Ktl-icon-tai-lieu

Trồng nấm

Được đăng lên bởi foreveronety
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỔ TAY KỸ THUẬT TRỒNG NẤM

GIAO THỦY, 2009

SỔ TAY KỸ THUẬT TRỒNG NẤM
NỘI DUNG
Câu lạc bộ sản xuất nấm Vườn Quốc gia Xuân Thủy
HÌNH ẢNH
Viện Phát Triển Các Nguồn Lực Ven Biển Châu Á tại Việt Nam
(CORIN-Asia Viet Nam)
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ
Cơ quan hợp tác phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA)
Viện Phát Triển Các Nguồn Lực Ven Biển Á Châu Việt Nam
Vườn Quốc gia Xuân Thủy
THIẾT KẾ
Nguyễn Xuân Thuận - Vũ Quốc Đạt
- CORIN-Asia Việt Nam -

GIAO THỦY, 2009

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU								
A. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ SẢN XUẤT NẤM			
I. NGUYÊN LIỆU							
1. Rơm, rạ								
2. Bông phế liệu							
3. Mùn cưa								
4. Thân cây gỗ								
5. Các loại phụ gia							
II. GIỐNG NẤM							
III. NHÀ XƯỞNG VÀ LÒ SẤY						
1. Nhà kiểu chữ A							
2. Kiểu nhà bình thường						
3. Lò sấy								
IV. LAO ĐỘNG								
V. CÁC DỤNG CỤ VÀ VẬT TƯ KHÁC					
1. Khuôn gỗ trồng nấm rơm						
2. Bể ngâm và xử lý rơm rạ						
3. Muối ăn và axit xitric						
4. Kệ lót đống ủ							
5. Nguồn nước và dụng cụ tưới					
6. Các dụng cụ, vật tư khác						
VI. LỊCH THỜI VỤ TRỒNG NẤM RƠM, NẤM SÒ, NẤM MỠ 		
TRÊN NGUYÊN LIỆU RƠM, RẠ					
B. ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM RƠM		
I. ĐẶC TÍNH SINH HỌC						
II. CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM RƠM					
1. Xử lý nguyên liệu							
2. Cấy giống								
3. Chăm sóc mô nấm đã cấy						
4. Cách thu hái nấm							
5. Bảo quản và tiêu thụ nấm rơm					

1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
5
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11	

12
13
13
13
14
15
16

III. TÓM TẮT KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NẤM RƠM	
1. Những kinh nghiệm từ thực tế sản xuất				
2. Sơ đồ tóm tắt kỹ thuật						

16
16
17

C. ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀM NẤM SÒ		
I. ĐẶC TÍNH SINH HỌC						
II. CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM SÒ					
1. Xử lý nguyên liệu							
2. Cấy giống								
3. Ươm và rạch bịch							
4. Chăm sóc và thu hái						
5. Đóng gói và bảo quản sản phẩm					
III. TÓM TẮT KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NẤM SÒ		
1. Những kinh nghiệm từ thực tế 					
2. Sơ đồ quy trình sản xuất nấm Sò					

18
19
19
21
21
22
23
24
24
25

D. ĐẶC TÍNH SINH HỌC & CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM MỠ		
I. ĐẶC TÍNH SINH HỌC						
II. CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM MỠ					
1. Xử lý nguyên liệu							
2. Lên men phụ							
3. Vào luống								
4. Phương pháp cấy giống						
5. Đất phủ và phủ đất							
6. Chăm sóc và thu hái nấm						
III. TÓM TẮT KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NẤM MỠ		
1. Những kinh nghiệm từ thực tế sản xuất				
2. Sơ đồ quy trình sản xuất nấm mỡ					

26
27
27
29
30
30
30
30
31
31
32

TÀI LIỆU THAM KHẢO							

33

Sổ tay kỹ thuật trồng nấm

LỜI MỞ ĐẦU
...
SỔ TAY KTHUT TRỒNG NẤM
GIAO THỦY, 2009
Trồng nấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trồng nấm - Người đăng: foreveronety
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Trồng nấm 9 10 165