Ktl-icon-tai-lieu

Thức ăn cho Bò

Được đăng lên bởi bothitvietnam
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 3738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CHĂN NUÔI

ĐINH VĂN MƯỜI

Tû lÖ tiªu hãa, gi¸ trÞ dinh d−ìng vµ
ph−¬ng tr×nh −íc tÝnh tû lÖ tiªu hãa chÊt
h÷u c¬, gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi cña
thøc ¨n cho gia sóc nhai l¹i

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

HÀ NỘI - 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CHĂN NUÔI

ĐINH VĂN MƯỜI

Tû lÖ tiªu hãa, gi¸ trÞ dinh d−ìng vµ
ph−¬ng tr×nh −íc tÝnh tû lÖ tiªu hãa chÊt
h÷u c¬, gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi cña
thøc ¨n cho gia sóc nhai l¹i

Chuyên ngành:

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Mã số:

62 - 62 - 45 - 01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. VŨ CHÍ CƯƠNG
2. TS. TRẦN QUỐC VIỆT

HÀ NỘI - 2012

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất cứ công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan những tài liệu trích dẫn trong luận án đều được thể
hiện rõ địa chỉ, nguồn gốc và tên tác quyền.
Tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp, các tác giả trong và ngoài nước đã cho
phép sử dụng tài liệu cho mục đích tham khảo, so sánh với nghiên cứu này./.

Hà Nội, tháng 6 năm 2012
Tác giả luận án

Đinh Văn Mười

ii

LỜI CẢM ƠN
Hoàn thành luận án này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhận
được sự giúp đỡ quý báu, chỉ bảo tận tình của thầy hướng dẫn PGS.TS. Vũ
Chí Cương và TS. Trần Quốc Việt trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhân
dịp hoàn thành luận án, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy
hướng dẫn.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với tập thể và các cá nhân:
Ban Lãnh đạo Viện Chăn nuôi; Phòng Đào tạo và Thông tin, đặc biệt
PGS.TS Mai Văn Sánh - Trưởng phòng Đào tạo và Thông tin; các anh chị em
trong Bộ môn Dinh dưỡng, Thức ăn chăn nuôi và Đồng cỏ; Trung tâm Thực
nghiệm và Bảo tồn vật nuôi; Bộ môn Phân tích thức ăn gia súc và Sản phẩm
chăn nuôi; các Phòng, Bộ môn có liên quan thuộc Viện Chăn nuôi đã giúp đỡ
về mọi mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận án.
Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn: Lãnh đạo và các Phòng, Ban
thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí nguyên là Lãnh
đạo Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc; Lãnh đạo và cán bộ các cơ
quan tỉnh Vĩnh phúc: Trung tâm Giống Vật nuôi; Ban Quản lý đề án Bồi
dưỡng, nâng cao kiến thức cho nông dân; Văn phòng Thường trực Ban chỉ
đạo thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Văn phòng
điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới đã qua...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
VIỆN CHĂN NUÔI
ĐINH VĂN MƯỜI
Tû lÖ tiªu hãa, gi¸ trÞ dinh d−ìng vµ
ph−¬ng tr×nh −íc tÝnh tû lÖ tiªu hãa chÊt
h÷u c¬, gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi cña
thøc ¨n cho gia sóc nhai l¹i
LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2012
Thức ăn cho Bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thức ăn cho Bò - Người đăng: bothitvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Thức ăn cho Bò 9 10 803