Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thiết kế nhà kính tự động mô hình nhỏ

Được đăng lên bởi vothanhxuan1201
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời mở đầu

 Nước ta là một nước nông nghiệp, nhưng quá trình tự động hóa
nông nghiệp còn ít phát triển, các máy móc chủ yếu là nước ngoài,
do đó việc nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ thống cho nông
nghiệp là hết sức cần thiết.

Mục lục

1.
2.
3.
4.
5.

Tình hình trong và ngoài nước
Thiết kế và chế tạo hệ thống mô hình nhà kính
Thiết kế và chế tạo mạch điện tư
Ứng dụng Fuzzy vào điều khiển
Thực nghiệm, kết luận và kiến nghi

1.

Tình hình trong và ngoàinước

Tình hình trên thế giới

 Hiện nay, nhà kính tự động không còn xa lạ ở các nước phát triển.Họ ứng dụng công

nghệ vào trồng trọt giúp tăng hiệu suất lên 4-6 lần, đặc biệt ở Hà Lan là phát triển nhất.

Tình hình trong nước

 Hiện nay trồng cây trong nước vẫn còn thủ công nông nghiệp, một số có
áp dụng các công nghệ kỹ thuật của nước ngoài, tuy nhiên chưa mang tính
tự động hóa cao.

 Các khu vực điển hình nhà kính như Đà Lạt, Khu nông nghiệp Củ chi

Một số mô hình tiêu biểu

Mô hình nhà kính của chú Nguyễn Văn Đẹp

Một số mô hình tiêu biểu

Mô hình nhà kính của trường nông lâm

2.Thiết kếvà chế tạo hệthống mô hình nhàkính

Các vấn đề cần quan tâm

1. Các yêu cầu đối với nhà kính
2. Lựa chọn mô hình cơ khí
3. Những yếu tố chính ảnh hưởng
4. Lựa chọn phương pháp tưới, giống cây, phân bón
5. Lựa chọn cơ cấu chấp hành và cảm biến

Các yêu cầu đối với nhà kính

 Tận dụng thiên nhiên
•
•

Hướng ánh sáng chiếu
Hướng gió, mưa tác động

 Cơ cấu nhà vững chắc.
 Lưới cản côn trùng
 Hạn chế vật chắn ánh sáng.
 Thuận tiện sưa chữa
 Hệ thống tưới tiêu chất dinh dưỡng
 Hệ thống điều khiển khí hậu

Hướng ánh sáng chiếu

 Chọn hướng sao cho việc ánh sáng chiếu vào nhà kính là nhiều để tận
dụng nguồn nhiệt cung cấp cho cây và ánh sáng phù hợp nhất.

 Do đó khi thiết kế mô hình cơ khí cần đảm bảo ánh sáng lan tỏa tới cây
trồng và không bi chắn ánh sáng

 Hướng tốt thường chọn là theo trục Bắc Nam

Hướng gió thổi và mưa
Việc thiết kế phải tận dụng được nguồn gió có sẵn tự nhiên để làm thông
mát nhà kính và cấp khí hợp lý, tránh để côn trùng xâm nhập.
Đối với mưa gió ta cần thiết kế hạn chế nước mưa vào nhà kính.
Cơ cấu phải vững chắc tránh được mưa bão.

Cơ cấu nhà

Từ những yêu cầu trên, ta cần thiết kế 1 mô hình nhà kính có:






Đảm bảo ánh sáng chiếu.
Đảm bảo luồng gió tự nhiên mà không có côn trùng gây hại.
Đảm bảo vững chắc, tránh mưa bão.
Thuận tiện lắp cơ cấu tự động.

Một...

 !"
#"  $ % & ! '! ! ("   ) " 
!*&+!,
-./+
Tài liệu thiết kế nhà kính tự động mô hình nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thiết kế nhà kính tự động mô hình nhỏ - Người đăng: vothanhxuan1201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Tài liệu thiết kế nhà kính tự động mô hình nhỏ 9 10 660