Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu tập huấn cây lúa

Được đăng lên bởi nganha-2712
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYỆN LỘC HÀ
PHÒNG NN&PTNT

KỸ THUẬT THÂM CANH CÂY LÚA
- Ở HỘ NÔNG DÂN -

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lúa là một trong ba cây lương thực chính trên thế giới có 100/210 quốc
gia trồng lúa, khoảng 40% dân số thế giới coi lúa gạo là nguồn lương thực chính
25% sử dụng lúa gạo trên 1/2 khẩu phần ăn hàng ngày. Như vậy, lúa gạo có ảnh
hưởng tới đời sống ít nhất là 65% dân số thế giới.
Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước đề ra (Tại Đại hội VI
tháng 12/1986): Vai trò kinh tế hộ được khẳng định, sản xuất lúa gạo ngày càng
đạt được thành tựu lớn (năm 1988 nhập 700 tấn, đến năm 1989 xuất 1,4 triệu
tấn, năm 1999 xuất 4,5 triệu tấn). Với lượng lương thực 30% hàng năm tham gia
vào thị trường hàng hoá, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội. Tuy
nhiên, với đà tăng dân sô, thiên tai, hạn hán hàng năm thì áp lực về lương thực
cho toàn xã hộ vẫn ngày một gia tăng, tính bền vững của một nền Nông nghiệp
đang đặt ra vấn đề ngày càng khó khăn.
Phát triển một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững (trong đó có lúa
gạo) mang tính cộng đồng và toàn xã hội. Hơn nữa sự phát triển phải có tính
đồng đều giữa các vùng lãnh thổ, từng địa phương giữa các hộ nông dân.
II. NỘI DUNG
1. Thâm canh lúa là gì?
Thâm canh lúa cần đồng bộ tiến hành các khâu sau đây:
- Sử dụng giống lúa phù hợp với khí hậu của vùng, đất đai của hộ gia đình
trong một tổng thể hoà hợp.
- Sử dụng các loại giống có khả năng cho năng suất cao. Phù hợp với khả
năng đầu tư của gia đình và khả năng tưới tiêu của địa phương.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển gồm các khâu:
+ Mạ tốt
+ Bố trí thời vụ thích hợp
+ Cấy đúng kỹ thuật
+ Bón phân đúng và đủ
+ Phòng trừ sâu bệnh kịp thời
2. Giống và cơ cấu giống
a. Giống: “Tốt giống tốt mạ, tốt mạ tốt lúa”

1

- Hàng vụ phải chọn lọc giống, bố trí diện tích thích hợp để sản xuất
giống tại hộ nông dân (sản xuất lúa tại chổ).
- Nguồn giống thông qua các cơ sở sản xuất của nhà nước.
b. Các loại giống và cơ cấu.
* Đông xuân:
+ Trà xuân sớm, xuân trung, IR1820 là giống nhập nội từ IRRI từ năm
1979 đưa vào sản xuất và công nhận năm 1987 hàng năm cơ cấu cao 60-65%
tổng diện tích.
Đặc điểm:
- Chất lượng gạo ngon
- Kém chịu chua và thiếu lân
- Nhiễm sâu bệnh và có biểu hiện thoái hoá.
Hiện nay có thêm dòng IR1820 cao cây (K.D.O) năng suất cao hơn kháng
sâu bệnh hơn song bị nhễm nấm non.
Bộ giống X:
Xi 19, Xi 20, Xi 23, Nx 30 là tập đoàn giống chịu thâm canh, chịu
được chua, tiềm năng năng suất cao.
+ Trà xuân muôn: KD18, IRi352, lúa thơm và các loại lúa lai....
UBND HUYỆN LỘC HÀ
PHÒNG NN&PTNT
KỸ THUẬT THÂM CANH CÂY LÚA
- Ở HỘ NÔNG DÂN -
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lúa một trong ba cây lương thực chính trên thế giới 100/210 quốc
gia trồng lúa, khoảng 40% dân số thế giới coi lúa gạo là nguồn lương thực chính
25% sử dụng lúa gạo trên 1/2 khẩu phần ăn hàng ngày. Như vậy, lúa gạo có ảnh
hưởng tới đời sống ít nhất là 65% dân số thế giới.
Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước đề ra (Tại Đại hội VI
tháng 12/1986): Vai trò kinh tế hộ được khẳng định, sản xuất lúa gạo ngày càng
đạt được thành tựu lớn (năm 1988 nhập 700 tấn, đến năm 1989 xuất 1,4 triệu
tấn, năm 1999 xuất 4,5 triệu tấn). Với lượng lương thực 30% hàng năm tham gia
vào thị trường hàng hoá, góp phần tăng trưởng kinh tế, n đnh xã hội. Tuy
nhiên, với đà tăng dân sô, thiên tai, hạn hán hàng năm thì áp lực v lương thực
cho toàn h vẫn ngày một gia tăng, tính bền vững của một nn Nông nghiệp
đang đặt ra vấn đề ngày càng khó khăn.
Phát triển một nền nông nghiệp xanh, sạch bền vững (trong đó lúa
gạo) mang tính cộng đồng toàn hội. Hơn nữa sự phát triển phải tính
đồng đều giữa các vùng lãnh thổ, từng địa phương giữa các hộ nông dân.
II. NỘI DUNG
1. Thâm canh lúa là gì?
Thâm canh lúa cần đồng bộ tiến hành các khâu sau đây:
- Sử dụng giốnga phù hợp với khí hậu của vùng, đất đai của hộ gia đình
trong một tổng thể hoà hợp.
- Sử dụng các loại giống có khả năng cho năng suất cao. Phù hợp với khả
năng đầu tư của gia đình và khả năng tưới tiêu của địa phương.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển gồm các khâu:
+ Mạ tốt
+ Bố trí thời vụ thích hợp
+ Cấy đúng kỹ thuật
+ Bón phân đúng và đủ
+ Phòng trừ sâu bệnh kịp thời
2. Giống và cơ cấu giống
a. Giống: “Tốt giống tốt mạ, tốt mạ tốt lúa”
1
tài liệu tập huấn cây lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu tập huấn cây lúa - Người đăng: nganha-2712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tài liệu tập huấn cây lúa 9 10 716