Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc trừ sâu clo hữu cơ

Được đăng lên bởi lequy1201
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Thuốc trừ sâu Clo hữu cơ Trong công thức hóa học của thuốc có chứa nguyên tố Clo và C,
H, O, S… thuốc này thường gây độc mãn tính. Thuốc lưu tồn lâu trong môi trường, gây tích lũy sinh
học mạnh và dễ dàng gây hiện tượng ung thư. Thuốc thuộc thế hệ rất xưa, hầu hết đã bị cấm sử dụng
như DDT, Thiodan.
- Thuốc trừ sâu Lân hữu cơ: Dẩn xuất từ acid phosphoric, tong công thức có chứa nguyên tố
phospho và C, H, O, S: tác động lên thần kinh, gây hiện tượng ngộ độc cấp tính rất mạnh mẽ, dễ dàng
gây tử vong khi nhiễm thuốc với một liều lượng nhỏ. Diệt sâu hại và thiên địch rất mạnh như Methyl
parathion, Azodrin, Monitor … đả bị cấm sữ dụng.
- Thuốc trừ sâu cacbamat: Dẩn suất từ acid cacbamic, trong công thức có chứa NH, C, H,
O… tác động lên thần kinh. Thuốc thuộc nhóm này cũng gây độc hại cấp tính nhưng ít độc tới thiên
địch hơn, diệt trừ sâu hại như: Bassan, Hopcin, Hopkill.
- Thuốc trừ sâu nhóm Cúc tổng hợp: Dẫn xuất từ nguồn gốc thực vật của cây họ Cúc. Trong
công thức có chứa các hợp chất Pyrethroit gây độc hại cho côn trùng. Thuốc này ít gây độc cấp tính,
phân hủy nhanh trong môi trường, dễ chịu tác động của ánh sáng và nhiệt độ. Tuy nhiên, nếu áp dụng
lâu và liên tục trên đồng ruộng dễ gây tính kháng của công trùng như Decis, Alphan, karate, Fullkill…
Nguồn: Thư viện điện tử

...
- Thuốc trừ sâu Clo hữu cơ Trong công thức hóa học của thuốc có chứa nguyên tố Clo và C,
H, O, S… thuốc này thường gây độc mãn tính. Thuốc lưu tồn lâu trong môi trường, gây tích lũy sinh
học mạnh và dễ dàng gây hiện tượng ung thư. Thuốc thuộc thế hệ rất xưa, hầu hết đã bị cấm sử dụng
như DDT, Thiodan.
- Thuốc trừ sâu Lân hữu cơ: Dẩn xuất từ acid phosphoric, tong công thức có chứa nguyên tố
phospho và C, H, O, S: tác động lên thần kinh, gây hiện tượng ngộ độc cấp tính rất mạnh mẽ, dễ dàng
gây t vong khi nhiễm thuốc với một liều lượng nhỏ. Diệt sâu hại thiên địch rất mạnh như Methyl
parathion, Azodrin, Monitor … đả bị cấm sữ dụng.
- Thuốc tr sâu cacbamat: Dẩn suất từ acid cacbamic, trong công thức chứa NH, C, H,
O… tác động lên thần kinh. Thuốc thuộc nhóm này cũng gây độc hại cấp tính nhưng ít độc tới thiên
địch hơn, diệt trừ sâu hại như: Bassan, Hopcin, Hopkill.
- Thuốc trừ sâu nhóm Cúc tổng hợp: Dẫn xuất từ nguồn gốc thực vật của cây họ Cúc. Trong
công thức chứa các hợp chất Pyrethroit gây độc hại cho côn trùng. Thuốc này ít gây độc cấp tính,
phân hủy nhanh trong môi trường, dễ chịu tác động của ánh sáng và nhiệt độ. Tuy nhiên, nếu áp dụng
lâu và liên tục trên đồng ruộng dễ gây tính kháng của công trùng như Decis, Alphan, karate, Fullkill…
Nguồn: Thư viện điện tử
Thuốc trừ sâu clo hữu cơ - Người đăng: lequy1201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thuốc trừ sâu clo hữu cơ 9 10 347