Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Hiện trạng kỹ thuật, tiềm năng và định hướng phát triển nuôi thương phẩm tôm sú (Penaeus monodon) ở Sóc Trăng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

BÀI TIỂU LUẬN
NHÓM 09

Hiện trạng kỹ thuật, tiềm năng và định hướng phát
triển nuôi thương phẩm tôm sú (Penaeus monodon) ở
Sóc Trăng

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TIỂU LUẬN

HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT, TIỀM NĂNG VÀ
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NUÔI THƯƠNG PHẨM
TÔM SÚ (Penaeus monodon) Ở SÓC TRĂNG

Môn học: KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN NƯỚC MẶN LỢ NÂNG CAO
Lớp: CAO HỌC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Cán bộ giảng dạy
Học viên thực hiện
TS. NGÔ ANH TUẤN
NGUYỄN TẤN DUY PHONG
ThS. LỤC MINH DIỆP (trợ giảng)
ThS. NGUYỄN ĐỊCH THANH (trợ giảng)

Nha Trang, 09/2009

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

MỤC LỤC
Trang
Chương I: Giới thiệu ........................................................................................... 2
Chương II: Phương pháp nghiên cứu .................................................................. 3
2.1. Vật liệu nghiên cứu ............................................................................ 3
2.2. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 3
2.3. Phương pháp xử lý số liệu .................................................................. 3
Chương III: Nội dung .......................................................................................... 4
3.1. Đặc tính kỹ thuật của các mô hình nuôi tôm sú ở Việt Nam và thế giới .... 4
3.2. Hiện trạng kỹ thuật nuôi tôm sú ở Sóc Trăng ....................................... 5
3.2.1. Công trình nuôi thương phẩm tôm sú .......................................... 5
3.2.2. Vấn đề con giống, mật độ nuôi và kích cở thả ............................. 6
3.2.3. Vấn đề quản lý chất lượng nước ........................................................ 8
3.2.4. Vấn đề quản lý thức ăn................................................................ 9
3.2.5. Vấn đề dịch bệnh ...................................................................... 11
3.2.6. Vấn đề sử dụng thuốc hóa chất .................................................. 12
3.3. Tiềm năng của nghề nuôi thương phẩm tôm sú ở Sóc Trăng.............. 13
3.3.1. Tình hình nuôi tôm sú thương phẩm .......................................... 13
3.3.2. Thị trường tiêu thụ .................................................................... 14
3.3.3. Chính sách phát triển.............................................................
BÀI TIỂU LUẬN
NHÓM 09
Hiện trạng kỹ thuật, tiềm năng và địnhớng phát
triển nuôi thương phẩm tôm sú (Penaeus monodon)
Sóc Trăng
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tiểu luận: Hiện trạng kỹ thuật, tiềm năng và định hướng phát triển nuôi thương phẩm tôm sú (Penaeus monodon) ở Sóc Trăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Hiện trạng kỹ thuật, tiềm năng và định hướng phát triển nuôi thương phẩm tôm sú (Penaeus monodon) ở Sóc Trăng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận: Hiện trạng kỹ thuật, tiềm năng và định hướng phát triển nuôi thương phẩm tôm sú (Penaeus monodon) ở Sóc Trăng 9 10 231