Ktl-icon-tai-lieu

Súp Lơ Xanh và kỹ thuật trồng súp lơ

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 8447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Súp Lơ Xanh
1. Giống
Có thể tự gieo cây giống hoặc mua cây giống từ những vườn ươm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản
xuất, kinh doanh giống cây trồng.
Cây giống khi trồng phải đạt các tiêu chuẩn tối thiểu:
• Số ngày gieo ươm: 25 – 30 ngày
• Chiều cao cây: 10 – 12 cm
• Đường kính thân: 1,5 – 2 mm
• Số lá thật: 4 – 6 lá
• Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, không bị dập nát, rễ trắng, ngọn phát triển tốt,
không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh.
2. Chuẩn bị đất
Vệ sinh vườn, dọn sạch tàn dư thực vật của vụ trồng trước, rải vôi cày xới kỹ sâu khoảng 20-25 cm. Trong trường
hợp cần thiết, xử lý đất bằng Sincosin, phun đều trước khi phay đất để hạn chế tuyến trùng, và rải đều Nebijin
0.3DP trên vườn trước khi trồng rồi cày xới để hạn chế bệnh sưng rễ. Làm luống rộng 120cm cả rãnh, cao 15cm,
trong mùa khô cao 10cm.
3. Phân bón và cách bón phân
Lượng phân tổng số tính cho 1 ha/vụ:
- Phân chuồng hoai mục: 30-40m3;
- Phân lân vi sinh (LVS): 300kg;
- Vôi bột: 1.000-1.200kg;
- Phân vô cơ N-P-K nguyên chất: 150kg N -150kg P2O5 -300kg K2O.
Có thể dùng phân đơn chất hoặc phân phức hợp cân đối theo lượng nguyên chất như trên.
- Bón lót
Rải toàn bộ lượng vôi, lân vi sinh khi cày đất. Sau khi sẻ rạch, bón toàn bộ lượng phân chuồng, 75kg P2O5 vào
rãnh, đảo trộn thật đều, lấp rãnh, tưới cho tan phân một ngày trước khi trồng.
- Bón thúc
Lần 1: Sau trồng 7-10 ngày, bón 30kg N, 75kg K2O, trộn đều rải cách gốc cây 10-15cm, xăm xới, vun, làm cỏ, tưới
cho tan phân.
Lần 2: Sau trồng 20-25 ngày, bón 90kg N, 75kg P2O5, 200kg K2O, trộn đều bón cách gốc cây 20 cm, kết hợp làm
cỏ, vun nhẹ, tưới cho tan phân.
Lần 3: Sau trồng 35-40 ngày, bón hết 30kg N và 25kg K2O còn lại, rải phân đều giữa hai hàng cây, tưới cho tan
phân.
Trong quá trình chăm sóc và sau mỗi lần bón thúc, phun thêm phân bón lá hoặc các loại phân vi lượng có chứa
các thành phần Mg, Mn, Fe, Mo, Cu…
4. Trồng và chăm sóc
Trồng ba hàng/ luống với khoảng cách 30x35cm, mật độ 50.000-52.000 cây/ha, trồng vào buổi chiều mát, tưới và
duy trì đủ ẩm sau khi trồng để cây bén rễ tốt.
Che đậy hoa: Che hoa là một biện pháp kĩ thuật rất cần thiết trong kĩ thuật trồng sulơ. Nếu không che hoa, để nụ
hoa chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ cao và ánh sáng trực xạ thì sẽ làm cho hoa chuyển sang màu sẫm rồi
màu nâu, như vậy sẽ làm giảm giá trị sử dụng. Vì vậy cần có biện pháp che hoa kịp thời để nâng cao phẩm chất
hoa lơ.
Sau khi trồng được khoảng 45 - 50 ngày, khi mà 2 lá ở giữa nhỏ hẳn đi và bắt chéo nhau, đó là dấ...
Súp Lơ Xanh
1. Giống
Có thể tự gieo cây giống hoặc mua cây giống từ những vườn ươm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản
xuất, kinh doanh giống cây trồng.
Cây giống khi trồng phải đạt các tiêu chuẩn tối thiểu:
• Số ngày gieo ươm: 25 – 30 ngày
• Chiều cao cây: 10 – 12 cm
• Đường kính thân: 1,5 – 2 mm
• Số lá thật: 4 – 6 lá
• Tình trạng cây xuất vườn: Cây khoẻ mạnh, không dị hình, không bị dập nát, rễ trắng, ngọn phát triển tốt,
không có biểu hiện nhiễm sâu bệnh.
