Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu giải phẫu

Được đăng lên bởi vo60088
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Qui NHơn
Khoa Sinh-KTNN
Lớp Nông Học K32
Chương

Danh Sách Nhóm

Nguyễn Thái Trung
Nguyễn xuân long
Somvang

Sơ đồ hoạt động của các cơ quan cảm
giác

Cơ quan cảm giác ở cá

Cơ quan cảm giác của côn trùng

GIÁC QUAN CỦA NHỆN

Các cơ quan cảm giác

CẤU TẠO DA THÚ
1:lông

2:thụ cảm xúc giác

3:cơ lông

4:thể Pacini

5:gốc lông

6:Đầu nút thần kinh

7:Mỡ

8;mô liên kết

9:động mạch

10:Tĩnh mạch

11;tuyến mồ hôi 12:thần kinh

Cấu Trúc Da Người

Sắc tố cấu tạo của da

Cung phản xạ cảm úng ở da

a)Bốn vùng vị giác ở
lưỡng cư
b)Chồi vị giác cắt dọc
c)Cấu tạo chi tiết cụm
tế bào vị giác
d)ảnh hiển vi một chồi
vị giác

1)Nhú vị giác 2)Vùng vị giác đắng
5)Vùng vị giác ngọt

3)Vùng vị giác chua

6)Chồi vị giác 7)Tế bào cung cấp

9)Tế bào thụ cảm với vi lông

10)Sợi thần kinh

4)Vùng vị giác mặn
8)Lỗ vị giác

Cấu tạo của mắt

Phản xạ của cơ thể

Cấu trúc của mắt

Cấu trúc của mắt

Sự cung cấp máu cho màng mắt

CẤU TẠO MẮT Ếch
1;thấu kính

2:võng mạc

3:sợi thần kinh

4:cơ mắt

CƠ QUAN CẢM GIÁC NHIỆT
1)Lỗ mũi của hố cảm giác 2)Buồng ngoài 3)Màng
4)Buồng trong
ty thể

5)Phần cuối thần kinh tiếp xúc với

THỤ QUAN KHƯỚU
GIÁC
1)Thần kinh khướu
giác
2)Nhầy khướu giác
3)Đường mũi

4)Hướng tới thần kinh khướu giác 5)Tế bào gốc
6)Tế bào cung cấp
9)Tế bào thụ cảm

7)Sợi trục

8)Lông

Cấu tạo của mũi

Cấu trúc của mũi

Sơ đồ cấu tạo chung của tai

Cấu tạo của màng nhỉ

Những hình ảnh kinh ngạc

The end

...
Danh Sách Nhóm
Nguyễn Thái Trung
Nguyễn xuân long
Somvang
Trường Đại Học Qui NHơn
Khoa Sinh-KTNN
Lớp Nông Học K32
Chương
Tài liệu giải phẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu giải phẫu - Người đăng: vo60088
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tài liệu giải phẫu 9 10 368