Ktl-icon-tai-lieu

Trồng rau bằng phương pháp thủy canh

Được đăng lên bởi tranquochan98
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 17 lần
PHỤ LỤC
I.

LÝ DO CHON DỀ TÀI…………………………………………TRANG 2

II.

MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG……………………TRANG 2

III. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU………………………TRANG 2
IV. GIẢI PHÁP TÌNH HUỐNG……………………………………TRANG 2
V.

THUYẾT MINH TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT………………TRANG 2
1. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH………………
TRANG 2
2. QUY TRÌNH TRỒNG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY
CANH……………………………………………………………….TRAN
G3

VI. Ý NGHĨA……………………………………………………………TRANG 8

1

Tịnh Bắc, ngày 16 tháng 1 năm 2015

Cuộc thi
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH
HUỐNG THỰC TIỂN TRONH CUỘC SỐNG
Tên tình huống:

TRỒNG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH

I.Lý do chọn đề tài:
II.Mục tiêu giải quyết tình huống:
-

Giúp ta hiểu trồng rau bằng phương pháp thủy canh là gì?

-

Bổ sung kiến thức kĩ năng trồng rau thủy canh đạt hiệu quả

-

Lợi ích mà rau thủy canh đem lại cho chúng ta.

III.Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến đề tài giải quyết tình huống:
Trồng rau bằng phương pháp thủy canh.
IV.Giải pháp để giải quyết tình huống:
Vận dụng các kiến thức liên môn để giải quyết tình huống :
+Môn toán: tính toán khối lượng phân, nồng độ dung dịch cho vào dung dịch thủy canh cho phù hợp.
+ Môn sinh: tạo điều kiện sinh học ( nồng độ dung dịch, ánh sáng, nhiệt độ…..) phù hợp cho cây phát
triển tốt
+ Môn công nghệ: quy trình chăm sóc cây trồng.
+ Hóa học: dùng phân hóa học phù hợp để pha dung dịch.
+ Môn mĩ thuật: dùng hình ảnh minh họa phù hợp với bài thi.
+ Ngữ văn:sử dụng từ ngữ, phương thức biểu đạt phù hợp cho bài văn.
V. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống:
1.Khái quát về phương pháp thủy canh:

2

*Thủy canh là kỹ thuật trồng cây không cần đất, mà trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng và các
giá thể khác không phải là đất . Các giá thể này có thể là cát, trấu hun, vỏ xơ dừa, bột dừa, than bùn,
sỏi nhẹ,...

*Ưu điểm của trồng thủy canh
- Có khả năng thích nghi dễ dàng với các điều kiện trồng khác nhau. Do đặc tính không cần đất, chỉ
cần không gian để đặt hệ thống trồng (ví dụ như các hộp xốp đựng trái cây). Do đó ta có thể tiến hành
trồng ở nhiều vị trí khác nhau.
- Giải phóng một lượng lớn sức lao động. Ưu điểm này có được do không phải làm đất, cày bừa, nhổ
cỏ, tưới nước,…; việc chuẩn bị cho hệ thống trồng thủy canh không đòi hỏi lao động nặng nhọc;
người già, trẻ em, người khuyết tật đều có thể tham gia hiệu quả.
- Năng suất cao. Vì có thể trồng nhiều vụ trong năm, ít bị ảnh hưởng bởi hiện tượng trái mùa như
phương pháp trồng thông thường, thủy canh còn cho phép trồng liên tục, trồng gối đầ...
PHỤ LỤC
I. LÝ DO CHON DỀ TÀI…………………………………………TRANG 2
II. MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG……………………TRANG 2
III. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU………………………TRANG 2
IV. GIẢI PHÁP TÌNH HUỐNG……………………………………TRANG 2
V. THUYẾT MINH TIẾN TRÌNH GIẢI QUYẾT………………TRANG 2
1. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH………………
TRANG 2
2. QUY TRÌNH TRỒNG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY
CANH……………………………………………………………….TRAN
G 3
VI. Ý NGHĨA……………………………………………………………TRANG 8
1
Trồng rau bằng phương pháp thủy canh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trồng rau bằng phương pháp thủy canh - Người đăng: tranquochan98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trồng rau bằng phương pháp thủy canh 9 10 846