Ktl-icon-tai-lieu

TẬP TÍNH THƯỜNG NGÀY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ NHIỆT ẨM (THI) VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA BÊ LAI SIND VÀ LAI ½

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐINH VĂN TUYỀN – Tập tính thường ngày và mối quan hệ giữa chỉ số nhiệt ẩm ...

TẬP TÍNH THƯỜNG NGÀY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ NHIỆT ẨM (THI)
VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA BÊ LAI SIND VÀ LAI ½ RED ANGUS NUÔI
BÁN CHĂN THẢ TẠI ĐĂK LĂK
Văn Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Vui và Đinh Văn Tuyền
Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ
*Tác giả liên hệ: Đinh Văn Tuyền - Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ
VCN-Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (04) 37.571.692; Email: vantuyen1973@ gmail.com

ABSTRACT
Daily behaviour and the relationship between THI index and rectal temperature, pulse rate and
respiration rate observed on Lai Sind and Red Angus x Lai Sind crossbred calves in a semi-grazing
production system in Dak Lak
A one week behaviour study was conducted on 12 calves of 9-10 months old (6 lai Sind and 6 Red Angus
crossbred calves) raised under a semi-grazing program in Eakar district of Daklak province. The calves were
mustered daily to the pasture for grazing from 7h-10h30 in the morning and 14h-17h in the afternoon and
confined in the roofed shed and offered supplement and freshly cut grass during the rest of day. The time that a
calf spent collecting and ruminating feeds, standing, laying, sleeping, resting and the number of urinating and
drinking water was recorded for a period of 24h. Ambient temperature and humidity and physiological
parameters of the calves (rectal temperature, pulse rate and respiration rate) was collected every 3 hours during 5
consecutive days. The results showed that Lai Sind calves spent 359 minutes grazing and/or collecting feeds, 377
minutes rumianting, 149 minutes sleeping, and 445 minutes resting whereas Red Angus crosbred calves spent
374, 400, 120, and 428 minutes for respective activities. Analysis of regression between rectal temperature, pulse
rate, respiration rate and temperature-humidity index (THI) showed that in a THI range of 75,1-83,1 only
correlation between THI and pulse rate was statistically significant (P<0,05) with a R2 of 0,94. It was concluded
that Red Angus crosbred calves seemed to be a better eater and had higher respiration rate but lower rectal
temperature than lai Sind calves and that THI at the experiment site in July ranged 75-83 which caused very low
heat stress on Lai Sind and Red Angus crosbred calves.
Key words: calves, behaviour, rumination, temperature-humidity index, rectal temperature, pulse rate,
respiration rate

ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghiên cứu tập tính có vai trò quan trọng trong việc xác đị...
ĐINH VĂN TUYỀN Tập tính thường ngày mối quan hgiữa chỉ số nhiệt ẩm ...
63
TẬP TÍNH THƯỜNG NGÀY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ NHIỆT ẨM (THI)
VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA BÊ LAI SIND VÀ LAI ½ RED ANGUS NUÔI
N CHĂN TH TẠI ĐĂK LĂK
Văn Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Vui và Đinh Văn Tuyền
Bộ môn Dinh dưng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ
*Tác gi liên hệ: Đinh Văn Tuyền - Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ
VCN-Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Ni
Tel: (04) 37.571.692; Email: vantuyen1973@ gmail.com
ABSTRACT
Daily behaviour and the relationship between THI index and rectal temperature, pulse rate and
respiration rate observed on Lai Sind and Red Angus x Lai Sind crossbred calves in a semi-grazing
production system in Dak Lak
A one week behaviour study was conducted on 12 calves of 9-10 months old (6 lai Sind and 6 Red Angus
crossbred calves) raised under a semi-grazing program in Eakar district of Daklak province. The calves were
mustered daily to the pasture for grazing from 7h-10h30 in the morning and 14h-17h in the afternoon and
confined in the roofed shed and offered supplement and freshly cut grass during the rest of day. The time that a
calf spent collecting and ruminating feeds, standing, laying, sleeping, resting and the number of urinating and
drinking water was recorded for a period of 24h. Ambient temperature and humidity and physiological
parameters of the calves (rectal temperature, pulse rate and respiration rate) was collected every 3 hours during 5
consecutive days. The results showed that Lai Sind calves spent 359 minutes grazing and/or collecting feeds, 377
minutes rumianting, 149 minutes sleeping, and 445 minutes resting whereas Red Angus crosbred calves spent
374, 400, 120, and 428 minutes for respective activities. Analysis of regression between rectal temperature, pulse
rate, respiration rate and temperature-humidity index (THI) showed that in a THI range of 75,1-83,1 only
correlation between THI and pulse rate was statistically significant (P<0,05) with a R
2
of 0,94. It was concluded
that Red Angus crosbred calves seemed to be a better eater and had higher respiration rate but lower rectal
temperature than lai Sind calves and that THI at the experiment site in July ranged 75-83 which caused very low
heat stress on Lai Sind and Red Angus crosbred calves.
Key words: calves, behaviour, rumination, temperature-humidity index, rectal temperature, pulse rate,
respiration rate
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghiên cu tập tính vai trò quan trng trong việc c định thtrạng sức khỏe, hạn chế
stress ci tiến kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
chăn ni. Gia súc nhai lại nói chung và thịt nói riêng biu hin tập tính thường ngày nhất
tập tính ăn uống, ngủ nghỉ, nhai lại và các tập nh này b ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như
nhiệt độ, ánh sáng, thành phần thức ăn, tuổi gia súc và các tác nhân kích thích khác
(Sliworsky, 2009). Nghn cứu tập tính thường bắt đầu từ các quan sát hành vi và ghi chép sau
đó phân tích định tính tạo manh mối cho phân tích định lượng. Do đặc thù ca nghiên cứu tập
tính thường gắn lin vi quan sát hành vi nên đòi hi phải các trang thiết b chuyên dng
cán b nghiên cứu thc hiện trong các điều kiện khó khăn như quan sát ban đêm, theo dõi
ngoài tri nắng nóng vv....
Chính vy đây là lĩnh vực được nhiều nhà khoa hc trên thế giới quan tâm nhưng Việt
Nam, các nghiên cứu này n khá hiếm, nhất đối vi bò tht. Cũng giống như nghiên cứu
tập tính, việc nghiên cứu tác động của môi tờng đến các quá trình sinh lý ca con vật nói
chung và bò tht nói riêng có vai trò quan trng trong việc ứng dng để nâng cao năng suất vật
nuôi. Các ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm và tc độ g đến một s chỉ tiêu sinh lý bò đã được
quan tâm rất sớm và trong nhiều năm qua việc nghiên cứu và ng dụng chỉ s nhiệt ẩm
(temperature humidity index THI) trong chăn nuôi bò, nhất là sữa qui lớn rất được
quan tâm (Srikandakumar và Johnson, 2004; Amundson và cs, 2005; Khongdee và cs, 2006).
TẬP TÍNH THƯỜNG NGÀY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ NHIỆT ẨM (THI) VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA BÊ LAI SIND VÀ LAI ½ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TẬP TÍNH THƯỜNG NGÀY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ NHIỆT ẨM (THI) VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA BÊ LAI SIND VÀ LAI ½ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TẬP TÍNH THƯỜNG NGÀY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ NHIỆT ẨM (THI) VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA BÊ LAI SIND VÀ LAI ½ 9 10 632