Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng

Được đăng lên bởi Trà Khánh Nhi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1870 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng
Mon, 01/07/2013 - 4:59pm

Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng - hướng đi đúng đắn của phát triển nông
nghiệp sinh thái bền vững.

Hiện nay, sự phát triển của nền nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh cao với việc
sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và hàng loạt các biện
pháp như trồng lúa 3 vụ, phá rừng canh tác cà phê, hồ tiêu, điều… với mục đích khai thác, chạy
theo năng suất và sản lượng. Chính vì vậy, với sự canh tác trên đã làm cho đất đai ngày càng
thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân đối, mất cân bằng hệ sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật trong đất
bị phá hủy, tồn dư các chất độc hại trong đất ngày càng cao, nguồn bệnh tích lũy trong đất càng
nhiều dẫn đến phát sinh một số dịch hại không dự báo trước.
Chính vì vậy, xu hướng quay trở lại nền nông nghiệp hữu cơ với việc tăng cường sử dụng chế
phẩm sinh học, phân bón hữu cơ trong canh tác cây trồng đang là xu hướng chung của Việt Nam
nói riêng và thế giới nói chung.
Vai trò của chế phẩm sinh học, trong đó có vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp được thừa
nhận có các ưu điểm sau đây:
- Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng. Không gây ô
nhiễm môi trường sinh thái.
- Có tác dụng cân bằng hệ sinh thái ( vi sinh vật, dinh dưỡng …) trong môi trường đất nói riêng
và môi trường nói chung.
- Ứng dụng các chế phẩm sinh học không làm hại kết cấu đất, không làm chai đất, thoái hóa đất
mà còn góp phần tăng độ phì nhiêu của đất.
- Có tác dụng đồng hóa các chất dinh dưỡng, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản
phẩm.
- Có tác dụng tiêu diệt côn trùng gây hại, giảm thiểu bệnh hại, tăng khả năng đề kháng bệnh của
cây trồng mà không làm ảnh hưởng đến môi trường như các lọai thuốc BVTV có nguồn gốc hóa
học khác.
- Có khả năng phân hủy, chuyển hóa các chất hữu cơ bền vững, các phế thải sinh học, phế thải
nông nghiệp, công nghiệp, góp phần làm sạch môi trường.
Các chế phẩm sinh học ứng dụng cho cây trồng hiện nay cơ bản được chia làm 3 nhóm sản phẩm
với các tính năng khác nhau:
- Nhóm chế phẩm sinh học ứng dụng cho việc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
- Nhóm chế phẩm sinh học dùng cho sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh,
chất kích thích tăng trưởng bón cho cây trồng.
- Nhóm chế phẩm sinh học dùng cho cải tạo đất, xử lý phế thải nông nghiệp.
I - Nhóm chế phẩm sinh học ứng dụng cho phòng trừ sâu bệnh:
Đây là nhóm sản phẩm được ứng dụng khá rộng rãi và được...
Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng
Mon, 01/07/2013 - 4:59pm
Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng - ớng đi đúng đắn của phát triển nông
nghiệp sinh thái bền vững.
Hiện nay, sự phát triển của nn nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh cao với việc
sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học và hàng loạt các biện
pháp như trồng lúa 3 vụ, phá rừng canh tác cà phê, hồ tiêu, điều… với mục đích khai thác, chạy
theo năng suất sản lượng. Chính vậy, với sự canh tác trên đã làm cho đất đai ngày càng
thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân đối, mất cân bằng hệ sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật trong đất
bị phá hủy, tồn dư các chất độc hại trong đất ngày càng cao, nguồn bệnh tích lũy trong đất càng
nhiều dẫn đến phát sinh một số dịch hại không dự báo trước.
Chính vậy, xu hướng quay trở lại nền ng nghiệp hữu với việc tăng cường sử dụng chế
phẩm sinh học, phân bón hữu cơ trong canh tác cây trồng đang là xu hướng chung của Việt Nam
nói riêng và thế giới nói chung.
Vai trò của chế phẩm sinh học, trong đó vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp được thừa
nhận có các ưu điểm sau đây:
- Không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng. Không gây ô
nhiễm môi trường sinh thái.
- tác dụng cân bằng hệ sinh thái ( vi sinh vật, dinh dưỡng …) trong môi trường đất nói riêng
và môi trường nói chung.
- Ứng dụng các chế phẩm sinh học không làm hại kết cấu đất, không làm chai đất, thoái hóa đất
mà còn góp phần tăng độ phì nhiêu của đất.
- tác dụng đồng hóa các chất dinh dưỡng, góp phần tăng năng suất và chất lượng nông sản
phẩm.
- Có tác dụng tiêu diệt côn trùng gây hại, giảm thiểu bệnh hại, tăng khả ng đề kháng bệnh của
cây trồng mà không làm nh hưởng đến môi trường như các lọai thuốc BVTV có nguồn gốc hóa
học khác.
- khả năng phân hủy, chuyn hóa các chất hữu cơ bền vững, các phế thải sinh học, phế thải
nông nghiệp, công nghiệp, góp phần làm sạch môi trường.
Các chế phẩm sinh học ứng dụng cho cây trồng hin nay cơ bản được chia làm 3 nhóm sản phẩm
với các tính năng khác nhau:
- Nhóm chế phẩm sinh học ứng dụng cho việc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
- Nhóm chế phẩm sinh học dùng cho sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, phân hữu vi sinh,
chất kích thích tăng trưởng bón cho cây trồng.
- Nhóm chế phẩm sinh học dùng cho cải tạo đất, xử lý phế thải nông nghiệp.
I - Nhóm chế phẩm sinh học ứng dụng cho phòng trừ sâu bệnh:
Đây nhóm sản phẩm được ứng dụng khá rộng rãi được ứng dụng sớm nhất trong lĩnh vực
cây trồng. Theo Bộ ng nghiệp và PTNT, trong danh mục các lọai thuốc BVTVnguồn gốc
sinh học, từ năm 2000 chỉ có 2 sản phẩm trừ sâu sinh học được công nhận cho đăng ký. Đến năm
2005 đã 57 sản phẩm các lọai, đến 6 tháng đầu năm 2007 193 sản phẩm được cấp giấy
phép đăng ký. Nâng tổng số có 479 sản phẩm sinh học được phép lưu hành, trong đó có 300 loại
thuốc trừ sâu 98 sản phẩm thuốc trừ bệnh. Các sản phẩm này đã góp phần không nhỏ vào
công tác phòng trừ dịch hại , góp phần thay thế và hạn chế dần nguy cơ độc hại do sử dụng thuốc
BVTV nguồn gốc hóa học ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường.
* Một số sản phẩm tiêu biểu:
Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng - Người đăng: Trà Khánh Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ cho cây trồng 9 10 457