Ktl-icon-tai-lieu

truyền giống

Được đăng lên bởi paven3983
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3565 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bài 1: Huấn luyện đực giống và khai thác tinh
Mục tiêu của bài
Học xong bài này người học có khả năng:
- Tự huấn luyện được đực giống
- Thực hiện việc khai thác tinh thành thạo
1.1. Đại cương về các phương pháp phối giống
Khái niệm phối giống
Phối giống là quá trình sinh lý xảy ra khi tế bào trứng kết hợp với tinh
trùng, phát sinh đồng hóa, kết quả tạo thành một tế bào mới mang tính di truyền
của bố mẹ.
Phương thức phối giống
Sự bắn tinh vào đường sinh dục con cái
Phối giống tử cung: lạc đà, ngựa, lợn, chó là loài gia súc bắn tinh tử cung,
nghĩa là trong quá trình giao phối thì tinh dịch của con đực vào trong tử cung
con cai.
Ngựa:
Thực chất là bắn tinh âm đạo, tuy nhiên vì quy đầu của ngựa đực to, thành
âm đạo ngựa cái co bóp mạnh, cổ tử cung mềm, được mở ra hoàn toàn khi động
dục nên tinh dịch của ngựa đực được phóng vào tử cung.
Lợn:
Âm dạo lợn ngắn, cổ tử cung lợn cái tròn không có nếp gấp nhiều lần hoa
nở như trâu, bò, ranh giới giữa cổ tử cung và âm dạo không rõ rang. Cổ tử cung
mở ra hoàn toàn trong quá trình động dục, dương vật của con đực có hình xoắn
ốc và đưa sâu vào trong đường sinh dục con cái, số lượng tinh dịch phóng ra
một lần của lợn đực nhiều, nên tinh dịch của lợn đực vào tử cung lợn cái trong
quá trình giao phối.
Chó:
Trong quá trình giao phối, bộ phận hải niệu quy đầu của chó đực và tiền
đình của chó cái mở to giữ chặt lấy nhau nên tinh dịch của chó đực vào tử cung
chó cái
Bắn tinh âm đạo
Trâu, bò, dê cừu là loài gia súc bắn tinh âm đạo do quá trình giao phối của
các loài này ngắn, số lượng tinh dịch ít. Niêm mạc cổ tử cung của gia súc cái
nhiều nếp gấp, nên cổ tử cung không mở hoàn toàn trong quá trình động dục, chỉ
mở hoàn toàn khi tính dục và tính hưng phấn cao độ. Nếu gia súc đực phóng tinh
chưa đúng thời kỳ động dục cao độ của gia súc cái thì tinh dịch nằm ở ngoài âm
đạo.
Có hai hình thức phối giống
1.1.1. Phối giống trực tiếp
Phối giống trực tiếp là quá trình giao phối giữa gia súc đực và gia súc cái,
tinh dịch của con đực đi vào đường sinh dục của con cái để tế bào trứng và tinh
trùng kết hợp với nhau ở 1/3 phía trên ống dẫn trứng, tạo một tế bào mới. Tế bào
đó gọi là hợp tử.
1.1.2. Phối giống gián tiếp (TTNT)
1

TTNT là hình thức dùng tinh dịch của con đực đã pha loãng bơm vào
đường sinh dục của con cái để tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử.
Người ta thấy rằng trong quá trình thụ tinh thì tinh trùng phá vỡ được màng
phóng xạ của tế bào trứng chính là nhờ men hyaluronidase ở phần acrosom của
đầu tinh trùng, mem này k...
Bài 1: Huấn luyện đực giống và khai thác tinh
Mục tiêu của bài
Học xong bài này người học có khả năng:
- Tự huấn luyện được đực giống
- Thực hiện việc khai thác tinh thành thạo
1.1. Đại cương về các phương pháp phối giống
Khái niệm phối giống
Phối giống quá trình sinh xảy ra khi tế bào trứng kết hợp với tinh
trùng, phát sinh đồng hóa, kết quả tạo thành một tế bào mới mang tính di truyền
của bố mẹ.
Phương thức phối giống
Sự bắn tinh vào đường sinh dục con cái
Phối giống tử cung: lạc đà, ngựa, lợn, chó loài gia súc bắn tinh tcung,
nghĩa trong quá trình giao phối thì tinh dịch của con đực vào trong tử cung
con cai.
Ngựa:
Thực chất bắn tinh âm đạo, tuy nhiên quy đầu của ngựa đực to, thành
âm đạo ngựa cái co bóp mạnh, cổ tử cung mềm, được mở ra hoàn toàn khi động
dục nên tinh dịch của ngựa đực được phóng vào tử cung.
Lợn:
Âm dạo lợn ngắn, cổ tử cung lợn i tròn không nếp gấp nhiều lần hoa
nở như trâu, bò, ranh giới giữa cổ tử cung âm dạo không rang. Cổ tử cung
mở ra hoàn toàn trong quá trình động dục, dương vật của con đực hình xoắn
ốc đưa sâu vào trong đường sinh dục con cái, s lượng tinh dịch phóng ra
một lần của lợn đực nhiều, nên tinh dịch của lợn đực vào tử cung lợn i trong
quá trình giao phối.
Chó:
Trong quá trình giao phối, bộ phận hải niệu quy đầu của chó đực tiền
đình của chó cái mở to giữ chặt lấy nhau nên tinh dịch của chó đực vào tử cung
chó cái
Bắn tinh âm đạo
Trâu, bò, cừu loài gia súc bắn tinh âm đạo do qtrình giao phối của
các loài này ngắn, số lượng tinh dịch ít. Niêm mạc c tử cung của gia súc cái
nhiều nếp gấp, nên cổ tử cung không mở hoàn toàn trong quá trình động dục, chỉ
mở hoàn toàn khi tính dục và tính hưng phấn cao độ. Nếu gia súc đực phóng tinh
chưa đúng thời kỳ động dục cao độ của gia súc cái thì tinh dịch nằm ở ngoài âm
đạo.
Có hai hình thức phối giống
1.1.1. Phối giống trực tiếp
Phối giống trực tiếp quá trình giao phối giữa gia súc đực gia súc cái,
tinh dịch của con đực đi vào đường sinh dục của con cái để tế bào trứng tinh
trùng kết hợp với nhau ở 1/3 phía trên ống dẫn trứng, tạo một tế bào mới. Tế bào
đó gọi là hợp tử.
1.1.2. Phối giống gián tiếp (TTNT)
1
truyền giống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền giống - Người đăng: paven3983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
truyền giống 9 10 27