Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu vấn đề rác thải sinh hoạt

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa luận là của riêng tôi, được nghiên cứu một cách
độc lập. Các số liệu thu thập được là các tài liệu được sự cho phép công bố
của các đơn vị cung cấp số liệu. Các tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc rõ
ràng. Các kết quả được nêu trong khóa luận này là hoàn toàn trung thực và
chưa từng có ai công bố trong bất kì tài liệu nào
Hà Nội, ngày …tháng … năm 2014
Sinh viên

Phạm Thị Điểm

i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản
thân, tôi đã nhận được sự giúp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài
trường.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Môi
Trường và các thầy cô giáo trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội trong
những năm qua đã truyền cho tôi những kiến thức quý báu.
Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS. Cao Trường Sơn, giáo
viên khoa Môi Trường trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội đã tận tình
hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập để hoàn thành khóa luận
tốt nghiệp này.
Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới UBND xã Bạch Sam, đã
cung cấp số liệu, tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện đề tài trong suốt thời
gian qua.
Cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè và
người thân của tôi đã luôn bên cạnh tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong thời
gian tôi học tập, rèn luyện tại trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày… tháng… năm 2014
Sinh viên

Phạm Thị Điểm

ii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN..............................................................................................i
LỜI CẢM ƠN...................................................................................................ii
MỤC LỤC.......................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..............................................................vi
DANH MỤC BẢNG.......................................................................................vii
DANH MỤC CÁC HÌNH................................................................................ix
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài..................................................................2
1.3. Yêu cầu.........................................................................................
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa luận là của riêng tôi, được nghiên cứu một cách
độc lập. Các số liệu thu thập được các tài liệu được sự cho phép công bố
của các đơn vị cung cấp số liệu. Các tài liệu tham khảo đều nguồn gốc
ràng. Các kết quả được nêu trong khóa luận này hoàn toàn trung thực
chưa từng có ai công bố trong bất kì tài liệu nào
Hà Nội, ngày …tháng … năm 2014
Sinh viên
Phạm Thị Điểm
i
Tìm hiểu vấn đề rác thải sinh hoạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu vấn đề rác thải sinh hoạt - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Tìm hiểu vấn đề rác thải sinh hoạt 9 10 247