Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh vật môi trường

Được đăng lên bởi vietthanh-buon
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3029 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

MÔN: VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG
Chuyên đề: Sự phân bố của các vi sinh vật trong môi
trường đất và vai trò đối với cây trồng

Người thực hiện:
- Ngọ Viết Thành

-

Đồng Tuấn Anh

I

SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT TRONG
MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé dễ dàng phát tán nhờ gió, nước và các
sinh vật khác. Bởi vậy nó có thể di chuyển dễ dàng đến mọi nơi trong tự nhiên.
Nhất là những vi sinh vật có bào tử, bào tử của chúng có khả năng sống tiềm sinh
trong các điều kiện khó khăn. Khi gặp điều kiện thuận lợi, chúng lại phát triển,
sinh sôi. Bởi vậy trên trái đất này, nếu có một loại nào phân bố rộng rãi nhất,
phong phú nhất thì đó là vi sinh vật. Nó phân bố ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, đất
là nơi sinh vật cư trú nhiều nhất so với các môi trường khác. Sự phân bố của vi
sinh vật đất còn gọi là khu hệ vi sinh vật đất.
Chúng bao gồm các nhóm có hình thái, sinh lý và sinh hóa rất khác nhau.
Các nhóm vi sinh vật chính cư chú trong đất bao gồm: Vi khuẩn, Vi nấm, Xạ
khuẩn, Víu, Tảo, Nguyên sinh động vật. Trong đó vi khuẩn là nhóm chiếm nhiều
nhất về số lượng. Chúng bao gồm vi khuẩn háo khí, vi khuẩn kị khí, vi khuẩn tự
dưỡng, vi khuẩn dị dưỡng… Nếu chia theo các nguồn dinh dưỡng thì lại có nhóm
tự dưỡng cacbon, tự dưỡng amin, dị dưỡng amin, vi khuẩn cố định ni tơ …
Số lượng và thành phần vi sinh vật trong đất thay đổi khá nhiều. Trước hết
số lượng và thành phần vi sinh vật trên bề mặt đất rất ít do gay trên bề mặt đất độ
ẩm không phải là thích hợp cho vi sinh vật phát triển, hai nửa bề mặt đất bị mặt
trời chiếu rọi nên vi sinh vật bị tiêu diệt.
Số lượng và thành phần vi sinh vật thấy nhiều hơn khi chiều sâu đất 10 – 20
cm so với bề mặt, ở tầng lớp này độ ẩm vừa thích hợp, các chất dinh dưỡng tích
lũy nhiều, không bị tác dụng của ánh sáng mặt trời nên vi sinh vật phát triển
nhanh, các quá trình chuyển hóa quan trọng trong đất chủ yếu xẩy ra trong tầng
đất này. Số lượng và thành phần vi sinh vật sẽ giảm đi khi độ sâu của đất hơn 30
cm và sâu 4- 5m hầu như rất ít ( trừ trường hợp đất có mạch nước ngầm). Rõ ràng
vi sinh vật ở tầng đát này phải là loài yếm khí đồng thời phải chịu dược áp suất
lớn mới phát triển dược. Hai nữa ở lớp đất này các chất hữu cơ rất hiếm.
Số lượng và thành phần vi sinh vật trong đất còn thay đổi tùy chất đất, ở nơi đất
nhiều chất hữu cơ , giàu chất mùn có độ ẩm thích hợp vi sinh vật phát triển mạnh,
thí dụ ở đầm lầy, đồng nước trũng, ao hồ,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG
MÔN: VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG
Chuyên đề: Sự phân bố của các vi sinh vật trong môi
trường đất và vai trò đối với cây trồng
Người thực hiện:
- Ngọ Viết Thành
- Đồng Tuấn Anh
I
Vi sinh vật môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh vật môi trường - Người đăng: vietthanh-buon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Vi sinh vật môi trường 9 10 64