2. Chuẩn bị đất
Vệ sinh vườn, dọn sạch tàn dư thực vật của vụ trồng trước, rải vôi cày xới kỹ sâu khoảng 20-25 cm. Trong trường
hợp cần thiết, xử lý đất bằng Sincosin, phun đều trước khi phay đất để hạn chế tuyến trùng, và rải đều Nebijin
0.3DP trên vườn trước khi trồng rồi cày xới để hạn chế bệnh sưng rễ. Làm luống rộng 120cm cả rãnh, cao 15cm,
trong mùa khô cao 10cm.
3. Phân bón và cách bón phân
Lượng phân tổng số tính cho 1 ha/vụ:
- Phân chuồng hoai mục: 30-40m3;
- Phân lân vi sinh (LVS): 300kg;
- Vôi bột: 1.000-1.200kg;
- Phân vô cơ N-P-K nguyên chất: 150kg N -150kg P2O5 -300kg K2O.
Có thể dùng phân đơn chất hoặc phân phức hợp cân đối theo lượng nguyên chất như trên.
- Bón lót
Rải toàn bộ lượng vôi, lân vi sinh khi cày đất. Sau khi sẻ rạch, bón toàn bộ lượng phân chuồng, 75kg P2O5 vào
rãnh, đảo trộn thật đều, lấp rãnh, tưới cho tan phân một ngày trước khi trồng.
- Bón thúc
Lần 1: Sau trồng 7-10 ngày, bón 30kg N, 75kg K2O, trộn đều rải cách gốc cây 10-15cm, xăm xới, vun, làm cỏ, tưới
cho tan phân.
Lần 2: Sau trồng 20-25 ngày, bón 90kg N, 75kg P2O5, 200kg K2O, trộn đều bón cách gốc cây 20 cm, kết hợp làm
cỏ, vun nhẹ, tưới cho tan phân.
Lần 3: Sau trồng 35-40 ngày, bón hết 30kg N và 25kg K2O còn lại, rải phân đều giữa hai hàng cây, tưới cho tan
phân.
Trong quá trình chăm sóc và sau mỗi lần bón thúc, phun thêm phân bón lá hoặc các loại phân vi lượng có chứa
các thành phần Mg, Mn, Fe, Mo, Cu…
4. Trồng và chăm sóc
Trồng ba hàng/ luống với khoảng cách 30x35cm, mật độ 50.000-52.000 cây/ha, trồng vào buổi chiều mát, tưới và
duy trì đủ ẩm sau khi trồng để cây bén rễ tốt.
Che đậy hoa: Che hoa là một biện pháp kĩ thuật rất cần thiết trong kĩ thuật trồng sulơ. Nếu không che hoa, để nụ
hoa chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ cao và ánh sáng trực xạ thì sẽ làm cho hoa chuyển sang màu sẫm rồi
màu nâu, như vậy sẽ làm giảm giá trị sử dụng. Vì vậy cần có biện pháp che hoa kịp thời để nâng cao phẩm chất
hoa lơ.
Sau khi trồng được khoảng 45 - 50 ngày, khi mà 2 lá ở giữa nhỏ hẳn đi và bắt chéo nhau, đó là dấu hiệu điểm
sinh trưởng đã xuất hiện, nụ hoa có đường kính 4 - 5cm thì tiến hành che hoa. Khi che có thể bẻ những lá phía
dưới đậy lên hoa.
Tưới nước: Sử dụng nước giếng khoan, nước máy, nước suối đầu nguồn để tưới, tuyệt đối không sử dụng nước ao
tù, nước thải, nguồn nước nhiễm các loại vi sinh vật gây hại, nhiễm độc hoá học để tưới rau.
5. Phòng trừ sâu bệnh hại
Các loại sâu hại chính gồm:
- Sâu tơ: là sâu gây hại nguy hiểm nhất, chúng phát sinh và gây hại liên tục quanh năm, nhưng nặng nhất từ
tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Sâu rất nhanh quen thuốc nên phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng
hợp như sau:
Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn sạch tàn dư cây trồng từ vụ trước, phá bỏ các ký chủ phụ xung quanh ruộng, cày lật
đất sớm để diệt trứng, nhộng, sâu non và hạn chế mầm bệnh. Luân canh với cây trồng khác họ. Tưới nước vào
buổi sáng sớm hoặc chiều tối. Dùng lưới ruồi cao 1m quây quanh vườn để hạn chế sâu bay nhiễm từ vườn khác…
Bảo vệ các loài thiên địch như nuôi thả một số đối tượng như ong ký sinh (Diadegma semiclausum), Ong Cotesia
Plutella, nấm ký sinh
Súp Lơ Xanh và kỹ thuật trồng súp lơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Súp Lơ Xanh và kỹ thuật trồng súp lơ - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Súp Lơ Xanh và kỹ thuật trồng súp lơ 9 10 851