Ktl-icon-tai-lieu

vệ sinh an toàn tp

Được đăng lên bởi Huyen Thu Nguyen
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 3713 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

*******

BÀI GIẢNG MÔN HỌC

CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

THỜI LƯỢNG: 2 TÍN CHỈ (1.5 LT + 0.5 TH)

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY

HÀ NỘI, 02/ 2009

MỤC LỤC
BÀI MỞ ĐẦU .................................................................................................................................................... 4
1. Một số khái niệm cơ bản ........................................................................................................4
2. Ảnh hưởng của VSATTP đến sức khỏe con người và lợi ích kinh tế quốc gia .....................4
3. Nguyên nhân thực phẩm tại Việt Nam chưa được an toàn.....................................................6
4. Giải pháp giúp thực phẩm Việt Nam an toàn .........................................................................8
CHƯƠNG 1 - CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ - KIỂM TRA ............. 9
1. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng .....................................................................................9
2. Các yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm...............................................................................10
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.......................................................................10
4. Quản lý chất lượng .................................................................................................................11
4.1. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng .........................................................................11
4.2. Một số phương pháp quản lý chất lượng .......................................................................12
CHƯƠNG 2. Ô NHIỄM THỰC PHẨM VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN ........................................... 16
1. Phân loại các nguyên nhân gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.................................................16
2. Cơ chế chuyển hóa chất độc trong cơ thể .................................................................................16
3. Nhiễm độc thực phẩm do vi sinh vật và ký sinh trùng .........................................................16
3.1. Vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm ..................................................................................17
3.2. Virus trong thực phẩm...................................................................................................25
3.3. Nấm mốc và độc tố nấm mốc .............................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
*******
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
THỜI LƯỢNG: 2 TÍN CH (1.5 LT + 0.5 TH)
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY
HÀ NỘI, 02/ 2009
vệ sinh an toàn tp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vệ sinh an toàn tp - Người đăng: Huyen Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
vệ sinh an toàn tp 9 10 158