Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin khoai tây

Được đăng lên bởi bookstore267
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoai tây

Khoai tây
Bởi:
Wiki Pedia
Khoai tây (danh pháp khoa học: Solanum tuberosum), thuộc họ Cà (Solanaceae). Khoai
tây là loài cây nông nghiệp ngắn ngày, trồng lấy củ chứa tinh bột, loại cây trồng lấy củ
rộng rãi nhất thế giới, và là loại cây trồng phổ biến thứ 4 về mặt sản lượng tươi - xếp sau
lúa, lúa mì và ngô.

Lịch sử
Khoai tây có nguồn gốc từ Peru, trong nghiên cứu được David Spooner xuất bản năm
2005 thì quê hương của cây khoai tây là một khu vực phía nam Peru (ngay phía bắc hồ
Titicaca.) Hiện tại người ta cho rằng khoai tây đã được du nhập vào châu Âu vào khoảng
thập niên 1570 (khoảng 8 năm sau chuyến hành trình đầu tiên của Columbus vào năm
1492) và sau đó nó đã được những người đi biển châu Âu đưa đến các lãnh thổ và các
cảng trên khắp thế giới khi chế độ thực dân châu Âu mở rộng vào thế kỷ 17 và 18. Có
hàng ngàn thứ (bậc phân loại dưới loài) khoai tây được tìm thấy ở vùng Andes, nơi đó
người ta có thể tìm thấy hơn một trăm thứ khoai tây ở một thung lũng, mỗi hộ nông dân
có thể tích trữ tới mười mấy thứ khoai tây.
Khi đã được phổ biến ở châu Âu, khoai tây đã sớm trở thành một thực phẩm và cây
trồng chủ yếu ở nhiều nới khác trên thế giới. Việc thiếu sự đa dạng về di truyền do thực
tế là có ít loài khác nhau được du nhập ban đầu đã khiến cho khoai tây vào thời gian này
đã dễ bị bệnh. Năm 1845, một loại bệnh nấm, Phytophthora infestans, cũng gọi là bệnh
tàn rụi muộn đã lan nhanh chóng khắp các cộng đồng nghèo hơn ở tây Ireland, dẫn đến
Nạn đói lớn Ireland. Khoai tây là loài quan trọng của 1 số nước châu Âu thời bấy giờ
như Idaho, Maine, Bắc Dakota, Prince Edward Island, Ireland, Jersey và Nga vì vai trò
rộng lớn của nó trong nền kinh tế nông nghiệp và lịch sử của các khu vực này. Nhưng
trong các thập kỷ cuối của thế kỷ 20, việc mở rộng diện tích trồng trọt khoai tây lớn
nhất lại là ở châu Á, nơi có khoảng 8% số lượng khoai tây được trồng trên thế giới được
trồng. Kể từ khi Liên Xô bị giải tán, Trung Quốc đã trở thành quốc gia sản xuất khoai
tây lớn nhất thế giới, tiếp theo là Ấn Độ.

1/1

...
Khoai tây
Bởi:
Wiki Pedia
Khoai tây (danh pháp khoa học: Solanum tuberosum), thuộc họ Cà (Solanaceae). Khoai
tây loài cây nông nghiệp ngắn ngày, trồng lấy củ chứa tinh bột, loại cây trồng lấy củ
rộng rãi nhất thế giới, và là loại cây trồng phổ biến thứ 4 về mặt sản lượng tươi - xếp sau
lúa, lúa mì và ngô.
Lịch sử
Khoai tây nguồn gốc từ Peru, trong nghiên cứu được David Spooner xuất bản năm
2005 thì quê hương của cây khoai tây là một khu vực phía nam Peru (ngay phía bắc hồ
Titicaca.) Hiện tại người ta cho rằng khoai tây đã được du nhập vào châu Âu vào khoảng
thập niên 1570 (khoảng 8 năm sau chuyến hành trình đầu tiên của Columbus vào năm
1492) sau đó đã được những người đi biển châu Âu đưa đến các lãnh thổ các
cảng trên khắp thế giới khi chế độ thực dân châu Âu mở rộng vào thế kỷ 17 18.
hàng ngàn thứ (bậc phân loại dưới loài) khoai tây được tìm thấy vùng Andes, nơi đó
người ta có thể tìm thấy hơn một trăm thứ khoai tây ở một thung lũng, mỗi hộ nông dân
có thể tích trữ tới mười mấy thứ khoai tây.
Khi đã được phổ biến châu Âu, khoai tây đã sớm trở thành một thực phẩm cây
trồng chủ yếu ở nhiều nới khác trên thế giới. Việc thiếu sự đa dạng về di truyền do thực
tế là có ít loài khác nhau được du nhập ban đầu đã khiến cho khoai tây vào thời gian này
đã dễ bị bệnh. Năm 1845, một loại bệnh nấm, Phytophthora infestans, cũng gọi là bệnh
tàn rụi muộn đã lan nhanh chóng khắp các cộng đồng nghèo hơn ở tây Ireland, dẫn đến
Nạn đói lớn Ireland. Khoai tây loài quan trọng của 1 số nước châu Âu thời bấy giờ
như Idaho, Maine, Bắc Dakota, Prince Edward Island, Ireland, Jersey Nga vai trò
rộng lớn của trong nền kinh tế nông nghiệp lịch sử của các khu vực này. Nhưng
trong các thập kỷ cuối của thế kỷ 20, việc mở rộng diện tích trồng trọt khoai tây lớn
nhất lại là ở châu Á, nơi có khoảng 8% số lượng khoai tây được trồng trên thế giới được
trồng. Kể từ khi Liên bị giải tán, Trung Quốc đã trở thành quốc gia sản xuất khoai
tây lớn nhất thế giới, tiếp theo là Ấn Độ.
Khoai tây
1/1
Thông tin khoai tây - Người đăng: bookstore267
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thông tin khoai tây 9 10 934