Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu trồng nấm

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT NẤM ĂN & NẤM DƯỢC LIỆU
1. Giới thiệu chung.
Trung tâm ứng dụng & chuyển giao công nghệ là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
khoa học và công nghệ Thái Nguyên.
Địa chỉ cơ quan: Số 9, đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3. 857852; Fax: 0280.3. 859003
Với chức năng nhiệm vụ: Tập hợp và phát huy trí tuệ của cán bộ khoa học
trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp khoa
học, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên
địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhằm ứng dụng, chuyển giao và tổ chức thực hiện các
thành tựu KH&CN vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống như: Công nghệ sinh
học, chế phẩm vi sinh; công nghệ thông tin, an toàn bức xạ hạt nhân, năng lượng
mặt trời và nước sạch vệ sinh môi trường…
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ khoa học & công nghệ và Uỷ ban nhân dân
Tỉnh, năm 2005 Trung tâm triển khai dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất nấm
hàng hoá tại Thái Nguyên”. Đây là dự án cấp bộ quản lý thuộc chương trình nông
thôn miền núi, Nhằm đẩy mạnh công nghệ sinh học vào thực tiễn đời sống xã hội,
tạo ra nghề mới, sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần đẩy
mạnh sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn.
Thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, Trung
tâm đã thành lập Xưởng thực nghiệm sinh học.
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Thịnh Đán, TP TN
Điện thoại: 0280.3.746925
Tại đây dự án đã lắp đặt hệ thống dây truyền thiết bị công nghiệp sản xuất
giống và chế biến nấm, công suất 50 tấn giống/năm (các loại nấm ăn và nấm dược
liệu). Đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất phục vụ công tác đào tạo hướng
dẫn và chuyển giao công nghệ cho nông dân.
Đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ sản xuất nấm là những kỹ sư sinh
học được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ sinh học, sẵn sàng chuyển giao
công nghệ và cung ứng các loại giống nấm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong và
ngoài tỉnh.
2. Tình hình nghiên cứu,sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu
Nấm ăn là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều Protein
(đạm thực vật) các axitamin không thay thế và vitamin (A,B,K,D,E ), không có các
độc tố, có thể coi nấm ăn như một loại “thực phẩm sạch”. Ngoài giá trị dinh
dưỡng, nấm còn có nhiều đặc tính của biệt dược, có khả năng phòng và chữa bệnh

1

như: làm hạ đường huyết, chống bệnh béo phì, chữa bệnh đường ruột…nhiều công
trình nghiên cứu về y học xem nấm như một loại thuốc chữa ung thư.
Vấn đề nghiên cứu và sản xuất nấm trên thế g...


 !"# "$%
Trung tâm ứng dụng & chuyển giao công nghệ đơn vị sự nghiệp thuộc S
khoa học và công nghệ Thái Nguyên.
Địa chỉ cơ quan: Số 9, đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3. 857852; Fax: 0280.3. 859003
Với chức năng nhiệm vụ: Tập hợp phát huy trí tuệ của cán bộ khoa học
trong các lĩnh vực tự nhiên, hội để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp khoa
học, hỗ trợ công tác quản nhà nước trong nh vực khoa học công nghệ trên
địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhằm ứng dụng, chuyển giao tổ chức thực hiện các
thành tựu KH&CN vào các lĩnh vực sản xuất đời sống như: ng nghệ sinh
học, chế phẩm vi sinh; công nghệ thông tin, an toàn bức xạ hạt nhân, năng lượng
mặt trời và nước sạch vệ sinh môi trường…
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ khoa học & công nghệ Uỷ ban nhân dân
Tỉnh, năm 2005 Trung tâm triển khai dự án: “Xây dựng hình sản xuất nấm
hàng hoá tại Thái Nguyên”. Đây dự án cấp bộ quản thuộc chương trình nông
thôn miền núi, Nhằm đẩy mạnh công nghệ sinh học vào thực tiễn đời sống hội,
tạo ra nghề mới, sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần đẩy
mạnh sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn.
Thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, Trung
tâm đã thành lập Xưởng thực nghiệm sinh học.
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Thịnh Đán, TP TN
Điện thoại: 0280.3.746925
Tại đây dự án đã lắp đặt hệ thống dây truyền thiết bị công nghiệp sản xuất
giống chế biến nấm, công suất 50 tấn giống/năm (các loại nấm ăn nấm dược
liệu). Đồng thời xây dựng các hình sản xuất phục v công tác đào tạo hướng
dẫn và chuyển giao công nghệ cho nông dân.
Đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ sản xuất nấm những k sinh
học được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ sinh học, sẵn sàng chuyển giao
công nghệ và cung ứng các loại giống nấm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong và
ngoài tỉnh.
&'$  '$ $% ($#)"*+$,"-$-./$01$-.234#5!"
Nấm ăn một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều Protein
(đạm thực vật) các axitamin không thay thế và vitamin (A,B,K,D,E ), không có các
độc tố, thể coi nấm ăn như một loại “thực phẩm sạch”. Ngoài giá trị dinh
dưỡng, nấm còn nhiều đặc tính của biệt dược, có khả năng phòng chữa bệnh
1
Tài liệu trồng nấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu trồng nấm - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tài liệu trồng nấm 9 10 819