Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh vật đại cương

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 53510 lần   |   Lượt tải: 113 lần
CHƯƠNG I
MỞ ĐẦU (3 tiết)
-Giảng viên: BSTY. Nguyễn Xuân Hòa - PGS. TS. Phạm Hồng Sơn. Trường Đại Học
Nông Lâm Huế- Khoa Chăn Nuôi –Thú Y-Bộ môn Ký sinh – Truyền nhiễm
-Tóm tắt: Chương mở đầu với thời lượng 2 tiết trình bày trong 9 trang với các hình ảnh
minh họa nhằm thể hiện các vấn đề chính sau:
Đối tượng của vi sinh vật học học đại cương là vi khuẩn, virus, nấm men, nấm mốc
tảo và protozoa. Vi sinh vật phân bố rộng rãi trong tự nhiên và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống
của con người và mọi sinh vật khác. Là môn học đại cương nên người học cần nắm vững đặc
điểm hình thái, cấu tạo, tính chất lý hóa của mỗi đối tượng đồng thời nghiên cứu phương pháp
để phát triển vi sinh vật có lợi phát triển và tìm cách để ức chế, hạn chế sự phát triển của vi
sinh vật có hại trong cuộc sống. Lịch sử nghiên cứu về vi sinh vật được thể hiện qua 4 giai
đoạn: trước khi phát minh ra kính hiển vi, kính hiển vi ra đời, Pasteur với các thực nghiệm,
giai đoạn sau Pasteur và sinh học hiện đại. Ngày nay con người đã có thể có nhiều nghiên cứu
chuyên sâu về vi sinh vật nhờ sự phát triển của sinh học phân tử và các kỹ thuật di truyền hiện
đại.
- Mục tiêu của chương 1: Chương mở đầu giúp cho sinh viên có cách nhìn tổng quát
về lịch sử các giai đoạn phát triển của ngành vi sinh vật học.
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VI SINH VẬT HỌC
1.1. Đối tượng của vi sinh vật học đại cương
Xung quanh chúng ta, ngoài các sinh vật lớn mà chúng ta có thể nhìn thấy được, còn
có vô vàn vi sinh vật nhỏ bé, muốn nhìn thấy chúng phải sử dụng kính hiển vi, người ta gọi
chúng là vi sinh vật. Môn khoa học nghiên cứu về hoạt động sống của các vi sinh vật được
gọi là Vi sinh vật học.
Vi sinh vật học phát triển rất nhanh và đã dẫn đến việc hình thành các lĩnh vực khác
nhau: vi khuẩn học (Bacteriology), nấm học (Mycology), tảo học (Algology) virus học
(Virolory),... Việc phân chia các lĩnh vực còn có thể dựa vào phương hướng ứng dụng. Do đó
chúng ta thấy hiện nay còn có y sinh vi sinh vật học, vi sinh vật học thú y, vi sinh vật công
nghiệp, vi sinh vật học nông nghiệp. [1]
Ngay trong vi sinh vật học nông nghiệp cũng có rất nhiều chuyên ngành: vi sinh vật
lương thực, vi sinh vật thực phẩm,... Mỗi lĩnh vực có đối tượng cụ thể riêng, cần đi sâu. Tuy
nhiên ở mức độ nhất định các chuyên ngành trên đều có những điểm cơ bản giống nhau.
Vi sinh vật học đại cương, nghiên cứu những quy luật chung nhất về vi sinh vật.
Đối tượng nghiên cứu của vi sinh vật học là vi khuẩn, xạ khuẩn (Actinomycetes),
virus, Bacteriophage (thể thực k...
