Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế nhà máy thực phẩm gồm 2 dây chuyên sản xuất Xúc xích lên men hun khói năng xuất 800kg SPCa .

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2507 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA HÓA HỌC
===========

§å ¸N tèt nghiÖp
THIẾT KẾ NHÀ MÁY THỰC PHẨM
GỒM 2 DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
- Xúc xích lên men hun khói năng suất: 800kg SP/Ca
- Cá trích hun khói ngâm dầu năng suất: 2000kg SP/Ca

Giáo viên hướng dẫn: TS. PHAN THANH TÂM
Sinh viên thực hiện: LÊ TIẾN PHONG
Lớp:

47K - Công nghệ thực phẩm

VINH - 2011

2

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lòng cảm ơn chân thành tới TS. Phan Thanh Tâm. Trong
thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình của cô không chỉ về
lượng kiến thức mà về cả tác phong trong công việc. Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm
ơn chân thành tới cô đã giúp em hoàn thiện được đồ án của mình. Cuối cùng, em xin cảm
ơn tới các thầy cô trong khoa hóa nói chung, bộ môn hóa thực phẩm nói riêng và toàn thể
các bạn trong lớp.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các bạn!

Vinh, tháng 12 năm 2010

Lê Tiến Phong

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần I. Lập luận kinh tế kỹ thuật
1.1. Đặc điểm tự nhiên

1
2
2

3

1.2. Vùng nguyên liệu
1.3. Hợp tác hóa
1.4. Nguồn cung cấp điện
1.5. Nguồn cung cấp nước
1.6. Hệ thống sử lý nước thải
1.7. Hệ thống giao thông vận tải
1.8. Nguồn nhân lực
1.9. Thị trường tiêu thụ
Phần II. Nguyên liệu và yêu cầu nguyên liệu
2.1. Nguyên liệu chính
2.1.1. Nguyên liệu thịt
2.1.2. Nguyên liệu cá
2.2. Nguyên liệu phụ
Phần III. Quy trình công nghệ
3.1. Dây truyền sản xuất xúc xích lên men
3.1.1. Sơ đồ quy trình sản xuất
3.1.2. Thuyết minh sơ đồ
3.2. Dây truyền sản xuất cá trích hun khói ngâm dầu
3.2.1. Sơ đồ quy trình sản xuất
3.2.2. Thuyết minh sơ đồ
Phần IV. Tính sản xuất
4.1. Biểu đồ bố trí sản xuất
4.2. Tính hao phí nguyên liệu
4.2.1. Tính tiêu hao cho dây truyền sản xuất xúc xích hun khói
4.2.2. Tính tiêu hao cho dây truyền sản cá trích hun khói hấp dầu
Phần V. Tính và chọn thiết bị
5.1 Tính và chọn thiết bị cho dây truyền sản xuất xúc xích lên men
5.2. Tính và chọn thiết bị cho dây truyền sx cá trích hun khói ngâm dầu
Phần VI. Tính nước
6.1: Tiêu chuẩn của nước
6.2. Sơ đồ cấp thoát nước của nhà máy
6.3. Thoát nước trong nhà máy
6.4. Lượng nước tiêu thụ
Phần VII. Tính xây dựng
7.1. Nguyên tắc bố trí tổng mặt bằng
7.2. Các công trình cụ thể
7.2.1. Phân xưởng sản xuất chính
7.2.2. Kho lạnh
7.2.3. Kho chứa nguyên liệu phụ
7.2.4. Diện tích phân xưởng hộp sắt bao bì
7.2.5. Kho thành phẩm
7.2.6 Phân xưởng cơ điện
7.2.7. Phân xưởng nồi hơi

3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
9
11
14
14
14
15
18
18
19
23
23
24
24
32
35
35
41
52
52
52
53
53
55
55
56
56
56
57
58
58
59
60

4

7.2.8. Gara ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA HÓA HỌC
======= === =
§å ¸N tèt nghiÖp
THIẾT KẾ NHÀ MÁY THỰC PHẨM
GỒM 2 DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
- Xúc xích lên men hun khói năng suất: 800kg SP/Ca
- Cá trích hun khói ngâm dầu năng suất: 2000kg SP/Ca
Giáo viên hướng dẫn: TS. PHAN THANH TÂM
Sinh viên thực hiện: LÊ TIẾN PHONG
Lớp: 47K - Công nghệ thực phẩm
VINH - 2011
1
Thiết kế nhà máy thực phẩm gồm 2 dây chuyên sản xuất Xúc xích lên men hun khói năng xuất 800kg SPCa . - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế nhà máy thực phẩm gồm 2 dây chuyên sản xuất Xúc xích lên men hun khói năng xuất 800kg SPCa . - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Thiết kế nhà máy thực phẩm gồm 2 dây chuyên sản xuất Xúc xích lên men hun khói năng xuất 800kg SPCa . 9 10 609