Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG VỎ QUẢ CA CAO TRONG KHẨU PHẦN NUÔI VỖ BÉO BÒ TẠI ĐẮK LẮK

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯƠNG LA – Sử dụng vỏ quả ca cao ...

SỬ DỤNG VỎ QUẢ CA CAO TRONG KHẨU PHẦN NUÔI VỖ BÉO BÒ
TẠI ĐẮK LẮK
Trương La1, Vũ Văn Nội2 và Trịnh Xuân Cư2
1

Viện KHKT nông lâm nghiệp Tây nguyên ; 2Viện Chăn nuôi Quốc gia
*Tác giả liên hệ: Trương La, Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên
Tel: 0500.3862790/0913411442; Email: trlanlntn@gmail.com.

ABSTRACT
Utilization of cocoa pod husk for fattening cattle in Daklak province
Fifteen Laisind (Red Sindhy x Yellow cattle) bulls aging approximately 18 months old were used in a completely
randomized design experiment to investigate effect of cocoa pod husk (CPH) inclusion at different levels in the
diets on performance and economic return of the fattened beef cattle. The animals were allocated into 3
treatments with the level of CPH meal increased from 25% dietary DM (Treatment 1) to 30% (Treatment 2) and
to 35% (Treatment 3). The experiment lasted 98 days including 14 days adaptation and 84 days measurement
periods. The results show that ADG of the animals varied from 0.679 kg/head/day in treatment 3 to 0.707
kg/head/day in treatment 1 and was not affected by the level of CPH in the diets (P>0.05). Similarly, FCRs of the
animals (from 7.60 to 8.16kg DM/kg liveweight gain) were not significantly different between the treatments
(P>0.05). Economic return, however, was increased as the level of CPH increased in the diets (VND
181,529/head/month in treatment 1 to VND 192,907/head/month in treatment 3). It was concluded that
increasing level of CPH meal from 25 to 35% dietary DM in the fattening ration did not affect ADG and FCR of
the animal but improved economic return.
Key words: Cocoa pod husk, Laisind bulls, fattening, ADG.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Tây Nguyên là khu vực dồi dào về nguồn phụ phẩm nông nghiệp, trong đó có vỏ quả ca cao,
một loại phụ phẩm mới được sử dụng làm thức ăn cho bò. Sau khi thu hoạch lấy hạt, từ quả ca
cao loại ra một khối lượng vỏ rất lớn, khoảng 50% khối lượng quả (Nguyễn Văn Uyển, 1999),
nếu tận dụng nguồn phụ phẩm này để làm thức ăn chăn nuôi sẽ giải quyết được sự thiếu hụt
thức ăn cho bò, đồng thời góp phần làm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường.
Chế biến phụ phẩm ca cao làm thức ăn đã được một số tác giả trên thế giới tiến hành, theo
Wood và Lass (2001) vỏ quả ca cao khô có thể xay nhỏ trộn vào thức ăn cho bò, cừu, dê với tỉ
lệ 50%. Bột vỏ ca cao có thể thay thế bột ngô và trộn với tỉ lệ 35% trong khẩu phần mà vẫn
không thay đổi mức tăng khối lượng của lợn (Bo Gohl, 1981). Nghiên cứu của Wong và cs
(1986) kh...
TRƯƠNG LA S dụng vỏ quả ca cao ...
37
SỬ DỤNG VỎ QUẢ CA CAO TRONG KHẨU PHẦN NUÔI VỖ BÉO BÒ
TI ĐẮK LẮK
Trương La
1
, Vũ Văn Nội
2
Trịnh Xuân
2
1
Viện KHKT nông lâm nghiệp Tây nguyên ;
2
Viện Chăn nuôi Quốc gia
*Tác giả liên hệ: Trương La, Viện KHKT Nôngm nghiệp Tây Nguyên
Tel: 0500.3862790/0913411442; Email: trlanlntn@gmail.com.
ABSTRACT
Utilization of cocoa pod husk for fattening cattle in Daklak province
Fifteen Laisind (Red Sindhy x Yellow cattle) bulls aging approximately 18 months old were used in a completely
