Ktl-icon-tai-lieu

thủy nông cải tạo

Được đăng lên bởi Huong Pham
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 4 lần
+.
1/ Tên đề tài: " Vai trò của cải tạo đất bằng biện pháp thủy lợi "
2/ Danh sách nhóm:
(1) Nguyễn Anh Cường..562671....KHD56A….0987318514
(2) Vũ Thị Hoa ………….562692…..KHD56A ..01672029893
(3) Phạm Thị Diệp ……..562672….KHD56A….01662365500
(4) Trần Thị Nguyệt…….562745….KHD56A….01676664579
(5) Nguyễn Việt Dũng …562675…KHD56A…..01682844381
(6) Phạm Thị Hương......562707....KHD56A......01683013588
(7) Phạm Thị Dung.........562673....KHD56A......01648970553

3/ Tóm tắt nội dung :

Tìm hiểu về vai trò quan trọng của đất đối với các ngành kinh tế nói
chung và ngành sản x
uất nông nghiệp nói riêng.
Tìm hiểu tình hình thoái hóa đất hiện nay trên toàn thế giới và ở Việt
Nam, các dạng thoái hóa đất phổ biến và khả năng cải tạo của chúng.
Tìm hiểu về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và ở
Việt Nam.
Tìm hiểu về các biện pháp cải tạo đất đang được áp dụng rộng rãi
trong nước đặc biệt là các biện pháp thủy nông cải tạo đất.
Các biện pháp thủy nông được sử dụng như hệ thống thủy lợi, kênh
mương tưới tiêu nước, các đập thủy điện… cải tạo các loại đất khác
nhau như đất dốc, đất mặn, đất phèn, đất khô hạn, đất ngập úng…ở
các vùng miền khác nhau trong cả nước.
Cùng với việc cải tạo đất, hệ thống thủy lợi là 1 trong những công
trình của việc phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như các ngành
công nghiệp trọng điểm khác.

Tìm hiểu về tình hình sử dụng biên pháp thủy lợi trong cải tạo đất,
những thành tựu đạt được trong thời gian qua và cả những thách thức,
khó khăn khi sử dụng biện pháp đó.
Tìm hiểu về phương hướng đề ra để công cuộc cải tạo đất bằng biện
pháp thủy lợi đạt được kết quả cao.
Tìm hiểu chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư cải tạo
đất bằng biện pháp thủy lợi.
4/ Đặt vấn đề:
Trong những thập kỷ qua đặc biệt sau ngày thống nhất đất nước được
sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đã đầu tư xây dựng được hệ thống
công trình thuỷ lợi đồ sộ: 1967 hồ chứa, 10.000 trạm bơm, 8.000 km
đê sông đê biển phục vụ phát triển các ngành kinh tế, phát triển nông
nghiệp, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, đào tạo gần trăm nghìn cán bộ
làm công tác thuỷ lợi từ Trung ương đến địa phương ... do vậy góp
phần quan trọng đưa Việt nam từ chỗ thiếu lương thực trở thành quốc
gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. Bộ mặt nông thôn mới
không ngừng đổi thay, an ninh lương thực, an toàn trước thiên tai, ổn
định xã hội, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường được cải thiện.
Tuy nhiên, do tốc độ nhanh của quá trình đô thị hoá và công nghiệp
hoá đã khiến cho nhiều hệ thống ...
+.
1/ Tên đề tài: " Vai trò của cải tạo đất bằng biện pháp thủy lợi "
2/ Danh sách nhóm:
(1) Nguyễn Anh Cường..562671....KHD56A….0987318514
(2) Vũ Thị Hoa ………….562692…..KHD56A ..01672029893
(3) Phạm Thị Diệp ……..562672….KHD56A….01662365500
(4) Trần Thị Nguyệt…….562745….KHD56A….01676664579
(5) Nguyễn Việt Dũng …562675…KHD56A…..01682844381
(6) Phạm Thị Hương......562707....KHD56A......01683013588
(7) Phạm Thị Dung.........562673....KHD56A......01648970553
3/ Tóm tắt nội dung :
Tìm hiểu về vai trò quan trọng của đất đối với các ngành kinh tế nói
chung và ngành sản x
uất nông nghiệp nói riêng.
Tìm hiểu tình hình thoái hóa đất hiện nay trên toàn thế giới và ở Việt
Nam, các dạng thoái hóa đất phổ biến và khả năng cải tạo của chúng.
Tìm hiểu về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và ở
Việt Nam.
Tìm hiểu về các biện pháp cải tạo đất đang được áp dụng rộng rãi
trong nước đặc biệt là các biện pháp thủy nông cải tạo đất.
Các biện pháp thủy nông được sử dụng như hệ thống thủy lợi, kênh
mương tưới tiêu nước, các đập thủy điện… cải tạo các loại đất khác
nhau như đất dốc, đất mặn, đất phèn, đất khô hạn, đất ngập úng…ở
các vùng miền khác nhau trong cả nước.
Cùng với việc cải tạo đất, hệ thống thủy lợi là 1 trong những công
trình của việc phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như các ngành
công nghiệp trọng điểm khác.
thủy nông cải tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy nông cải tạo - Người đăng: Huong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
thủy nông cải tạo 9 10 873