Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc trừ sâu sinh học

Được đăng lên bởi s136262
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tính năng của Thuốc Trừ Sâu Sinh Học:
o Có thể khống chế cùng lúc nhiều loại bệnh cho một loại cây trồng;
o Có tác dụng đồng hóa các chất dinh dưỡng, góp phần tăng năng suất và đạt
hiệu quả chất lượng nông sản phẩm;
o Có thể ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của một số bệnh nguy hiểm mà các loại
thuốc hiện hành không thực hiện được
o Không làm hại kết cấu đất, không làm chai đất, thoái hóa đất mà còn góp
phần tăng độ phì nhiêu của đất.
o Có tác dụng tiêu diệt côn trùng gây hại, giảm thiểu bệnh hại, tăng khả năng
đề kháng bệnh của cây trồng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường như các
loại thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học khác
Lợi ích thuốc trừ sâu sinh học:
o Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây
trồng.
o Không gây ô nhiễm môi trường sinh thái;
o Tiết kiệm chi phí
o Dễ sử dụng
Bảng so sánh giữa sử dụng Thuốc Trừ Sâu Sinh Học và thuốc trừ sâu hóa học
Thuốc Trừ Sâu Sinh Thuốc trừ sâu hóa
Học Exin
học
Phổ tác dụng
Rộng
Chọn lọc
Thời gian tác dụng
Hơn một tháng
Dưới một tháng
Khả năng kháng thuốc
Thấp
Cao
Cách sử dụng
Phòng
Trị bệnh
Ảnh hưởng tới cây
Không
Không
Tính độc
Không
Độc

...
Tính năng của Thuốc Trừ Sâu Sinh Học:
o Có thể khống chế cùng lúc nhiều loại bệnh cho một loại cây trồng;
o Có tác dụng đồng hóa các chất dinh dưỡng, góp phần tăng năng suất và đạt
hiệu quả chất lượng nông sản phẩm;
o Có thể ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của một số bệnh nguy hiểm mà các loại
thuốc hiện hành không thực hiện được
o Không làm hại kết cấu đất, không làm chai đất, thoái hóa đất mà còn góp
phần tăng độ phì nhiêu của đất.
o Có tác dụng tiêu diệt côn trùng gây hại, giảm thiểu bệnh hại, tăng khả năng
đề kháng bệnh của cây trồng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường như các
loại thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học khác
Lợi ích thuốc trừ sâu sinh học:
o Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây
trồng.
o Không gây ô nhiễm môi trường sinh thái;
o Tiết kiệm chi phí
o Dễ sử dụng
Bảng so sánh giữa sử dụng Thuốc Trừ Sâu Sinh Học và thuốc trừ sâu hóa học
Thuốc Trừ Sâu Sinh
Học Exin
Thuốc trừ sâu hóa
học
Ph7 tác dụng Rộng Chọn lọc
Thời gian tác dụng Hơn một tháng Dưới một tháng
Khả năng kháng thuốc Thấp Cao
Cách sử dụng Phòng Trị bệnh
Ảnh hưởng tới cây Không Không
Tính đ<c Không Đ<c
Thuốc trừ sâu sinh học - Người đăng: s136262
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thuốc trừ sâu sinh học 9 10 828