Ktl-icon-tai-lieu

Tài nguyên nước

Được đăng lên bởi lethithuy1995
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG

Thực hiện:
Lê Thị Thủy
Trần Thị Thanh Luyến
Nguyễn Thị Thu Thúy
Trần Bá Đại

-Tài nguyên nước là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, là
thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường. Nước không thể thiếu
cho sự tồn tại và phát triển của thế giới sinh vật và nhân loại trên trái đất.
Nước quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước; mặt khác
nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường. Tài
nguyên nước là nguồn tài nguyên vừa hữu hạn, vừa vô hạn.
-Ngày nay, cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội và gia tăng dân số
một cách mạnh mẽ, tài nguyên nước đang đứng trước nguy cơ suy thoái
cạn kiệt. Sự suy thoái tài nguyên nước cùng với sự gia tăng ô nhiễm
nước khiến cho nguồn nước sạch đang ngày một giảm sút rất nhanh
chóng tại nhiều nơi. Nước là một tài nguyên có thể tái tạo nhưng dễ bị
tổn thương nếu khai thác sử dụng không hợp lý. Do đó vấn đề bảo vệ và
sử dụng hợp lí tài nguyên nước là vấn đề rất cấp thiết hiện nay.

1.Khái niệm, phân loại và vòng tuần hoàn của nước.
a) Khái niệm
Nước là một hợp chất hóa học của ôxy
và hiđrô, có công thức hóa học là H2O.
Với các tính chất lí hóa đặc biệt (ví dụ
như tính lưỡng cực, liên kết hiđrô và tính
bất thường của khối lượng riêng) nước là
một chất rất quan trọng trong nhiều
ngành khoa học và trong đời sống. Nước
tồn tại ở 3 trạng thái : rắn, lỏng, hơi

b, Phân loại : 2 loại

-Nước mặn : chiếm 97% , phân bố phần lớn ở biển và đại dương.
-Nước ngọt: Phần nước ngọt (bao gồm cả một phần nước ngầm và hơi
nước) chỉ không đầy 3%. Trong đó đã gần 77% là đóng băng ở hai cực
và trong băng hà, chỉ còn lại một phần rất nhỏ 0,7% tổng lượng nước, tức
là khoảng 215.200 km3 có vai trò quan trọng bảo tồn sự sống trên toàn
hành tinh. Có 3 nguồn nước:
A1:Nước ngọt trên bề mặt đất:
- Lượng nước mưa rơi xuống mặt đất,
- Nước tồn tại trong các sông, rạch, ao, hồ,
- Một phần rất ít nước từ đầm lầy và băng tuyết

A2:Dòng chảy ngầm
Trên suốt dòng sông,
lượng nước chảy về hạ
nguồn thường bao gồm
hai dạng là dòng chảy
trên mặt và chảy thành
dòng ngầm trong các
đá bị nứt nẻ (không
phải nước ngầm) dưới
các con sông .

A3:Nước ngầm
-Nước ngầm hay còn
gọi là nước dưới đất,
là nước ngọt được
chứa trong các lỗ
rỗng của đất hoặc đá.
Nó cũng có thể là
nước chứa trong các
tầng ngậm nước bên
dưới mực nước ngầm.
Đôi khi người ta còn
phân biệt nước ngầm
nông, nước ngầm sâu
và nước chôn vùi

c, Vòng tuần hoàn nước
-Vòng tuần hoàn nước là sự tồn tại và vận động của nước trên mặt đất,
trong lòn...
Thực hiện:
Lê Thị Thủy
Trần Thị Thanh Luyến
Nguyễn Thị Thu Thúy
Trần Bá Đại
SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG
Tài nguyên nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài nguyên nước - Người đăng: lethithuy1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tài nguyên nước 9 10 76