Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Công Nghệ ProteinEnzyme

Được đăng lên bởi Chôm Chôm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2168 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1. Xác định hoạt tính các enzyme amylase, protease, cellulase bằng phương pháp
khuếch tán đĩa thạch
Cơ sở lý thuyết của việc xác định hoạt tính (hoạt độ tương đối) của các enzyme bằng
phương pháp khuếch tán đĩa thạch là quan sát sự chuyển hóa cơ chất của mỗi enzyme thông
qua việc nhuộm màu cơ chất hoặc việc tạo màu của sản phẩm tạo thành.
Nguồn enzyme gồm enzyme nội bào thu từ mô, tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật,
enzyme ngoại bào thu từ dịch enzym được tiết ra môi trường nuôi cấy vi sinh vật.
1. Enzyme thử hoạt tính
- Enzyme protease thu từ dứa, đu đủ
- Enzyme amylase thu từ nước bọt, giá đỗ
- Enzyme cellulose thu từ dịch nuôi cấy vi khuẩn.
2. Tách chiết enzyme
- Từ dứa (protease)
Bromelain là một loại protease có nhiều trong phế liệu dứa như vỏ, lõi, chồi.
Phế liệu dứa -> nghiền nhỏ, thêm đệm phosphate 0,1M, pH 7,0 -> chiết lọc -> ly tâm ->
thu được enzyme thô.
- Từ đu đủ (protease)
Dùng loại quả đu đủ non, đu đủ già (chưa chín), dùng khăn lau sạch vỏ, lấy dao rạch
những đường không quá sâu, hứng nhựa vào cốc. Hòa tan nhựa tươi trong đệm phosphate
0,1M pH 7,0. Thu được dịch enzyme thô.
- Từ giá đỗ (amylase)
Chọn phần hạt đậu chưa nảy mầm hoặc mang lá mầm ngắn của giá đỗ -> nghiền mịn,
thêm đệm phosphate 0,1M, pH 7,0 -> chiết lọc -> ly tâm -> thu được enzyme thô.
- Từ nước bọt (amylase)
Lấy 1.5 ml dung dịch nước bọt cho vào ống eppendorf, ly tâm 10.000 vòng/ phút trong
10 phút, loại bỏ cặn.
Lưu ý: Tất cả các thao tác ở 40C
- Từ dịch nuôi cấy vi khuẩn (cellulose)
Lấy 1.5 ml dịch nuôi cấy vi khuẩn cho vào ống eppendorf, ly tâm 10.000 vòng/ phút
trong 10 phút, loại bỏ cặn.

3. Môi trường thử hoạt tính enzyme bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch
- Amylase
50 – 100 µl dịch chiết enzyme được nhỏ vào giếng đục trên đĩa thạch với 2% agar và 1
% tinh bột (cơ chất) trong đệm phosphate 0,1M, pH 7.
Đĩa thạch đã được nhỏ dịch chiết được ủ ở 30ºC, trong 4h.
Thuốc nhuộm là lugol (hòa 2g KI trong 5ml nước cất cho tan hết, sau đó cho thêm 1g I 2
vào, sau đó cho nước cất đến đủ 300ml, lắc đều).
- Protease
50 – 100 µl dịch chiết enzyme được nhỏ vào giếng đục trên đĩa thạch với 2% agar và
0,1% gelatin (cơ chất) trong đệm phosphate 0,1M, pH 7.
Đĩa thạch đã được nhỏ dịch chiết được ủ ở 30ºC, trong 4h.
Nhuộm bởi amido đen 10B 0,1% trong dung dịch methanol, axit acetic, nước cất theo tỷ
lệ 3: 1: 6 trong 1 giờ. Tẩy bằng dung dịch pha amino đen.
- Cellulase
50 – 100 µl dịch chiết enzyme được nhỏ vào giếng đục trên đĩa thạch với 2% agar và
1% CMC (Carboxymethyl cellulos...
Bài 1. Xác định hoạt tính các enzyme amylase, protease, cellulase bằng phương pháp
khuếch tán đĩa thạch
sở thuyết của việc xác định hoạt tính (hoạt độ tương đối) của các enzyme bằng
phương pháp khuếch tán đĩa thạch quan sát sự chuyển a chất của mỗi enzyme thông
qua việc nhuộm màu cơ chất hoặc việc tạo màu của sản phẩm tạo thành.
Nguồn enzyme gồm enzyme nội bào thu từ mô, tế bào động vật, thực vật, vi sinh vật,
enzyme ngoại bào thu từ dịch enzym được tiết ra môi trường nuôi cấy vi sinh vật.
1. Enzyme thử hoạt tính
- Enzyme protease thu từ dứa, đu đủ
- Enzyme amylase thu từ nước bọt, giá đỗ
- Enzyme cellulose thu từ dịch nuôi cấy vi khuẩn.
2. Tách chiết enzyme
- Từ dứa (protease)
Bromelain là một loại protease có nhiều trong phế liệu dứa như vỏ, lõi, chồi.
Phế liệu dứa -> nghiền nhỏ, thêm đệm phosphate 0,1M, pH 7,0 -> chiết lọc -> ly tâm ->
thu được enzyme thô.
- Từ đu đủ (protease)
Dùng loại quả đu đủ non, đu đủ già (chưa chín), dùng khăn lau sạch vỏ, lấy dao rạch
những đường không quá sâu, hứng nhựa vào cốc. Hòa tan nhựa tươi trong đệm phosphate
0,1M pH 7,0. Thu được dịch enzyme thô.
- Từ giá đỗ (amylase)
Chọn phần hạt đậu chưa nảy mầm hoặc mang mầm ngắn của giá đỗ -> nghiền mịn,
thêm đệm phosphate 0,1M, pH 7,0 -> chiết lọc -> ly tâm -> thu được enzyme thô.
- Từ nước bọt (amylase)
Lấy 1.5 ml dung dịch nước bọt cho vào ống eppendorf, ly tâm 10.000 vòng/ phút trong
10 phút, loại bỏ cặn.
Lưu ý: Tất cả các thao tác ở 4
0
C
- Từ dịch nuôi cấy vi khuẩn (cellulose)
Lấy 1.5 ml dịch nuôi cấy vi khuẩn cho vào ống eppendorf, ly tâm 10.000 vòng/ phút
trong 10 phút, loại bỏ cặn.
Thực hành Công Nghệ ProteinEnzyme - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Công Nghệ ProteinEnzyme - Người đăng: Chôm Chôm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thực hành Công Nghệ ProteinEnzyme 9 10 766