Ktl-icon-tai-lieu

ƯỚC TÍNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CHO DUY TRÌ (MEm) Ở BÒ TƠ LỠ HƯỚNG SỮA LAI 75% HF BẰNG HAI PHƯƠNG

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VŨ CHI CƯƠNG – Nhu cầu năng lượng trao đổi cho duy trì ME...

ƯỚC TÍNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CHO DUY TRÌ (MEm) Ở BÒ TƠ
LỠ HƯỚNG SỮA LAI 75% HF BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU
Vũ Chí Cương, Lê Minh Lịnh và Đinh Văn Tuyền
Bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn và Đồng cỏ - Viện Chăn nuôi
Tác giả liên hệ: Vũ Chí Cương - Viện Chăn nuôi - Từ Liêm - Hà Nội
Tel: (04) 38.386.127/ 0912.121.506; Fax: (04) 38.389.775; Email: vuchicuong@gmail.com

ABSTRACT
Prediction of metabolizable energy requirements for maintenance of 75% Holstein Friesian crossbred
heifers by two methods
Six in vivo digestibility trials on crossbred heifers have been undertaken from 2008 to 2009 at NIAS to predict
metabolizable energy requirements for maintenamce of 75% Holstein Friesian crossbred heifers. Four 75%
Holstein Friesian crossbred heifers (18-20 months old, non-pregnant) were used for each in vivo digestibility
trial. Six kinds of animal feeds used in six vivo digestibility trials including 4 kinds of regrowth elephant grasses,
one stylo hay and one urea treated rice straw. GE, DE, ME (MJ/day), GE, DE, ME (MJ/kgDM of feed),
digestible coefficient of energy, ME/GE and MEm were estimated either by a direct method with Bomb
calorimeter or by an indirect method using equations from INRA.
It was revealed that GE, DE, ME (MJ/kgDM), DE, ME (MJ/kgDM), digestible coefficient of energy estimated
using INRA equations were significant higher than these using Bomb calorimeter (P < 0,05, 0,01 or 0,001).
Consequently, MEm (MJ/kgBW and MJ/kgBW0,75) estimated using INRA equations were significant higher than
these using Bomb calorimeter (P < 0,05, 0,01). MEm (MJ/kgBW and MJ/kgBW0,75) in these feeding trials was
not affected by types of animal feeds. MEm for maintenamce of 75% Holstein Friesian crossbred
heifers(MJ/kgBW and MJ/kgBW0,75)predicted using Bomb calorimeter in this study was in a range of recently
published literature and was 0.5935MJ ME/ kgBW0,7.
Key words: metabolizable energy requirements; crossbred heifers

ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhu cầu năng lượng trao đổi cho duy trì (Metabolizable energy for maintenance - MEm) trong
các hệ thống năng lượng được sử dụng hiện nay tại châu Âu và Bắc mỹ được tính toán trên cơ
sở các số liệu của các thí nghiệm đo trao đổi nhiệt. Ví dụ, trong hệ thống năng lượng trao đổi
(Metabolizable energy ME) của ARC, nhu cầu năng lượng thuần cho duy trì (Net enery for
maintenance – NEm) được tính toán dựa trên các số liệu về trao đổi đói (Nhiệt sản xuất lúc đói
- Fasting Heat Production...
VŨ CHI CƯƠNG Nhu cầu năng lượng trao đổi cho duy trì ME...
43
ƯỚC TÍNH NHU CẦU NĂNGỢNG TRAO ĐỔI CHO DUY TRÌ (ME
m
) BÒ TƠ
LỠ HƯỚNG SỮA LAI 75% HF BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU
Vũ Chí Cương, Lê Minh Lịnh và Đinh Văn Tuyền
Bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn và Đồng cỏ - Viện Chăn nuôi
Tác giả liên hệ: Vũ Chí Cương - Viện Chăn nuôi - T Liêm - Hà Ni
Tel: (04) 38.386.127/ 0912.121.506; Fax: (04) 38.389.775; Email: vuchicuong@gmail.com
ABSTRACT
Prediction of metabolizable energy requirements for maintenance of 75% Holstein Friesian crossbred
heifers by two methods
Six in vivo digestibility trials on crossbred heifers have been undertaken from 2008 to 2009 at NIAS to predict
metabolizable energy requirements for maintenamce of 75% Holstein Friesian crossbred heifers. Four 75%
Holstein Friesian crossbred heifers (18-20 months old, non-pregnant) were used for each in vivo digestibility
trial. Six kinds of animal feeds used in six vivo digestibility trials including 4 kinds of regrowth elephant grasses,
one stylo hay and one urea treated rice straw. GE, DE, ME (MJ/day), GE, DE, ME (MJ/kgDM of feed),
digestible coefficient of energy, ME/GE and ME
m
were estimated either by a direct method with Bomb
calorimeter or by an indirect method using equations from INRA.
It was revealed that GE, DE, ME (MJ/kgDM), DE, ME (MJ/kgDM), digestible coefficient of energy estimated
using INRA equations were significant higher than these using Bomb calorimeter (P < 0,05, 0,01 or 0,001).
Consequently, ME
m
(MJ/kgBW and MJ/kgBW
0,75
) estimated using INRA equations were significant higher than
these using Bomb calorimeter (P < 0,05, 0,01). ME
m
(MJ/kgBW and MJ/kgBW
0,75
) in these feeding trials was
not affected by types of animal feeds. ME
m
for maintenamce of 75% Holstein Friesian crossbred
heifers(MJ/kgBW and MJ/kgBW
0,75
)predicted using Bomb calorimeter in this study was in a range of recently
published literature and was 0.5935MJ ME/ kgBW
0,7
.
Key words: metabolizable energy requirements; crossbred heifers
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhu cầu năng lượng trao đổi cho duy trì (Metabolizable energy for maintenance - ME
m
) trong
các hệ thống năng ng được sử dụng hiện nay tại châu Âu và Bắc m được tính toán trên cơ
scác số liệu của các thí nghiệm đo trao đổi nhit.dụ, trong hệ thống ng lượng trao đổi
(Metabolizable energy ME) ca ARC, nhu cầu năng lượng thun cho duy trì (Net enery for
maintenance – NE
m
) được tính toán dựa trên các s liệu về trao đổi đói (Nhiệt sản xuất lúc đói
- Fasting Heat Production) (FHP) cng vi năng ợng thải ra qua nước tiểu trạng thái đói
(Fasting Urinary Energy Output) bò đực thiến giống chuyên dụng thịt và cái sữa không
chửa cho ăn hn chế một thời gian dài (thường là mức duy trì). Ngoài ra, một cách khác đ
xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì ng các thut toán hồi qui tìm quan hgiữa ME
ăn vào, sữa sản xuất ra trong điều kiện hiệu chỉnh đn bằng năng lượng là zero bò sữa
cho ăn khẩu phần đáp ứng các mức sản xuất khác nhau. Sử dụng phương pháp này Moe cộng
s(1972), Van Es (1978) đã tính ra được giá trME
m
sau đó NE
m
hiện được sdụng
trong hthống NE của NRC tại Bắc mỹ, châu Âu: lan, Pháp, Đức, Thy sĩ.
Gần đây rất nhiều nghiên cứu cho thấy giá trị ME
m
cho bò sữa ngày nay cao hơn rất nhiều so
với các tiêu chuẩn trước kia. Agnew và Yan (2000) thy: giá trị trung bình ME
m
tính được là
0,62 MJ/kg
0,75
, cao hơn 27 % so với giá trị của Van Es (1975) và cũng cao hơn 27 % so với
giá trị tính từ ARC (1990).
Vấn đề ở đây là: việc áp dụng nhu cầu năng lượng cho duy trì cũ bò sa hiện không còn
chính c na và nhiều nước như Vương quốc Anh, Hoa k và cả châu Âu đang hiệu chỉnh
để có hệ thng mới. Đ được số liệu về nhu cầu năng lượng duy trì cho bò sữa lai ở Việt
nam với điều kin khí hậu nhiệt đới, và gia c cho sữa có tiềm năng di truyn cao, rất cần
nghiên cứu nhu cầu năng ng cho duy trì để hiệu chỉnh các nhu cầu năng lượng hiện
ƯỚC TÍNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CHO DUY TRÌ (MEm) Ở BÒ TƠ LỠ HƯỚNG SỮA LAI 75% HF BẰNG HAI PHƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ƯỚC TÍNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CHO DUY TRÌ (MEm) Ở BÒ TƠ LỠ HƯỚNG SỮA LAI 75% HF BẰNG HAI PHƯƠNG - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ƯỚC TÍNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CHO DUY TRÌ (MEm) Ở BÒ TƠ LỠ HƯỚNG SỮA LAI 75% HF BẰNG HAI PHƯƠNG 9 10 294