Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ ĐỘC TỐ NẤM MỐC T2-TOXIN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI HIỆN NAY

Được đăng lên bởi Thật Công Nguyễn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3670 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y
**************

TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ

ĐỘC TỐ NẤM MỐC T2-TOXIN VÀ NHỮNG
ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGÀNH
CHĂN NUÔI HIỆN NAY

Môn học:

Độc chất học

Giảng viên: Ts. Nguyễn Quang Thiệu
Lớp:

Cao học Chăn nuôi 2013

Nhóm học viên thực hiện:
Mai Thái Dương
Nguyễn Công Thật

THÁNG 12 / 2013

MỤC LỤC

Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1
Phần 2. NỘI DUNG.....................................................................................................2
2.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu độc tố nấm mốc....................................................2
2.1.1. Một số loài nấm mốc gây hại cho gia súc, gia cầm...........................................3
2.1.1.1. Nấm mốc ở đồng ruộng trước và trong thu hoạch..........................................3
2.1.1.2. Nấm mốc trong quá trình bảo quản.................................................................4
2.1.1.3. Độc tố nấm mốc và bệnh do nấm mốc............................................................4
2.2. Cơ chế chính của sự hình thành độc tố nấm mốc.................................................5
2.3. Độc tố của nấm Trichothecenes và bệnh do độc tố nấm mốc ở vật nuôi.............5
2.4. Độc tố T2- toxin.....................................................................................................7
2.4.1. Tổng quan về độc tố T2-toxin............................................................................7
2.4.2. Ảnh hưởng của T2-toxin đến các hoạt động chức năng của cơ thể...................9
2.4.2.1. Ảnh hưởng đến chức năng dinh dưỡng của cơ thể.........................................9
2.4.2.2. Tác động ức chế tổng hợp protein của cơ thể.................................................9
2.4.2.3. Tác động ức chế tổng hợp acid nucleic của cơ thể.......................................10
2.4.2.4. Tác động thay đổi của màng tế bào..............................................................10
2.4.3. Những nghiên cứu về sự tác động của T2-toxin lên các nhóm vật nuôi.........11
2.4.3.1. Những nghiên cứu sự tác động của T2-toxin trên gia cầm...........................11
2.4.3.2. Những nghiên cứu sự tác động của T2-toxin trên heo..................................12
2.4.3.3. Những nghiên cứu về sự tác động của T2-toxin trên động vật nhai lại........13
2.5. Các biện pháp phòng chống độc hại của độc tố nấm mốc ..............................13
2.5.1....
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y
**************
TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ
ĐỘC TỐ NẤM MỐC T2-TOXIN VÀ NHỮNG
NH HƯNG ĐI VI NGÀNH
CHĂN NUÔI HIỆN NAY
Môn học: Độc chất học
Giảng viên: Ts. Nguyễn Quang Thiệu
Lớp: Cao học Chăn nuôi 2013
Nhóm học viên thực hiện:
Mai Thái Dương
Nguyễn Công Thật
THÁNG 12 / 2013
TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ ĐỘC TỐ NẤM MỐC T2-TOXIN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ ĐỘC TỐ NẤM MỐC T2-TOXIN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI HIỆN NAY - Người đăng: Thật Công Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ ĐỘC TỐ NẤM MỐC T2-TOXIN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI HIỆN NAY 9 10 7