Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất

Được đăng lên bởi lehuuhuycubi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3880 lần   |   Lượt tải: 43 lần
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN

TÀI LIỆU TẬP HUẤN
ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT VÀO
THỰC TIỄN

Đông Hà, tháng 05 năm 2012

Phần 1
TỔNG QUAN VỀ VI SINH VẬT
I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong tự nhiên vi sinh vật có vai trò quan trọng trong các quá trình
phân giải các chất hữu cơ. Quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ tự nhiên bởi
quần thể vi sinh vật (vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn, động vật nguyên sinh…) dưới
tác động của độ ẩm, nhiệt độ, không khí tạo nên các sản phẩm cuối cùng là
chất mùn và chất dinh dưỡng mà cây trồng có thể hấp thụ được. Quá trình
phân huỷ sinh học các hợp chất hữu cơ xảy ra do những nhóm vi sinh vật di
dưỡng như vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn và động vật nguyên sinh, trong đó vai
trò của hệ vi sinh vật phân giải xenluloza, lignin, protein, lipit… là rất quan
trọng. Khi phân huỷ các chất hữu cơ với sự có mặt của oxy, thì quá trình
được gọi là hiếu khí. Vi sinh vật yếm khí phân huỷ các hợp chất không có
ôxy tham gia nhóm đặc biệt đầu tiên là nhóm vi khuẩn sinh axit và nhóm vi
khuẩn chuyển hoá trực tiếp thành metan, amoniac, CO2, H2…
Phế thải nông nghiệp (phế phụ phẩm nông nghiệp, phế thải chăn nuôi..)
phần lớn là những hợp chất hữu cơ giàu cacbon. Sản phẩm sau quá trình
phân hủy của chúng ngoài tác dụng cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây
trồng còn có khả năng làm cho đất tơi xốp, cải thiện các đặc tính của đất,
nhất là khả năng giữ nước. Thành phần của phế thải nông nghiệp ngoài các
hợp chất hydratcacbon, protein, lipit còn có một số các hợp chất hữu cơ
khác, ngoài ra chúng còn chứa một số các chất có giá trị dinh dưỡng đối với
quá trình sinh trưởng và phát triển cuả cây trồng. Việc xử lí và tận dụng phế
thải trong sản xuất nông nghiệp mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp
đang là một trong những hướng đi đúng đắn và thu hút được sự quan tâm
của các nhà khoa học. Xử lí phế thải nông nghiệp bằng phương pháp sinh
học đang là một trong những giải pháp hữu hiệu đang được nhiều nơi áp
dụng
II. NHU CẦU DINH DƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

Vi sinh vật cũng như các loài động thực vật khác, chúng luôn có nhu
cầu sử dụng các nguồn dinh dưỡng để duy trì các hoạt động sống. Các chất
dinh dưỡng đối với vi sinh vật là những chất chúng có thể hấp thụ từ môi
trường xung quanh và được sử dụng làm nguyên liệu để cung cấp cho quá

trình sinh tổng hợp tạo ra các thành phần của tế bào hoặc để cung cấp cho
các quá trình trao đổi năng lượng. Tuy nhiên không phải mọi thành phần của
môi trường nuôi cấy đều được coi là chất dinh dưỡng. M...
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
TÀI LIỆU TẬP HUẤN
ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM VI SINH VẬT VÀO
THỰC TIỄN
Đông Hà, tháng 05 năm 2012
Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất - Người đăng: lehuuhuycubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất 9 10 718