Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận bộ chứng từ trong ngành phân bón

Được đăng lên bởi Pearl Le
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1955 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU
ĐỀ TÀI

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG
KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ NHẬP
KHẨU TRONG NGÀNH PHÂN BÓN
GVHD: NGUYỄN THỊ THU HÀ
DANH SÁCH NHÓM 6:
●
NGUYỄN THỊ THANH
TÂM
●
NGÔ THỊ BÍCH NGỌC

NỘI DUNG

1

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN TẠI
VIỆT NAM

2

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA BỘ CHỨNG
TỪ NHẬP KHẨU TRONG NGÀNH PHÂN BÓN

3

CÁC
ƯỚC
GATT,
GATS,
TRIMs
ĐỀTHỎA
XUẤT GIẢI
PHÁP
NÂNG
CAO TRIPs,
HIỆU QUẢ
KIỂM TRA CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG PHÂN
BÓN TẠI VIỆT NAM

1/. Tình hình sản xuất phân bón trong
nước
Phân

2/. Tình hình nhập khẩu phân
bón
2.1./ Tình hình nhập khẩu phân bón
năm 2011
Bảng 1: Thị trường nhập khẩu phân bón năm
2011
ĐVT: Lượng (tấn); Trị giá (USD)
(Nguồn số liệu: Tổng Cục Hải Quan Việt Nam)

Thị trường

Năm 2011

Năm 2010

% so sánh
cùng kỳ

Lượng

Kim ngạch

Trung

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng Trị giá

4.254.573 1.778.550.985 3.513.295 1.217.699.914 21,10 46,06

2.168.967

878.770.220 1.712.004

603.399.522 26,69 45,64

Quốc
Philippin

319.268

155.601.230

197.520

74.842.213 61,64 107,91

Nhật Bản

239.402

55.070.673

214.032

32.671.325 11,85 68,56

Canada

190.833

92.541.178

159.649

66.926.294 19,53 38,27

Nga

165.229

75.325.792

319.506

108.135.766 -48,29 -30,34

Hàn Quốc

111.478

33.373.483

114.201

35.917.121 -2,38 -7,08

Đài Loan

75.386

20.417.438

70.852

Ấn Độ

2.033

6.398.663

8.989

13.039.051

6,40 56,59

6.176.361 -77,38

3,60

2.1./ Tình hình nhập khẩu phân bón
năm 2011

2.2/ Tình hình nhập khẩu phân bón năm 2012

Bảng 2: Thống kê chủng loại phân bón nhập khẩu năm 2012
ĐVT: lượng (tấn); Trị giá: (USD)
(Nguồn số liệu: Tổng Cục Hải Quan Việt Nam)

Chủng loại

NK năm 2012
lượng

trị giá

NK năm 2011
Lượng

trị giá

Phân bón 3.960.7001.692.776.073 4.254.5731.778.550.985

% So sánh
lượng trị giá

-6,91 -4,82

các loại
-Phân SA 1.159.456 268.792.613

891.298 200.674.484 30,09 33,94

-Phân Kali

839.480 434.840.939

947.449 449.841.571 -11,40 -3,33

-Phân DAP 759.370 437.044.347

623.803 383.984.590 21,73 13,82

-Phân Ure

504.118 209.912.799 1.131.567 442.267.278 -55,45 -52,54

-Phân NPK 341.078 174.325.229

311.905 148.024.459

9,35 17,77

2.3/ Tình hình nhập khẩu phân bón 9
tháng đầu năm 2013
Bảng 3: Thị trường nhập khẩu phân bón quý
III/2013
ĐVT: Lượng (tấn); trị giá (USD)
(Nguồn số liệu: Tổng Cục Hải Quan Việt Nam)

Thị trường

Kim

NK 9T/2013
Lượng

Trị giá

NK 9T/2012
Lượng

Trị giá

Tốc độ +/- (%)
Lượng

Trị giá

3.361.012 1.263.097.436 2.756.9401.187.475.394

21,91

6,37...
ĐỀ TÀI
QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÂN TÍCH HO T Đ NG
KI M TRA B CH NG T NH P
KH U TRONG NGÀNH PHÂN BÓN
GVHD: NGUYỄN THỊ THU HÀ
DANH SÁCH NHÓM 6:
NGUYỄN THỊ THANH
TÂM
NGÔ THỊ BÍCH NGỌC
LÊ DUY NGỌC
tiểu luận bộ chứng từ trong ngành phân bón - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận bộ chứng từ trong ngành phân bón - Người đăng: Pearl Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
tiểu luận bộ chứng từ trong ngành phân bón 9 10 749