Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh cnsh-cntp

Được đăng lên bởi Huyen Thu Nguyen
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 6703 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GS. TS Nguyễn Thị Hiền (chủ biên).
GS.TS. Nguyễn Trọng Đàn; ThS. Lê Thị Lan Chi

THE LANGUAGE OF CHEMISTRY,FOOD AND
BIOLOGICAL TECHNOLOGY
IN ENGLISH
(NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC,
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2009

LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn sách Tiếng Anh “The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English”
(TACN) được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và
Công nghệ sinh học. Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến
các chuyên ngành trên. Cuốn sách được chia làm bốn phần chính theo kinh nghiệm các giáo trình tiếng
Anh chuyên ngành Hóa, Thực phẩm của các trường Đại học kỹ thuật Hóa Thực phẩm Praha Tiệp Khắc,
Ba Lan, Nga, Úc, Anh.
Phần 1: Các bài khóa cơ bản - gồm 60 bài khóa giới thiệu bức tranh toàn cảnh của chuyên ngành
Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Từ các ngành Hóa đến các nguyên tố; từ kỹ thuật ngành Hóa nói
chung đến việc chưng cất hoặc khái niệm tạo ra một sản phẩm cụ thể nói riêng trong các lĩnh vực khoa
học về công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học, với các ngôn từ và kết cấu quan trọng, cách diễn đạt
bằng tiếng Anh.
Phần 2: Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh áp dụng trong khoa học - đó là thứ ngữ pháp mang đặc thù
của ngành với cách viết tắt, cách đọc các công thức hóa học, các nguyên tố hóa học, cách phát âm các từ
chuyên ngành có gốc La tinh, Hy lạp.
Phần 3: Bài tập - gồm một số bài tập để luyện cách phát âm, cách đọc các từ viết tắt, công thức hóa
học, các nguyên tố hóa học, số và phân số, các bài dịch Anh-Việt, Việt-Anh... và một số bài kiểm tra để
người đọc tự đánh giá khả năng ngôn ngữ của mình, tăng khả năng dịch và đọc tiếng Anh chuyên ngành.
Phần 4: Từ vựng - bao gồm các từ và các cụm từ đã dùng trong các bài khóa được liệt kê theo thứ
tự A, B, C. Nghĩa của từ và cụm từ là nghĩa văn cảnh của ngành khoa học có liên quan đến các bài khóa.
Hệ thống phiên âm quốc tế cũng được dùng để giúp cho việc tự học và tra cứu của người đọc và độc giả
có thể hiểu và đọc chính xác các từ tiếng Anh chuyên môn này.
Mỗi bài ở phần 1 có kết cấu như sau:
(i) Bài khóa giới thiệu chủ đề
(ii) Bài tập:
A- Đọc và dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt
B- Trả lời câu hỏi theo nội dung bài khóa
C- Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh
Khi biên soạn cuốn TACN, các tác giả chú ý cung cấp ngữ liệu của ngành Hóa, Thực phẩm và
Công nghệ sinh học trong những ngôn cảnh của chuyên ngành này giúp người đọc hình thành các kỹ nă...
GS. TS Nguyn Th Hin (ch biên).
GS.TS. Nguyn Trng Đàn; ThS. Lê Th Lan Chi
THE LANGUAGE OF CHEMISTRY,FOOD AND
BIOLOGICAL TECHNOLOGY
IN ENGLISH
(NGÔN NG TING ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGH HÓA HC,
CÔNG NGH THC PHM VÀ CÔNG NGH SINH HC)
ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI 2009
tiếng anh cnsh-cntp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh cnsh-cntp - Người đăng: Huyen Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
tiếng anh cnsh-cntp 9 10 379