Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Auxin trong sự phát sinh hình thái rễ bắt định In Vitro từ khúc cắt thân cây đậu Vigna Angularis (Willd.) Ohwi Et Ohashi

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 4 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Auxin trong sự phát sinh hình thái rễ bắt định In Vitro từ khúc cắt thân cây đậu Vigna Angularis (Willd.) Ohwi Et Ohashi - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Vai trò của Auxin trong sự phát sinh hình thái rễ bắt định In Vitro từ khúc cắt thân cây đậu Vigna Angularis (Willd.) Ohwi Et Ohashi 9 10 793