Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Được đăng lên bởi trandinhvu1993
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HIỆU

ỨNG

NHÀ

KÍNH

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
1. KHÁI NIỆM

Hiện tượng các tia bức xạ sóng
ngắn của Mặt Trời xuyên qua
bầu khí quyển đến mặt đất và
được phản xạ trở lại thành các
bức xạ nhiệt sóng dài rồi được
một số khí trong bầu khí quyển
hấp thụ để thông qua đó làm
cho khí quyển nóng lên, được
gọi là hiệu ứng nhà kính
(greenhouse effet)

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
2. CƠ CHẾ
Chúng ta hãy tưởng tượng một cách đơn giản như sau:
các khí nhà kính chứa trong bầu khí quyển như thể là
một tấm kính dày bao bọc Trái Đất, lúc này dựa theo
nguyên lý hiệu ứng nhà kính, thì khi bức xạ Mặt Trời
chiếu xuống Trái Đất sẽ bị các khí nhà kính giữ lại, kết
quả là làm cho toàn bộ khí quyển nóng dần lên và theo
đó Trái Đất cũng nóng dần lên.

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
3. KHÍ NHÀ KÍNH
1.Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ
các bức xạ sóng dài (hồng ngoại) được phản xạ
từ bề mặt trái đất khi được chiếu sáng bằng ánh
sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho trái
đất, gây nên hiệu ứng nhà kính.
2. Các khí nhà kính chủ yếu bao gồm: hơi nước,
CO2, CH4, NOx, O3, các khí CFC

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
3. KHÍ NHÀ KÍNH

Khí nhà kính trong 1% Khí quyển
có thành phần như sau:
+ CO2: 56%
+ CFC: 13%
+ CH4: 18%
+ O3: 7%
+ NOx: 6%

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
4. CÁC LOẠI HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
a) Hiệu ứng nhà kính khí quyển ( tích cực)
Là hiệu ứng nhà kính tự nhiên, có tác động tích
cực đến Trái Đất cụ thể nhờ có hiệu ứng nhà
kính khí quyển mà nhiệt độ Trái Đất được sưởi
nóng lên 380C, đồng nghĩa với việc trên thực tế,
nếu không có hiệu ứng nhà kính khí quyển, nhiệt
độ trung bình trên Trái Đất sẽ là 150C.

HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
4. CÁC LOẠI HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
b) Hiệu ứng nhà kính nhân loại (tiêu cực)
Là hiệu ứng nhà kính do những hoạt động của con
người gây nên, cụ thể là từ chính những hoạt động
thường ngày như sản xuất công nghiệp, giao thông
vận tải, đốt cháy nhiên liệu…dẫn đến hàm lượng
các khí nhà kính tăng lên, từ đó, khí quyển ấm lên
dần gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đến toàn
bộ sự sống trên Trái Đất.

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
I.TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC
 Được sử dụng như một nguồn cung
cấp năng lượng như đun nóng
nước…
 Các loại rau quả được trồng các nhà
kính, nhờ hơi ấm trong đó mà cây cối
cho thể nhanh chóng phát triển.
 Nhiệt độ trên trái đất được nâng lên,
tạo điều kiện thích hợp cho các sinh
vật phát triển.

II.TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

1.Nhiệt độ trái đất tăng cao
Băng ở hai cực tan ra và
mực nước biển dâng cao
làm cho nhiều vùng sản xuất
lương thực, các khu đông
dân cư, các đồng bằng lớn,
nhiều đảo thấp sẽ bị...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH - Người đăng: trandinhvu1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH 9 10 697