Ktl-icon-tai-lieu

Thụ tính nhân tạo cho gia súc

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 6207 lần   |   Lượt tải: 8 lần
A.
1.

CÔNG NGHỆ SINH SẢN (REPRODUCTIVE BIOTECH - RB)
MỤC ĐÍCH
Nhằm nâng cao khả năng sinh sản của gia súc và tăng tốc độ cải thiện tiềm
năng di truyền của gia súc, do đó góp phần đáng kể gia tăng sản phẩm chăn nuôi.
Đồng thời RB cũng tạo cơ hội lớn cho việc nhân nhanh và rộng khắp các
chất liệu di truyền tốt (nhũng gia súc đực, cái có khả năng sinh sản, sản xuất cao).
RB cũng là một công cụ hiệu quả trong việc bảo tồn những nguồn gien
quý, sắp tuyệt chủng… để phục vụ cho những yêu cầu sử dụng trong tương lai.
2. ỨNG DỤNG RB TRÊN THẾ GIỚI
Những kỹ thuật chính trong RB bao gồm:
2.1. Thụ tinh nhân tạo (Artiicial Insemination)
Đây là công cụ chính trong các chương trình cải thiện giống bò sữa/thịt, dê,
cừu, heo, gà tây… ở các nước chăn nuôi phát triển.
Kỹ thuật này chủ yếu gia tăng tối đa khả năng khai thác tiềm năng di truyền
tốt của con đực giống. Với các phương pháp thu tinh dịch, đánh giá, pha loãng và
bảo quản (dưới dạng tinh tươi hay đông lạnh ở -196oC), từ 1 lần xuất tinh của đực
giống có thể sử dụng phối giống cho hàng chục con cái khác nhau.
Ngoài ra, tinh đông lạnh sẽ giúp cho việc phân phối nguồn chất liệu di
truyền tốt đến khắp nơi trên thế giới.
Ước tính, hàng năm trên toàn thế giới có khoảng 100 triệu lần TTNT trên
bò, 40 triệu lầ TTNT trên heo, 3,3 triệu lần TTNT trên cừu và 500.000 lần TTNT
trên dê.
2.2. Cấy truyền phôi (Embryo Transfer)
Kỹ thuật này cơ bản được dựa trên kỹ thuật gây đa xuất noãn và động dục
đồng loạt, từ đó giúp gia tăng tối đa khả năng khai thác tiềm năng di truyền tốt
của con cái giống.
Đồng thời, việc bảo quản đông lạnh trứng và phôi cũng giúp cho phân phối
chất liệu di truyền tốt được thuận lợi và rộng khắp hơn, cũng như giúp bảo tồn
những nguồn gien quý.
Ước tính, có khoảng 440.000 ET trên bò, 17.000 ET trên cừu, 2.500 ET
trên ngựa và 1.200 ET trên dê hàng năm. Ngoài ra, khoảng 80% bò đực giống
trên khắp thế giới được sinh ra từ ET.
2.3. Thụ tinh trong vi giọt (Invitro Fertilization)
Nhằm sản xuất ra phôi in-vitro từ những con cái giống không có khả năng
sinh sản bình thường, phục vụ cho kỹ thuật ET.
Chỉ tính riêng ở Nhật, số bê sinh ra bằng kỹ thuật ET năm 2003 đã gấp 16
lần so với 10 năm trước (1.202 bê ET/1993 so với 19.583 bê ET/2003), và số bê
sinh ra từ phôi in-vitro hiện nay đã nhiều hơn số bê sinh ra từ phôi in-vivo năm
1993.
2.4. Thu trứng trên buồng trứng (Ovum pick up)

Kỹ thuật này cho phép lấy nhiều lần những trứng (oocyte) chưa trưởng
thành trên buồng trứng (ovary) của thú sống, vì vậy sẽ tăng số lượng trứ...
A. CÔNG NGHỆ SINH SẢN (REPRODUCTIVE BIOTECH - RB)
1. MỤC ĐÍCH
Nhằm nâng cao khả năng sinh sản của gia súc và tăng tốc độ cải thiện tiềm
năng di truyền của gia súc, do đó góp phần đáng kể gia tăng sản phẩm chăn nuôi.
Đồng thời RB cũng tạo cơ hội lớn cho việc nhân nhanh và rộng khắp các
chất liệu di truyền tốt (nhũng gia súc đực, cái có khả năng sinh sản, sản xuất cao).
RB cũng là một công cụ hiệu quả trong việc bảo tồn những nguồn gien
quý, sắp tuyệt chủng… để phục vụ cho những yêu cầu sử dụng trong tương lai.
2. ỨNG DỤNG RB TRÊN THẾ GIỚI
Những kỹ thuật chính trong RB bao gồm:
2.1. Thụ tinh nhân tạo (Artiicial Insemination)
Đây là công cụ chính trong các chương trình cải thiện giống bò sữa/thịt, dê,
cừu, heo, gà tây… ở các nước chăn nuôi phát triển.
Kỹ thuật này chủ yếu gia tăng tối đa khả năng khai thác tiềm năng di truyền
tốt của con đực giống. Với các phương pháp thu tinh dịch, đánh giá, pha loãng và
bảo quản (dưới dạng tinh tươi hay đông lạnh ở -196
o
C), từ 1 lần xuất tinh của đực
giống có thể sử dụng phối giống cho hàng chục con cái khác nhau.
Ngoài ra, tinh đông lạnh sẽ giúp cho việc phân phối nguồn chất liệu di
truyền tốt đến khắp nơi trên thế giới.
Ước tính, hàng năm trên toàn thế giới có khoảng 100 triệu lần TTNT trên
bò, 40 triệu lầ TTNT trên heo, 3,3 triệu lần TTNT trên cừu và 500.000 lần TTNT
trên dê.
2.2. Cấy truyền phôi (Embryo Transfer)
Kỹ thuật này cơ bản được dựa trên kỹ thuật gây đa xuất noãn và động dục
đồng loạt, từ đó giúp gia tăng tối đa khả năng khai thác tiềm năng di truyền tốt
của con cái giống.
Đồng thời, việc bảo quản đông lạnh trứng và phôi cũng giúp cho phân phối
chất liệu di truyền tốt được thuận lợi và rộng khắp hơn, cũng như giúp bảo tồn
những nguồn gien quý.
Ước tính, có khoảng 440.000 ET trên bò, 17.000 ET trên cừu, 2.500 ET
trên ngựa và 1.200 ET trên dê hàng năm. Ngoài ra, khoảng 80% bò đực giống
trên khắp thế giới được sinh ra từ ET.
2.3. Thụ tinh trong vi giọt (Invitro Fertilization)
Nhằm sản xuất ra phôi in-vitro từ những con cái giống không có khả năng
sinh sản bình thường, phục vụ cho kỹ thuật ET.
Chỉ tính riêng ở Nhật, số bê sinh ra bằng kỹ thuật ET năm 2003 đã gấp 16
lần so với 10 năm trước (1.202 bê ET/1993 so với 19.583 bê ET/2003), và số bê
sinh ra từ phôi in-vitro hiện nay đã nhiều hơn số bê sinh ra từ phôi in-vivo năm
1993.
2.4. Thu trứng trên buồng trứng (Ovum pick up)
Thụ tính nhân tạo cho gia súc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thụ tính nhân tạo cho gia súc - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Thụ tính nhân tạo cho gia súc 9 10 191