Ktl-icon-tai-lieu

THỦY PHÂN PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG VI KHUẨN Bacillus subtilis LÀM PHÂN BÓN CHO CÂY HẸ

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 5495 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

THỦY PHÂN PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG VI KHUẨN
Bacillus subtilis LÀM PHÂN BÓN CHO CÂY HẸ

Chủ nhiệm đề tài : Ths. TRẦN THANH DŨNG

Lời Cảm Ơn
Với tất cả tình cảm chân thành và sâu sắc nhất, tôi vô cùng cảm ơn:
Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Trường, phòng tài vụ, phòng
nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi thực hiện đề
tài này.
Thầy PGs. Ts. Nguyễn Văn Bá đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi thực
hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ” Thủy phân phụ phẩm cá tra
(Basa) bằng vi khuẩn Bacillus subtilis làm phân bón cho cây hẹ”.
Chân thành cảm ơn các đồng nghiệp, cán bộ công nhân viên phòng thí
nghiệm đã tạo điều kiện và động viên nhiệt tình cho tôi thực hiện đề tài này.

i

Tóm tắt
Sử dụng chế phẩm vi khuẩn Bacillus subtilis thủy phân phụ phẩm cá tra để
làm phân bón sinh học cho rau là mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu.
Qui trình nghiên cứu gồm 3 thí nghiệm:
- Thí nghiệm thăm dò nhằm mục đích tìm kết quả sơ bộ để bố trí thí nghiệm
chính thức.
- Bố trí thí nghiệm thừa số 3 nhân tố, mỗi nhân tố có 3 mức độ đối với chế
phẩm vi khuẩn Bacillus subtilis, muối và pH để có dịch đạm thủy phân đạt hàm
lượng đạm amin cao, đạm amoniac thấp.
- Sử dụng dịch đạm thủy phân dạng lỏng và dạng viên bón cho cây hẹ, để
đánh giá năng suất và hàm lượng nitrate so với kiểu bón phân của nông dân và một
số loại phân bón khác.
Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi kết luận sau:
- Tỷ lệ tối ưu giữa các thành phần bổ sung chế phẩm vi khuẩn Bacillus
subtilis là 1,4%, muối 7% và pH = 5,2 cho thấy mật số vi khuẩn thủy phân protein
cao (log mật số là 9,2 tương đương với mật số 1,6 x 10 9) và hàm lượng lượng đạm
amin đạt cao nhất (49,88g/kg chất khô), đạm amoniac thấp nhất (5,0g/kg chất khô)
vào ngày thủy phân thứ 10. Dịch đạm thủy phân này phù hợp để làm phân bón.
- Cây hẹ đạt năng suất cao (2,61kg rau tươi /1,0m2) và hàm lượng nitrate
thấp (281,95mg/kg rau tươi) ở nghiệm thức bón dịch đạm thủy phân dạng lỏng,
(2,54 kg rau tươi/1,0m2) và hàm lượng nitrate (268,36mg/kg rau tươi) ở nghiệm
thức bón dịch đạm thủy phân dạng viên, đạt tiêu chuẩn rau an toàn (<300mg/kg rau
tươi).
Từ khóa: Dịch đạm thủy phân, vi khuẩn thủy phân protein, Bacillus subtilis, đạm
amin, đạm amoniac, Allium tuberosum.

ii

ABSTRACT
Using of the Bacillus subtilis hydrolysic the by-prduct of Pangasius
hypophthalmus processing to produce bio-fertilizer for the safety vegetables, which
is the main object of this research.
The research includes three experimen...
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
THỦY PHÂN PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG VI KHUẨN
Bacillus subtilis LÀM PHÂN BÓN CHO CÂY HẸ
Chủ nhiệm đề tài : Ths. TRẦN THANH DŨNG
THỦY PHÂN PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG VI KHUẨN Bacillus subtilis LÀM PHÂN BÓN CHO CÂY HẸ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỦY PHÂN PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG VI KHUẨN Bacillus subtilis LÀM PHÂN BÓN CHO CÂY HẸ - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
THỦY PHÂN PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG VI KHUẨN Bacillus subtilis LÀM PHÂN BÓN CHO CÂY HẸ 9 10 300