
nhiều loài kinh tế bị khai thác quá mức. Sản lượng khai thác tăng vững chắc hàng năm
nhưng ng suất đánh bắt trong những năm qua lại giảm rõ rệt. Thêm vào đó sự phát triển ồ ạt
của việc nuôi trồng thủy sản thiếu định hướng thiếu s quản hiệu quả cũng đã dẫn đến
những thiệt hại trực tiếp do dịch bệnh cũng như tác động xấu đến môi trường sinh thái.
Do đó, việc nghiên cứu nắm vững hiện trạng nguồn lợi thủy sản để đề ra các chính sách đầu
tư, phát triển và quảnhiệu quả nghềđảm bảo sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng
bền vững đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người, đã trở nên ngày càng cấp bách. Đã
rất nhiều ng trình nghiên cứu nguồn lợi thủy sản của các nhà khoa học Vit Nam được
công bố. Nhiều chính sách định hướng vic phát triển bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững
đã ra đời mà điển hình là bộ Luật Thủy sản đã được Quốc Hội thông qua ngày 26-11-2003.
1
sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Người đăng: Khanh Nha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 9 10 769