CHƯƠNG I
MỞ ĐẦU (3 tiết)
-Giảng viên: BSTY. Nguyễn Xuân Hòa - PGS. TS. Phạm Hồng Sơn. Trường Đại Học
Nông Lâm Huế- Khoa Chăn Nuôi –Thú Y-Bộ môn Ký sinh – Truyền nhiễm
-Tóm tắt: Chương mở đầu với thời lượng 2 tiết trình bày trong 9 trang với các hình ảnh
minh họa nhằm thể hiện các vấn đề chính sau:
Đối tượng của vi sinh vật học học đại cương vi khuẩn, virus, nấm men, nấm mốc
tảo và protozoa. Vi sinh vật phân bố rộng rãi trong tự nhiên và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống
của con người và mọi sinh vật khác. Là môn học đại cương nên người học cần nắm vững đặc
điểm hình thái, cấu tạo, tính chất lý hóa của mỗi đối tượng đồng thời nghiên cứu phương pháp
để phát triển vi sinh vật lợi phát triển tìm cách để ức chế, hạn chế sự phát triển của vi
sinh vật hại trong cuộc sống. Lịch sử nghiên cứu về vi sinh vật được thể hiện qua 4 giai
đoạn: trước khi phát minh ra kính hiển vi, kính hiển vi ra đời, Pasteur với các thực nghiệm,
giai đoạn sau Pasteur và sinh học hiện đại. Ngày nay con người đã có thể có nhiều nghiên cứu
chuyên sâu về vi sinh vật nhờ sự phát triển của sinh học phân tử và các kỹ thuật di truyền hiện
đại.
- Mục tiêu của chương 1: Chương mở đầu giúp cho sinh viên cách nhìn tổng quát
về lịch sử các giai đoạn phát triển của ngành vi sinh vật học.
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VI SINH VẬT HỌC
1.1. Đối tượng của vi sinh vật học đại cương
Xung quanh chúng ta, ngoài các sinh vật lớn chúng ta thể nhìn thấy được, còn
vàn vi sinh vật nhỏ bé, muốn nhìn thấy chúng phải sử dụng kính hiển vi, người ta gọi
chúng vi sinh vật. Môn khoa học nghiên cứu về hoạt động sống của các vi sinh vật được
gọi là Vi sinh vật học.
Vi sinh vật học phát triển rất nhanh đã dẫn đến việc hình thành các lĩnh vực khác
nhau: vi khuẩn học (Bacteriology), nấm học (Mycology), tảo học (Algology) virus học
(Virolory),... Việc phân chia các lĩnh vực còn có thể dựa vào phương hướng ứng dụng. Do đó
chúng ta thấy hiện nay còn y sinh vi sinh vật học, vi sinh vật học thú y, vi sinh vật công
nghiệp, vi sinh vật học nông nghiệp. [1]
Ngay trong vi sinh vật học nông nghiệp cũng rất nhiều chuyên ngành: vi sinh vật
lương thực, vi sinh vật thực phẩm,... Mỗi lĩnh vực đối tượng cụ thể riêng, cần đi sâu. Tuy
nhiên ở mức độ nhất định các chuyên ngành trên đều có những điểm cơ bản giống nhau.
Vi sinh vật học đại cương, nghiên cứu những quy luật chung nhất về vi sinh vật.
Đối tượng nghiên cứu của vi sinh vật học vi khuẩn, xạ khuẩn (Actinomycetes),
virus, Bacteriophage (thể thực khuẩn), nấm, tảo, ngun sinh động vật.
Vi khuẩn: nhóm vi sinh vật nhân nguyên thủy, thể đơn bào, sinh sản chủ yếu
bằng hình thức trực phân, cơ thể nhỏ bé, muốn quan sát được phải sử dụng kính hiển vi quang
học.
Virus: những sinh vật kích thước của chúng cùng nhỏ bé, sinh nội bào
tuyệt đối, muốn quan sát chúng phải sử dụng kính hiển vi điện tử.
Nấm: trước đây được coi là thực vật bậc thấp nhưng không có diệp lục tố, thường đơn
bào, có nhóm giả đa bào, cơ thể phân nhiều nhánh nhưng không có vách ngăn hoặc vách ngăn
nhưng chính giữa có lỗ thông, thuộc tế bào nhân thật.
Vi sinh vật tuy kích thước nhỏ cấu trúc thể tương đối đơn giản nhưng
chúng có tốc độ sinh sôi nẩy nở rất nhanh chóng và hoạt động trao đổi chất vô cùng mạnh mẽ.
1
Vi sinh vật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh vật đại cương - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Vi sinh vật đại cương 9 10 756