Ktl-icon-tai-lieu

thuỷ lực

Được đăng lên bởi nvn1577
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2008
Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ:
- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY (60 58 40)
- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN (60 58 45)
Môn thi cơ sở: THỦY LỰC
1.
2.

THỦY TĨNH HỌC
Phân loại lực tác động lên chất lỏng
Áp suất thủy tĩnh và các tính chất
Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng (PT Ơle)
Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực
Tính tương đối của chất lỏng
Áp lực của chất lỏng lên mặt phẳng
Áp lực của chất lỏng lên mặt cong
CƠ SỞ ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHẤT

LỎNG
- Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của chất lỏng
- Phân loại tổng quát các chuyển động (ổn định, không ổn định; đều, không đều)
- Các yếu tố thủy lực: mặt cắt ướt, chu vi ướt, bán kính thủy lực; các thông số dòng chảy:
các loại vận tốc (điểm, tức thời, mạch động, trung bình thời gian, trung bình mặt cắt ...),
gia tốc, áp suất thủy động, lưu lượng.
- Phương trình vi phân liên tục
- Gia tốc chuyển động
- Phân tích chuyển động của một phần tử chất lỏng
- Chuyển động thế và chuyển động xoáy của chất lỏng
- Khái niệm cơ bản về quỹ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố, toàn dòng
- Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng không nén được (PT Ơle)
- Tích phân Becnui
- Tích phân Becnui trong trường trọng lực. Ý nghĩa hình học và năng lượng của phương
trình Becnui
- Đường năng, đường đo áp
- Chất lỏng nhớt. Phương trình Becnui viết cho dòng nguyên tố và toàn dòng chất lỏng
nhớt. Hệ số động năng
- Phương trình động lượng. Hệ số động lượng
3.

SỨC CẢN THỦY LỰC
- Các dạng sức cản. Các biểu thức tổng quát để xác định sức cản thủy lực
- Tổn thất cột nước theo chiều dài. Hệ số ma sát thủy lực
- Thí nghiệm Râynôn. Các hình ảnh và đặc điểm của chuyển động tầng và chuyển động
rối
1

- Phương trình cơ bản của chuyển động đều
- Phân bố ứng suất, vận tốc và tổn thất cột nước trong dòng chảy tầng
- Bản chất của chuyển động rối. Hiện tượng mạch động vận tốc và áp suất. Khái niệm về
lớp mỏng chảy tầng và lõi rối. Phân bố ứng suất, vận tốc và tổn thất cột nước trong
dòng chảy rối.
- Công thức Sedi, hệ số Sedi trong dòng chảy đều
- Khái niệm cơ bản về sức cản cục bộ. Bản chất, nguyên nhân, phân loại tổn thất cục bộ
- Công thức để xác định hệ số sức cản cục bộ (lý thuyết và thực nghiệm)
4.

TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG
- Khái niệm tổng quát. Chuyển động có áp và không áp. Đường ống đơn giản
- Tính toán đường ống dài khu bình phương sức cản và không bình phương sức cản
- Phân loại và tính toán đường ống phức tạp (chia nhánh và mạng lưới ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2008
Các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ:
- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY (60 58 40)
- XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN (60 58 45)
Môn thi cơ sở: THỦY LỰC
1. THỦY TĨNH HỌC
- Phân loại lực tác động lên chất lỏng
- Áp suất thủy tĩnh và các tính chất
- Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng (PT Ơle)
- Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực
- Tính tương đối của chất lỏng
- Áp lực của chất lỏng lên mặt phẳng
- Áp lực của chất lỏng lên mặt cong
2. SỞ ĐỘNG HỌC ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHẤT
LỎNG
- Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của chất lỏng
- Phân loại tổng quát các chuyển động (ổn định, không ổn định; đều, không đều)
- Các yếu tố thủy lực: mặt cắt ướt, chu vi ướt, bán kính thủy lực; các thông số dòng chảy:
các loại vận tốc (điểm, tức thời, mạch động, trung bình thời gian, trung bình mặt cắt ...),
gia tốc, áp suất thủy động, lưu lượng.
- Phương trình vi phân liên tục
- Gia tốc chuyển động
- Phân tích chuyển động của một phần tử chất lỏng
- Chuyển động thế và chuyển động xoáy của chất lỏng
- Khái niệm cơ bản về quỹ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố, toàn dòng
- Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng không nén được (PT Ơle)
- Tích phân Becnui
- Tích phân Becnui trong trường trọng lực. Ý nghĩa hình học năng lượng của phương
trình Becnui
- Đường năng, đường đo áp
- Chất lỏng nhớt. Phương trình Becnui viết cho dòng nguyên t toàn dòng chất lỏng
nhớt. Hệ số động năng
- Phương trình động lượng. Hệ số động lượng
3. SỨC CẢN THỦY LỰC
- Các dạng sức cản. Các biểu thức tổng quát để xác định sức cản thủy lực
- Tổn thất cột nước theo chiều dài. Hệ số ma sát thủy lực
- Thí nghiệm Râynôn. Các hình ảnh đặc điểm của chuyển động tầng chuyển động
rối
1
thuỷ lực - Trang 2
thuỷ lực - Người đăng: nvn1577
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
thuỷ lực 9 10 540