Ktl-icon-tai-lieu

Tài nguyên đất

Được đăng lên bởi xuantocdocute93
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2713 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 4: TÀI NGUYÊN ĐẤT
A. KHÁI QUÁT VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT
I. KHÁI NIỆM VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT.
1. Trái đất, đất và đất trồng
a. Trái đất
Nghiên cứu sự thay đổi của sóng địa chấn lan truyền trong lòng Trái Đất, người ta đã biết
được Trái Đất có cấu trúc gồm nhiều lớp.

Cấu trúc địa chất của Trái đất với các lớp và các quyển
Hình 1: Cấu trúc của Trái đất
 Lớp vỏ Trái Đất
Vỏ Trái Đất cấu tạo chủ yếu bằng những vật chất cứng rắn, độ dày dao động từ 5 km (ở đại
dương) đến 70 km (ở lục địa). Vỏ Trái Đất chỉ chiếm khoảng 15% về thể tích và khoảng 1% về
trọng lượng của Trái Đất nhưng có vai trò rất quan trọng đối với thiên nhiên và đời sống con người.
Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau.
 Trên cùng là tầng đá trầm tích do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành. Tầng này không
liên tục và có nơi mỏng nơi dày.
 Tầng granit gồm các loại đá nhẹ tạo nên như đá granit và các loại đá có tính chất tương tự như đá
granit… được hình thành do vật chất nóng chảy ở dưới sâu của vỏ Trái Đất đông đặc lại. Lớp vỏ
lục địa được cấu tạo chủ yếu bằng granit.
 Tầng bazan gồm các loại đá nặng hơn như đá badan và các loại đá có tính chất tương tự như đá
badan… được hình thành do vật chất nóng chảy phun trào lên mặt đất rồi đông đặc lại. Lớp vỏ
đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan.
Trong địa chất học, lớp vỏ là một phần của thạch quyển và là lớp ngoài cùng của hành tinh.
Nói chung, lớp vỏ các hành tinh là hỗn hợp của các chất ít đậm đặc hơn so với các lớp sâu bên trong
158

của chúng. Lớp vỏ Trái Đất là hỗn hợp chủ yếu của đá bazan và granit. Nó nguội và cứng hơn so
với các lớp ở sâu hơn của lớp phủ và lõi.
Căn cứ vào sự khác nhau về thành phần cấu tạo, độ dày… vỏ Trái Đất lại chia thành hai kiểu chính:
vỏ lục địa và vỏ đại dương. Trên các hành tinh nóng chảy một phần, chẳng hạn như Trái Đất, thạch
quyển là trôi nổi trên các lớp lỏng bên trong. Do phần bên trên của lớp phủ là nóng chảy một phần
(quyển astheno), nên thạch quyển có thể bị chia cắt ra thành nhiều đĩa kiến tạo có sự dịch chuyển
theo thời gian. Lớp vỏ của đáy biển là khác biệt đáng kể với lớp vỏ của lục địa. Lớp vỏ đại dương
(quyển sima) dày từ 5 tới 10 km và chủ yếu là đá bazan nặng và sẫm màu. Lớp vỏ lục địa (quyển
sial) dày từ 20 tới 70 km và chủ yếu chứa các loại đá nhẹ hơn. Tổng khối lượng lớp vỏ Trái Đất nhỏ
hơn 1% khối lượng Trái Đất. Nhiệt độ lớp vỏ nằm trong khoảng từ nhiệt độ không khí bề mặt tới
khoảng 900°C ở gần phần trên lớp phủ.
Các thành phần đá của lớp vỏ Trái Đất gần như tất cả là các ôxít....
CHƯƠNG 4: TÀI NGUYÊN ĐẤT
A. KHÁI QUÁT VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT
I. KHÁI NIỆM VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT.
1. Trái đất, đất và đất trồng
a. Trái đất
Nghiên cứu sự thay đổi của sóng địa chấn lan truyền trong lòng Trái Đất, người ta đã biết
được Trái Đất có cấu trúc gồm nhiều lớp.
Cấu trúc địa chất của Trái đất với các lớp và các quyển
Hình 1: Cấu trúc của Trái đất
Lớp vỏ Trái Đất
Vỏ Trái Đất cấu tạo chủ yếu bằng những vật chất cứng rắn, độ dày dao động từ 5 km (ở đại
dương) đến 70 km (ở lục địa). Vỏ Trái Đất chỉ chiếm khoảng 15% về thể tích khoảng 1% về
trọng lượng của Trái Đất nhưng có vai trò rất quan trọng đối với thiên nhiên và đời sống con người.
Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau.
Trên cùng tầng đá trầm tích do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành. Tầng này không
liên tục và có nơi mỏng nơi dày.
Tầng granit gồm các loại đá nhẹ tạo nên như đá granit và các loại đá có tính chất tương tự như đá
granit… được hình thành do vật chất nóng chảy ở dưới sâu của vỏ Trái Đất đông đặc lại. Lớp vỏ
lục địa được cấu tạo chủ yếu bằng granit.
Tầng bazan gồm các loại đá nặng hơn như đá badan các loại đá tính chất tương tự như đá
badan… được hình thành do vật chất nóng chảy phun trào lên mặt đất rồi đông đặc lại. Lớp vỏ
đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan.
Trong địa chất học, lớp vỏ một phần của thạch quyểnlớp ngoài cùng của hành tinh.
Nói chung, lớp vỏ các hành tinh là hỗn hợp của các chất ít đậm đặc hơn so với các lớp sâu bên trong
158
Tài nguyên đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài nguyên đất - Người đăng: xuantocdocute93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Tài nguyên đất 9 10 857