Ktl-icon-tai-lieu

Tham Luận về mô hình Cánh đồng mẫu lớn

Được đăng lên bởi Phuong Nguyen Tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4523 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BÁO CÁO THAM LUẬN

Mô hình liên kết sản xuất lúa “Cánh đồng mẫu lớn” theo hướng VietGAP
tại thành phố Cần Thơ
Sở Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ với diện tích sản xuất nông nghiệp 115.432 ha; trong đó
gần 89.000 ha canh tác lúa. Với hệ số sử dụng đất gần 2,5; hằng năm, nông dân thành
phố sản xuất lúa khoảng 220.000 ha, sản lượng 1,1-1,2 triệu tấn/năm. Riêng năm
2011, với 224.636 ha lúa, sản lượng đạt kỷ lục 1.289.713 tấn. Trong đó, trên 80% lúa
chất lượng cao và lúa thơm đặc sản.
Những năm qua, ngành Nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều
chương trình, dự án nhằm định hướng giúp nông dân sản xuất lúa theo hướng bền
vững, ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất
lượng, cải thiện thu nhập nông dân.
Phát huy kết quả đạt được từ việc triển khai mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”
tại thành phố Cần Thơ từ vụ Hè Thu 2011 đến nay bước đầu đạt được những thành
tựu đáng kể, nông dân liên kết với nhau trong sản xuất lúa với qui mô từ 400 ha - vụ
Hè Thu 2011 đã tăng lên 4.602 ha - vụ Hè Thu 2012, năng suất và lợi nhuận ngày
càng gia tăng, cụ thể:
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1.1. Kết quả:
- Từ 400 ha vụ Hè Thu 2011 ban đầu tại Ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh an, huyện
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng mở rộng diện tích mở rộng thêm 9
cánh đồng tại các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt với tổng
diện tích thực hiện 1.832 ha trong Vụ Đông Xuân 2011-2012 và 4.602 ha trong vụ
Hè Thu 2012. Trong đó, có 63 ha sản xuất theo quy trình VietGAP; 50 ha sản xuất
theo quy trình GlobalGAP tại huyện Vĩnh Thạnh.
Ngoài ra, còn xây dựng 4 cánh đồng ứng dụng công nghệ sinh thái – trồng hoa
trên bờ ruộng - với quy mô 29,6 ha tại 2 huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh trong vụ Đông
Xuân 2011-2012 và 31,5 ha trong vụ Hè Thu 2012.
Trong vụ Hè Thu 2011, nông dân tham gia mô hình lợi nhuận tăng thêm
4.600.000 đ/ha. Trong vụ Đông Xuân 2011-2012, năng suất tại các mô hình “Cánh
đồng mẫu lớn” tăng 360 – 500 kg/ha so nông dân ngoài mô hình và 300 – 1.500

kg/ha so trước khi tham gia mô hình. Từ đó, lợi nhuận sản xuất lúa của nông dân
tham gia tại mô hình tăng so nông dân ngoài mô hình tăng 3.883.000 - 5.307.000
đồng/ha. Đây là tiền đề để giúp nông dân tham gia “Cánh đồng mẫu lớn” ngày càng
tăng về qui mô và số lượng. 100% diện tích được thu hoạch bằng cơ giới, giảm chi
phí và thất thoát sau thu hoạch.
1.2. Đầu tư và chính sách:
- Xây dựng các tổ nhân giống phục vụ “Cánh đồng mẫu lớn” với quy mô 7-10
ha/mô hình, hỗ trợ 40% giá lúa giống ...
BÁO CÁO THAM LUẬN
Mô hình liên kết sản xuất lúa “Cánh đồng mẫu lớn” theo hướng VietGAP
tại thành phố Cần Thơ
Sở Nông nghiệp & PTNT thành phố Cần Thơ
Thành ph Cần Thơ với diện ch sản xuất nông nghiệp 115.432 ha; trong đó
gần 89.000 ha canh táca. Với hệ số sử dụng đất gần 2,5; hằng năm, nông dân thành
ph sản xuất a khoảng 220.000 ha, sản lượng 1,1-1,2 triệu tấn/năm. Rng m
2011, với 224.636 ha lúa, sản lượng đạt kỷ lục 1.289.713 tấn. Trong đó, tn 80% lúa
chất lượng cao a thơm đặc sản.
Những năm qua, ngành Nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều
chương trình, dự án nhằm định hướng giúp nông dân sản xuất lúa theo hướng bền
vững, ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất chất
lượng, cải thiện thu nhập nông dân.
Phát huy kết quả đạt được từ việc triển khai nh “Cánh đồng mẫu lớn”
tại thành phố Cần Thơ từ vụ Thu 2011 đến nay bước đầu đạt được những thành
tựu đáng kể, nông dân liên kết với nhau trong sản xuất lúa với qui mô từ 400 ha - vụ
Thu 2011 đã tăng lên 4.602 ha - vụ Thu 2012, năng suất và lợi nhuận ngày
càng gia tăng, cụ thể:
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1.1. Kết quả:
- Từ 400 ha vụ Hè Thu 2011 ban đầu tại Ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh an, huyện
nh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng mở rộng diệnch mở rộng thêm 9
cánh đồng tại các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ quận Thốt Nốt với tổng
diện tích thực hiện 1.832 ha trong Vụ Đông Xuân 2011-2012 4.602 ha trong v
Thu 2012. Trong đó, 63 ha sản xuất theo quy trình VietGAP; 50 ha sản xuất
theo quy trình GlobalGAP tại huyện Vĩnh Thạnh.
Ngoài ra, còn xây dựng 4 cánh đồng ứng dụng công nghệ sinh thái – trồng hoa
trên bờ ruộng - với quy mô 29,6 ha tại 2 huyện Cờ Đvà Vĩnh Thạnh trong vụ Đông
Xuân 2011-2012 và 31,5 ha trong vụ Hè Thu 2012.
Trong vụ Thu 2011, nông dân tham gia hình lợi nhuận tăng thêm
4.600.000 đ/ha. Trong vụ Đông Xuân 2011-2012, năng suất tạic hình “Cánh
đồng mẫu ln” tăng 360 500 kg/ha so nông dân ngoài hình và 300 1.500
Tham Luận về mô hình Cánh đồng mẫu lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tham Luận về mô hình Cánh đồng mẫu lớn - Người đăng: Phuong Nguyen Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tham Luận về mô hình Cánh đồng mẫu lớn 9 10 958