Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu luận trồng cây khoai sọ

Được đăng lên bởi manhdungtx
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. Đặt

vấn đề

Hiện nay cây khoai sọ được sử dụng làm cây lương thực và thực phẩm rộng khắp
thế giói, ở Châu Á, Châu phi, Tây Ấn Độ và Nam Mỹ. Theo nhiều tài liệu công bố,
cây khoai sọ đóng vai trò như nguồn lương thực chính của các nước ở các nước
quần đảo Thái Bình Dương. Khoai sọ còn có giá trị cao về văn hóa xã hội tại các
nước có truyền thống trồng loại cây này. Nó dần là hình ảnh trong văn hóa ẩm
thực, có mặt trong những lễ hội, ngày lễ tết, là quà tặng bày tỏ mối quan hệ rang
buộc.... hơn nữa ngày nay cây khoai sọ là cây làm tăng nguồn thu nhập cho nông
dân nhờ bán trên thị trường trong nước và quốc tế.
Châu Á – Thái Bình Dương là nơi trồng và tiêu thụ khoai sọ lớn nhất thế giới do
vậy sử dụng sản phẩm của cây khoai sọ ở vùng này rất đa dạng. Các bộ phận của
cây là củ cái, củ con, dọc lá và dải bò đều có thể chế biến thành những món ăn
ngon miệng cho con người. Ngoài các món ăn truyền thống như luộc, nướng, rán,
phơi khô, nấu với cá, dừa ... khoai sọ còn được chế biến bằng công nghiệp với
khoảng 10 món ăn.
Ở Việt Nam trước kia cây khoai sọ là cây có củ được trồng nhiều tại hầu hết các
vùng sinh thái, và đã là một đặc sản quý của một số địa phương. Trồng khoai sọ lãi
hơn trồng lúa nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Ở Việt Nam đa dạng nguồn gen và văn
hóa sử dụng làm lương thực của loài cây này rất phong phú. Khoai sọ là cây lương
thực phổ biến và có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau như đất cao nước
trời, trên nương rẫy và những chân ruộng trồng lúa. Một số giống khoai nước đặc
biệt thích nghi với chân đất khó khan như đầm lầy thụt, đất mặn. Sản phẩm cây
khoai sọ được sủ dụng với nhiều mục đích. Củ cái và củ con dùng để nấu, luộc ăn,
là và dọc lá được người dân ở nhiều nơi dùng làm rau cho người hoặc thức ăn chăn
nuôi lợn. Tuy diện tích trồng nhỏ hơn so với các cây trồng khác nhưng cây khoai
sọ được người nông dân Việt Nam trồng phổ biến ở khắp các vùng sinh thái nông
nghiệp.
Hiện nay, tại một số tỉnh như Bắc Cạn, Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn và một số
vùng ở Hà Nội nhiều giống khoai môn sọ chất lượng tốt vẫn được các hộ gia đình
trồng với diện tích lớn, bởi vì các giống này là nguồn đảm bảo an toàn lương thực
và đáp ứng yêu cầu chất lượng của thị trường tại các thị trấn và các thành phố lớn.
Nhiều giống được coi là giống đặc sản của từng địa phương, mang lại nguồn lợi

kinh tế cho nhiều hộ nông dân như khoai sọ Thuận Châu, khoai Lục Yên, khoai
mặt quỷ Đà Bắc , khoai Lạng Sơn. Ngược lại nhiều giống khác nhau lại chỉ được
trồng với diện tích nhỏ, ...
I.Đặt vấn đề
Hiện nay cây khoai sọ được sử dụng làm cây lương thực và thực phẩm rộng khắp
thế giói, ở Châu Á, Châu phi, Tây Ấn Độ và Nam Mỹ. Theo nhiều tài liệu công bố,
cây khoai sọ đóng vai trò như nguồn lương thực chính của các nước ở các nước
quần đảo Thái Bình Dương. Khoai sọ còn có giá trị cao về văn hóa xã hội tại các
nước có truyền thống trồng loại cây này. Nó dần là hình ảnh trong văn hóa ẩm
thực, có mặt trong những lễ hội, ngày lễ tết, là quà tặng bày tỏ mối quan hệ rang
buộc.... hơn nữa ngày nay cây khoai sọ là cây làm tăng nguồn thu nhập cho nông
dân nhờ bán trên thị trường trong nước và quốc tế.
Châu Á – Thái Bình Dương là nơi trồng và tiêu thụ khoai sọ lớn nhất thế giới do
vậy sử dụng sản phẩm của cây khoai sọ ở vùng này rất đa dạng. Các bộ phận của
cây là củ cái, củ con, dọc lá và dải bò đều có thể chế biến thành những món ăn
ngon miệng cho con người. Ngoài các món ăn truyền thống như luộc, nướng, rán,
phơi khô, nấu với cá, dừa ... khoai sọ còn được chế biến bằng công nghiệp với
khoảng 10 món ăn.
Ở Việt Nam trước kia cây khoai sọ là cây có củ được trồng nhiều tại hầu hết các
vùng sinh thái, và đã là một đặc sản quý của một số địa phương. Trồng khoai sọ lãi
hơn trồng lúa nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Ở Việt Nam đa dạng nguồn gen và văn
hóa sử dụng làm lương thực của loài cây này rất phong phú. Khoai sọ là cây lương
thực phổ biến và có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau như đất cao nước
trời, trên nương rẫy và những chân ruộng trồng lúa. Một số giống khoai nước đặc
biệt thích nghi với chân đất khó khan như đầm lầy thụt, đất mặn. Sản phẩm cây
khoai sọ được sủ dụng với nhiều mục đích. Củ cái và củ con dùng để nấu, luộc ăn,
là và dọc lá được người dân ở nhiều nơi dùng làm rau cho người hoặc thức ăn chăn
nuôi lợn. Tuy diện tích trồng nhỏ hơn so với các cây trồng khác nhưng cây khoai
sọ được người nông dân Việt Nam trồng phổ biến ở khắp các vùng sinh thái nông
nghiệp.
Hiện nay, tại một số tỉnh như Bắc Cạn, Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn và một số
vùng ở Hà Nội nhiều giống khoai môn sọ chất lượng tốt vẫn được các hộ gia đình
trồng với diện tích lớn, bởi vì các giống này là nguồn đảm bảo an toàn lương thực
và đáp ứng yêu cầu chất lượng của thị trường tại các thị trấn và các thành phố lớn.
Nhiều giống được coi là giống đặc sản của từng địa phương, mang lại nguồn lợi
Tiêu luận trồng cây khoai sọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu luận trồng cây khoai sọ - Người đăng: manhdungtx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiêu luận trồng cây khoai sọ 9 10 45