Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
THỪA THIÊN HUẾ

THỰC TRẠNG VÀ HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Huỳnh Trường Ngọ
Phòng Đăng ký & Chứng nhận sản phẩm

Huế, 11/2015
11/6/2015

1

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Công tác quản lý an toàn thực phẩm.

2. Giới thiệu về Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Thực trạng an toàn thực phẩm tại Thừa
Thiên Huế.

11/6/2015

2

Phần I. Công tác quản lý an toàn thực phẩm
Trích “Luật an toàn thực phẩm năm 2010”
Chương X: Quản lý nhà nước về an toàn
thực phẩm

(Điều 61, 62, 63, 64); Nghị

định số 38/2012/NĐ-CP.

11/6/2015

3

Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an
toàn thực phẩm:

BỘ Y TẾ

11/6/2015

BỘ NÔNG
NGHIỆP

BỘ CÔNG
THƯƠNG

Phối hợp giữa các bộ quản lý
ngành trong việc thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về
an toàn thực phẩm

4

CHÍNH PHỦ

BỘ NNPTNT

BỘ CÔNG
THƯƠNG

BỘ Y TẾ
UBND TỈNH

SỞ NNPTNT

SỞ Y TẾ

CHI CỤC
CHUYÊN
NGÀNH

CHI CỤC
ATVSTP

SỞ CÔNG
THƯƠNG

UBND
HUYỆN

TTYT
HUYỆN

11/6/2015

TYT XÃ

UBND XÃ
5

PHÂN CẤP QUẢN LÝ
Thực hiện quản lý nhà nước về ATTP theo
Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số
38/2012/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

11/6/2015

6

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
PHỤ GIA THỰC PHẨM

BỘ Y TẾ

CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM

NƯỚC UỐNG ĐÓNG
CHAI, NƯỚC KHOÁNG
THIÊN NHIÊN
DỤNG CỤ, VẬT LIỆU
BAO GÓI CHỨA ĐỰNG
THỰC PHẨM
11/6/2015

7

Quá trình trồng trọt, chăn nuôi, thu
hái, đánh bắt, khai thác nông, lâm,
thủy sản; sản xuất muối
Ngũ cốc; Thịt và các sản phẩm từ thịt
Thủy sản và sản phẩm thủy sản

BỘ NÔNG
NGHIỆP
VÀ PTNT

Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả
Trứng và các sản phẩm từ trứng
Sữa tươi nguyên liệu; mật ong và
các sản phẩm từ mật ong
Thực phẩm biến đổi gen; muối; gia
vị; đường; chè; cà phê; ca cao
Hạt tiêu; điều và các nông sản thực phẩm

11/6/2015

Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng
thực phẩm

8

RƯỢU, BIA,
NƯỚC GIẢI KHÁT
SỮA CHẾ BIẾN

DẦU THỰC VẬT
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN
BỘT, TINH BỘT,
BÁNH, MỨT, KẸO
DỤNG CỤ, VẬT LIỆU
BAO GÓI CHỨA ĐỰNG
THỰC PHẨM
11/6/2015

9

PHẦN II

GIỚI THIỆU
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM THỪA THIÊN HUẾ

11/6/2015

10

Cơ cấu tổ chức, biên chế:
 Thành lập năm 2009
 17 cán bộ, công chức
 01 Chi cục trưởng
 01 Phó chi cục trưởng
Các phòng chuyên môn:
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;
2. Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm;
3. Phòng Thông tin, truyền thông và quản lí ngộ
độc thực phẩm;
4. Phòng Thanh tra.
11/6/2015

11

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
 Trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạ...
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
THỪA THIÊN HUẾ
THỰC TRẠNG VÀ HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ AN TN THỰC PHẨM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Huỳnh Trường Ngọ
Phng Đăng ký & Chng nhn sn phm
Huế, 11/2015
11/6/2015 1
THỰC TRẠNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
THỰC TRẠNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 9 10 930