Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu điều trị bệnh sốt rét

Được đăng lên bởi cunxinknf1102
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu, điều trị bệnh sốt rét mở ra nhiều triển vọng
Sinh học phân tử (SHPT) là lĩnh vực khám phá hệ gen bên trong về cấu trúc, mối tương quan và biểu
hiện kiểu gen của đối tượng cần nghiên cứu. Phương pháp sinh học phân tử đang được ứng dụng ngày
càng rộng rãi và có hiệu quả trong mọi lĩnh vực sinh học, y học. Trong nghiên cứu, điều trị bệnh sốt rét,
ứng dụng sinh học phân tử đã đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh cũng như đem đến nhiều triển vọng
mới với hy vọng sản xuất ra các loại vaccin phòng chống bệnh sốt rét có hiệu quả. Phóng viên Báo sức
khỏe & đời sống có cuộc trao đổi với TS.TTND. Triệu Nguyên Trung, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh
trùng-Côn trùng Quy Nhơn về lĩnh vực này.
PV: So với phương pháp hình thái học thì sinh học phân tử có những ưu điểm gì và phương pháp này
được ứng dụng trong y học như thế nào, thưa TS ?
TS. Triệu Nguyên Trung: Sinh học phân tử là việc sử dụng các kỹ thuật ADN (trước hết là kỹ
thuật PCR) và kỹ thuật protein để xác định chuỗi gen hay chuỗi axit amin của từng gen, cũng như lập bản
đồ gen của từng khu vực nhất định trong hệ gen của loài cần chẩn đoán để so sánh đối chiếu với những
loài khác, nhằm xác định chính xác loài mong muốn. Ngày nay khảo sát và phân tích cấu trúc ADN của
cá thể để so sánh, được coi là phương pháp tối ưu trong nghiên cứu sinh vật, do ADN có tính ổn định
tương đối cao trong suốt đời sống của sinh vật, do đó có thể phân tích mẫu vật ở bất kỳ giai đoạn nào
trong chu kỳ sống của sinh vật từ trứng đến trưởng thành.
Việc chẩn đoán, giám định và phân loại nhiều loại sinh vật cho đến nay vẫn dựa vào phương
pháp hình thái học là chính. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là không thể xác định chính
xác những sinh vật có hình thái bên ngoài tương đối giống nhau nhưng lại có những đặc điểm về di
truyền và sinh học khác nhau, nhất là đối với nhưng loài có vai trò quan trọng về y học. Hiện nay các
phương pháp sinh học phân tử (SHPT) bước đầu đã được ứng dụng trong chẩn đoán, phân loại và lập
phả hệ sinh vật ở Việt Nam cho thấy đã có những hiệu quả đáng kể.
Sinh học phân tử đã thâm nhập vào hầu như mọi lĩnh vực của y tế, trong đó phát triển mạnh nhất
phải kể đến lĩnh vực chẩn đoán, phòng ngừa với việc tạo ra các vaccine hiệu quả cao. Lĩnh vực sản xuất
các chất chữa bệnh (interferon, protein có hoạt tính sinh học như insuline...) ngày càng phát triển mạnh
và trở thành một công nghiệp phồn thịnh và đặc biệt liệu pháp gen mặc dù thành tựu còn hạn chế đã mở
ra những triển...
Ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu, điều trị bệnh sốt rét mở ra nhiều triển vọng
Sinh học phân tử (SHPT) là lĩnh vực khám phá hệ gen bên trong về cấu trúc, mối tương quan và biểu
hiện kiểu gen của đối tượng cần nghiên cứu. Phương pháp sinh học phân tử đang được ứng dụng ngày
càng rộng rãi và có hiệu quả trong mọi lĩnh vực sinh học, y học. Trong nghiên cứu, điều trị bệnh sốt rét,
ứng dụng sinh học phân tử đã đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh cũng như đem đến nhiều triển vọng
mới với hy vọng sản xuất ra các loại vaccin phòng chống bệnh sốt rét có hiệu quả. Phóng viên Báo sức
khỏe & đời sống có cuộc trao đổi với TS.TTND. Triệu Nguyên Trung, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh
trùng-Côn trùng Quy Nhơn về lĩnh vực này.