randomized design experiment to investigate effect of cocoa pod husk (CPH) inclusion at different levels in the
diets on performance and economic return of the fattened beef cattle. The animals were allocated into 3
treatments with the level of CPH meal increased from 25% dietary DM (Treatment 1) to 30% (Treatment 2) and
to 35% (Treatment 3). The experiment lasted 98 days including 14 days adaptation and 84 days measurement
periods. The results show that ADG of the animals varied from 0.679 kg/head/day in treatment 3 to 0.707
kg/head/day in treatment 1 and was not affected by the level of CPH in the diets (P>0.05). Similarly, FCRs of the
animals (from 7.60 to 8.16kg DM/kg liveweight gain) were not significantly different between the treatments
(P>0.05). Economic return, however, was increased as the level of CPH increased in the diets (VND
181,529/head/month in treatment 1 to VND 192,907/head/month in treatment 3). It was concluded that
increasing level of CPH meal from 25 to 35% dietary DM in the fattening ration did not affect ADG and FCR of
the animal but improved economic return.
Key words: Cocoa pod husk, Laisind bulls, fattening, ADG.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Tây Nguyên khu vực dồi dào vnguồn phụ phẩm nông nghiệp, trong đó v quả ca cao,
mt loại phụ phẩm mới được sử dụng làm thức ăn cho bò. Sau khi thu hoạch lấy hạt, từ quả ca
cao loại ra một khối lượng vỏ rất lớn, khoảng 50% khối lượng qu(Nguyễnn Uyển, 1999),
nếu tận dụng nguồn phụ phẩm này đlàm thức ăn chăn nuôi s gii quyết được sự thiếu hụt
thức ăn cho bò, đồng thời góp phần làm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường.
Chế biến ph phẩm ca cao làm thức ăn đã được một số tác giả trên thế giới tiến hành, theo
Wood và Lass (2001) vquả ca cao khô có thể xay nh trộn vào thức ăn cho bò, cừu, dê với tỉ
l50%. Bt vca cao thể thay thế bt ngô và trn với tỉ l 35% trong khẩu phần mà vẫn
không thay đi mức tăng khối lượng của lợn (Bo Gohl, 1981). Nghiên cứu của Wong và cs
(1986) khi ni bò Brahman lai với khẩu phần 50% vỏ ca cao cho tăng trọng 500g/ngày
cao hơn lô đối chứng cho ăn cỏ Voi chỉ đạt 260g/con/ngày. Việt Nam, cho đến nay việc sử
dng v quả ca cao làm thức ăn cho gia súc còn rất ít. Vì vậy, với sự phát triển mạnh mẽ trồng
y ca cao y Nguyên c vùng khác tvic nghiên cứu sử dụng vỏ quả ca cao làm
thức ăn vỗ béo bò là cần thiết và phù hợp với tình hình phát triển chăn nuôi hiện nay.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng và địa điểm nghiên cứu
Phụ phẩm nông nghiệp sử dụng làm thc ăn cho bò là v quả ca cao khô sau thu hoạch.
Gia súc thí nghiệm: Sdụng 15 bò đực lai Sind 18 tháng tuổi.
Thí nghiệm được tiến hành m 2007 tại huyn Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Phương pháp nghiên cứu
Trước khi phối hợp khẩu phần, các loại thức ăn được phân tích thành phần hoá học gồm các
chỉ tiêu: chất khô (CK), protein thô (Pth), chất béo (CB), thô (Xth), khoáng tổng số (Ash),
SỬ DỤNG VỎ QUẢ CA CAO TRONG KHẨU PHẦN NUÔI VỖ BÉO BÒ TẠI ĐẮK LẮK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG VỎ QUẢ CA CAO TRONG KHẨU PHẦN NUÔI VỖ BÉO BÒ TẠI ĐẮK LẮK - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
SỬ DỤNG VỎ QUẢ CA CAO TRONG KHẨU PHẦN NUÔI VỖ BÉO BÒ TẠI ĐẮK LẮK 9 10 454