Ktl-icon-tai-lieu

Tem giông lúa

Được đăng lên bởi Dương Anh Tuấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TEM GIỐNG LÚA
Tên giống lúa
Địa điểm
(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Nguồn gốc
(giống do nông dân lai
tạo, do FCRI hoặc công
ty giông hoặc viện
nghiên cứu khác lai tạo,
giống bản địa)
Một số đặc điểm chính
của giống lúa
Tính thích ứng nổi trội

(vị dụ chịu mặn, chịu hạn, chịu rét, chống đổ tốt, chịu sâu
bệnh, ngắn ngày …)

...
TEM GIỐNG LÚA
Tên giống lúa
Địa điểm
(thôn, xã, huyện, tỉnh)
Nguồn gốc
(giống do nông dân lai
tạo, do FCRI hoặc công
ty giông hoặc viện
nghiên cứu khác lai tạo,
giống bản địa)
Một số đặc điểm chính
của giống lúa
Tính thích ứng nổi trội (vị dụ chịu mặn, chịu hạn, chịu rét, chống đổ tốt, chịu sâu
bệnh, ngắn ngày …)
Tem giông lúa - Người đăng: Dương Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tem giông lúa 9 10 945