Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi chinh-pham1
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 14741 lần   |   Lượt tải: 143 lần
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo 
vệ thực vật.
A. Đặt vấn đề.

Những năm qua nền sản xuất nông nghiệp ở nước ta cũng như
trên thế giới đã có những chuyển biến mạnh mẽ với sự xuất hiện
hàng loạt các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, có khả
năng chống chịu sâu bệnh hại.
Trong xu hướng chung đó, công tác bảo vệ thực vật đang trở
thành vấn đề quan trọng, giúp cho việc thâm canh cây trồng đảm
bảo được hiệu quả trên cơ sở con người biết tác động vào trồng
trọt một cách có hiểu biết hơn. Một trong những biện pháp mới để
nâng cao sản lượng và phẩm chất nông sản là áp dụng các giải
pháp từ các thành tựu của công nghệ sinh học vào sản xuất nông
nghiệp. Ở nước ta công nghệ sinh học (CNSH) trong bảo vệ thực
vật (BVTV) vẫn còn là vấn đề mới mẻ.
Tuy nhiên trong những năm qua, được sự đầu tư của Nhà nước và
các tổ chức phi chính phủ, rất nhiều Viện nghiên cứu, các trường
đại học đã tập trung nghiên cứu để sản xuất ra các chế phẩm sinh
học cũng như một số loài thiên địch có ích nhằm góp phần vào
việc dập tắt các nạn dịch gây ra trong sản xuất nông, lâm nghiệp,
bước đầu thu được nhiều thành quả.

B. Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
1. Định nghĩa khái quát về công nghệ sinh học.
Công nghệ sinh học là tập hợp các kỹ thuật khác nhau của các
ngành khoa học về sự sống có khả năng khai thác và biến đổi các
cơ thể sinh vật, các hợp phần của cơ thể sống và các quá trình
sinh học nhằm tạo ra các sản phẩm đặc thù ở quy mô lớn. Công
nghệ sinh học bao gồm: công nghệ tế bào và mô phôi; công nghệ
enzym và proteinvv… Công nghệ sinh học đã mang lại những
hiệu quả to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế,… đặc biệt
trong lĩnh vực nông nghiệp bằng việc tạo ra các công nghệ
mới, các phương pháp chữa bệnh mới, các sản phẩm mới mà
các giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
vacxin vật nuôi,vv… đã được ra đời.
1.

Khái niệm về công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật.

2.1 Khái niệm
Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật là vận dụng các kỉ thuật
cao mang tính công nghiệp về sinh học trong bảo vệ thực vật để
sản xuất ra các loại thốc trừ sâu sinh học, tạo các giống cây trồng
chuyển gen và các loài kí sinh ăn thịt, góp phần quan trọng trong
việc phòng trừ sâu bệnh, cỏ dại, chuột…hại cây trồng nhằm đạt
hiệu quả kinh tế, cũng như xã hội cao, theo hướng bảo vệ môi
trường sinh thái, cộng đồng. Tạo ra các nông sản phẩm sạch bệnh,
an toàn.
2.2 Vai trò của công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật.

Hiện nay công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật thường...
ng d ng công ngh sinh h c trong b o
v th c v t.
A. Đặt vấn đề.
Những năm qua nền sản xuất nông nghiệp ở nước ta cũng như
trên thế giới đã có những chuyển biến mạnh mẽ với sự xuất hiện
hàng loạt các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, có khả
năng chống chịu sâu bệnh hại.
Trong xu hướng chung đó, công tác bảo vệ thực vật đang trở
thành vấn đề quan trọng, giúp cho việc thâm canh cây trồng đảm
bảo được hiệu quả trên cơ sở con người biết tác động vào trồng
trọt một cách có hiểu biết hơn. Một trong những biện pháp mới để
nâng cao sản lượng và phẩm chất nông sản là áp dụng các giải
pháp từ các thành tựu của công nghệ sinh học vào sản xuất nông
nghiệp. Ở nước ta công nghệ sinh học (CNSH) trong bảo vệ thực
vật (BVTV) vẫn còn là vấn đề mới mẻ.
Tuy nhiên trong những năm qua, được sự đầu tư của Nhà nước và
các tổ chức phi chính phủ, rất nhiều Viện nghiên cứu, các trường
đại học đã tập trung nghiên cứu để sản xuất ra các chế phẩm sinh
học cũng như một số loài thiên địch có ích nhằm góp phần vào
việc dập tắt các nạn dịch gây ra trong sản xuất nông, lâm nghiệp,
bước đầu thu được nhiều thành quả.
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật - Người đăng: chinh-pham1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật 9 10 799