Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm vi sinh vật

Được đăng lên bởi Nguyễn Quyết
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 3448 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Thí nghiệm vi sinh vật học

ThS.Lê Xuân Phương

PHẦN II:
THÍ NGHIỆM
VI SINH VẬT HỌC

32

Thí nghiệm vi sinh vật học

ThS.Lê Xuân Phương

BÀI 1 : THỰC HÀNH LÀM MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG
I.

Khái niệm:

- Các chất dinh dưỡng là những hợp chất tham gia vào quá trình trao đổi
chất nội bào.
- Môi trường dinh dưỡng là hỗn hợp gồm các chất dinh dưỡng và các chất
có nhiệm vụ duy trì thế oxi hoá khử, áp suất thẩm thấu của tế bào và sự ổn định
độ pH của môi trường.
- Yêu cầu của môi trường dinh dưỡng: Có đủ các chất dinh dưỡng cần
thiết; Có độ pH thích hợp; Có độ nhớt nhất định; Không chứa các yếu tố độc hại
; Hoàn toàn vô trùng.
- Phân loại môi trường dinh dưỡng: Người ta dựa trên các cơ sở khác
nhau để phân loại môi trường
II.

Phương pháp làm môi trường

Làm môi trường để thực hiện việc phân lập, nhân giống, giữ giống vi sinh
vật, đồng thời để nuôi cấy và nghiên cứu các đặc điểm sinh học của chúng.
2.1.

Nguyên tắc của việc chế tạo môi trường

- Dựa trên cơ sở nhu cầu về các chất dinh dưỡng và khả năng đồng hoá
các chất dinh dưỡng của từng loại sinh vật.
- Để đảm bảo sự cân bằng về áp suất thẩm thấu giữa môi trường và tế bào
vi sinh vât nên cần điều chỉnh tỷ lệ và nồng độ các chất trong thành phần môi
trường.
- Đảm bảo các điều kiện hoá lý cần thiết cho các hoạt động trao đổi chất
của vi sinh vật.
2.2.

Các bước chế tạo môi trường dinh dưỡng:
1. Pha chế:

+ Cân, đong thật chính xác từng thành phần môi trường và pha chế theo
đúng trình tự hướng dẫn trong tài liệu.
+ Môi trường lỏng: Cân, đong các cất rồi cho hoà tan vào nước.
+ Môi trường đặc:
Cân agar rồi ngâm vào nước
Cân hoá chất rồi hoà tan trong nước.
33

Thí nghiệm vi sinh vật học

ThS.Lê Xuân Phương

Vớt agar ra, vắt khô, bỏ vào xoong môi trường để đun.
2. Làm trong môi trường:
Việc làm trong môi trường sẽ giúp ta dễ dàng quan sát sự phát triển của vi
sinh vật. Có thể làm bằng một trong các cách sau:
+ Cách 1: Lọc bằng bông, vải thưa hay giấy lọc
+ Cách 2: Lọc bằng lòng trắng trứng gà.
Cứ 1 lít môi trường dùng lòng trắng của 1 quả trứng.
Lấy lòng trắng trứng + lượng nước bằng lượng lòng trắng đánh
tan cho sủi bọt.
Đỗ hỗn hợp trứng và nước trên vào môi trường.
Trộn đều, đun sôi 10 - 15 phút.
Để lắng rồi mới lọc.
3. Điều chỉnh độ pH của môi trường:
+ Muốn điều chỉnh độ pH của môi trường người ta dùng HCl 10 % hay
NaCl 10 %. Ngoài ra có thể dùng một số hoá chất khác như: H3PO4, H2SO4,
KOH, NaHCO3, Na2CO3 ...
+ Muốn kiểm tra độ pH của môi trường ta nên dùng máy đo pH (pH metre). Phương pháp này nhanh nhạy và cho ...
Thí nghim vi sinh vt hc ThS.Lê Xuân Phương
32
PHN II:
THÍ NGHIM
VI SINH VT HC
Thí nghiệm vi sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm vi sinh vật - Người đăng: Nguyễn Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Thí nghiệm vi sinh vật 9 10 332