Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu vi sinh

Được đăng lên bởi habiology82
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA SAU ĐẠI HỌC

GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ THỂ,
CÁC GIAI ĐoẠN CON NON VÀ CON ẤU TRÙNG
ĐẶC TRƯNG, MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ VAI
TRÒ Ở NHÓM ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG
SỐNG : GIUN ĐỐT NHIỀU TƠ: RƯƠI
(Annelida: Polychaeta: Nereidae)

Giảng viên: GS. TSKH. Vũ Quang Mạnh
Học viên: Nguyễn Thị Hà
Lớp K24 – Vi Sinh
Hà Nội, 8-2015

MỞ ĐẦU
Rươi là loài động vật không xương sống,
thuộc lớp giun nhiều tơ, sống dưới nền đáy
thuộc bãi triều vùng nước lợ của các cửa sông
ven biển nước ta, đã từ lâu rươi được coi là
một món ăn bổ dưỡng giàu đạm và có giá
thành cao.
Ngoài giá trị về thực phẩm rươi còn có giá
trị về mặt sinh thái do thức ăn của rươi chủ
yếu là mùn bã hữu cơ, xác động thực vật
chết, nên nó đóng vai trò quan trọng trong chu
trình chuyển hóa vật chất, tạo nên sự thông
thoáng cho các vùng triều.

NỘI DUNG
RƯƠI
1. Sinh sản và phát triển

RƯƠI BIỂN

1.1. Sinh sản
Mùa vụ sinh sản chính của Rươi vào thời gian
tháng 5- 6 (rươi chiêm) và tháng 10 – 11 (rươi mùa),
rươi chiêm có số lượng ít hơn rươi mùa, kích thước
rươi chiêm nhỏ hơn rươi mùa. Từ tháng 1 đến tháng 6
dương lịch nước thủy triều nên về đêm, do vậy rươi di
cư sinh sản ban đêm, khi di cư sinh sản trứng không
nổi lên mặt nước mà đi chìm, cách đáy 20 – 30cm.
Rươi thường xuất hiện vào đầu con nước
trước ngày triều cường từ 2 – 3 ngày, thời gian này cơ
thể chúng chứa ít sản phẩm sinh dục hơn rươi mùa.
Các tháng trong năm cho thấy ngoài 2 vụ sinh sản
chính, rươi vẫn tiếp tục sinh sản rải rác vào các tháng
khác. Vào tháng 7 và tháng 8 khi lũ về nước có độ
trong, độ mặn thấp thì rươi không xuát hiện sinh sản.
Do sinh sản rải rác với số lượng không nhiều nên
chúng ít được chú ý và hầu như chưa có một tài liệu
nào đề cập đến.

Khi thành thục rươi không sinh sản trong đầm mà
di cư ra cửa sông gặp sự chênh lệch về độ mặn cơ
thể vỡ ra phóng sản phẩm sinh dục vào nước, trứng
được thụ tinh và phát triển thành ấu trùng, ấu trùng
theo nước thủy triều quay lại đầm bãi để thực hiện
một vòng đời mới.

Sơ đồ vòng đời của rươi

Hình thức sinh sản của rươi
Khi rươi sinh trưởng và phát triển trong hang dưới lớp
bùn, cơ thể chúng có chiều dài, số đốt lớn gấp 1,5 – 2 lần khi
rươi nổi lên sinh sản (đây cũng có thể là căn cứ để các tài
liệu khác nhận định nhầm rằng trước khi sinh sản hữu tính thì
đã có giai đoạn sinh sản vô tính bằng hình thức đứt đoạn).
Khi rươi trưởng thành cũng giống như các loài giun nhiều
tơ khác cơ thể đều chia làm 2 phần, phần phía trước là phần
sinh sản (enpitoque), phần phía s...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA SAU ĐẠI HỌC
GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ THỂ,
CÁC GIAI ĐoẠN CON NON VÀ CON ẤU TRÙNG
ĐẶC TRƯNG, MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ VAI
TRÒ Ở NHÓM ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG
SỐNG : GIUN ĐỐT NHIỀU TƠ: RƯƠI
(Annelida: Polychaeta: Nereidae)
Giảng viên: GS. TSKH. Vũ Quang Mạnh
Học viên: Nguyễn Thị Hà
Lớp K24 – Vi Sinh
Hà Nội, 8-2015
Tài liệu vi sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu vi sinh - Người đăng: habiology82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài liệu vi sinh 9 10 346