PV: So với phương pháp hình thái học thì sinh học phân tử những ưu điểm phương pháp này
được ứng dụng trong y học như thế nào, thưa TS ?
TS. Triệu Nguyên Trung: Sinh học phân tử việc sử dụng các kỹ thuật ADN (trước hết kỹ
thuật PCR) và kỹ thuật protein để xác định chuỗi gen hay chuỗi axit amin của từng gen, cũng như lập bản
đồ gen của từng khu vực nhất định trong hệ gen của loài cần chẩn đoán để so sánh đối chiếu với những
loài khác, nhằm xác định chính xác loài mong muốn. Ngày nay khảo sát phân tích cấu trúc ADN của
thể để so sánh, được coi phương pháp tối ưu trong nghiên cứu sinh vật, do ADN tính n định
tương đối cao trong suốt đời sống của sinh vật, do đó thể phân tích mẫu vật bất k giai đoạn nào
trong chu kỳ sống của sinh vật từ trứng đến trưởng thành.
Việc chẩn đoán, giám định phân loại nhiều loại sinh vật cho đến nay vẫn dựa vào phương
pháp hình thái học chính. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này không thể xác định chính
xác những sinh vật hình thái bên ngoài tương đối giống nhau nhưng lại những đặc điểm về di
truyền sinh học khác nhau, nhất đối với nhưng loài vai trò quan trọng về y học. Hiện nay các
phương pháp sinh học phân tử (SHPT) bước đầu đã được ứng dụng trong chẩn đoán, phân loại lập
phả hệ sinh vật ở Việt Nam cho thấy đã có những hiệu quả đáng kể.
Sinh học phân tử đã thâm nhập vào hầu như mọi lĩnh vực của y tế, trong đó phát triển mạnh nhất
phải kể đến lĩnh vực chẩn đoán, phòng ngừa với việc tạo ra các vaccine hiệu quả cao. Lĩnh vực sản xuất
các chất chữa bệnh (interferon, protein hoạt tính sinh học như insuline...) ngày càng phát triển mạnh
và trở thành một công nghiệp phồn thịnh và đặc biệt liệu pháp gen mặc dù thành tựu còn hạn chế đã mở
ra những triển vọng to lớn trong việc chữa trị những bệnh di truyền cũng như chẩn đóan các bất thường
bẩm sinh trên AND, chẩn đoán phát hiện các tác nhân ngoại lai, đặc biệt chiếm ưu thế với cácc nhân
không thể hay khó nuôi cấy như trong trường hợp của trực khuẩn Koch, Brucelia, Chlamydia, Hepatitis B
vius....; sản xuất các chất phòng và chữa bệnh.
PV: Trong lĩnh vực nghiên cứu điều trị bệnh sốt rét, ứng dụng sinh học phân tử đã mang lại những
hiệu quả gì, thưa TS ?
TS. Triệu Nguyên Trung: Trong nghiên cứu và điều trị bệnh sốt rét, phương pháp sinh học phân tử
đã được ứng dụng rất có hiệu quả, cụ thể:
Đối với lĩnh vực nghiên cứu côn trùng truyền bệnh sốt rét: Đã
ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để c định nhóm loài An.
minimusAn. dirus, các loài muỗi truyền bệnh sốt rét chính
khu vực miền Trung Tây nguyên, do 2 loài muỗi này một s
đặc điểm về hình thái rất giống với một số loài muỗi khác không
vai trò truyền bệnh, do đó nếu chỉ dựa vào những đặc điểm hình thái
để phân loại đôi khi dẫn đến sự nhầm lẫn. Với sự trợ giúp của kỹ
thuật SHPT, đã giúp cho việc xác định chính xác các loài muỗi có vai
trò truyền bệnh. Việc xác định chính xác c loài muỗi vấn đề hết
sức cần thiết cho các nghiên cứu về sự phân của chúng, về vai trò
truyền bệnh từ đó giúp cho việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp
phòng chống sốt rét hiệu quả; xác định t lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét trong thể muỗi nhằm xác
TS. Triệu Nguyên Trung trong labo
Ký sinh trùng sốt rét
Ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu điều trị bệnh sốt rét - Trang 2
Ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu điều trị bệnh sốt rét - Người đăng: cunxinknf1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu điều trị bệnh sốt rét 9 10 289