Ktl-icon-tai-lieu

vùng tây nguyên

Được đăng lên bởi nhochaykhoc100
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1777 lần   |   Lượt tải: 1 lần
26/04/2013

TÂY NGUYÊN
ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT
NAM VÀ PHÂN VÙNG
LÃNH THỔ
Nhóm 4: Nguyễn Thị Lựu
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thu Nga
Nguyễn Như Ngọc
Lê Quang Nguyên

Tây Nguyên

1

26/04/2013

Khái quát về vùng
Tây Nguyên gồm
5 tỉnh: Kon Tum, Gia
Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông
và Lâm Đồng
Diện tích: 54 641
km2
Dân số: 5,282
triệu người

Diện tích và dân số của các vùng trong cả nước
năm 2011

2

26/04/2013

Lịch sử khai thác
Vùng đất Tây Nguyên từ xưa vốn là vùng đất tự trị, địa
bàn sinh sống của các bộ tộc thiểu số, chưa phát triển thành một
quốc gia hoàn chỉnh.
Năm 1834, Vua Minh Mạng có đưa lãnh thổ Tây Nguyên
vào bản đồ Việt Nam( Đại Nam nhất thống toàn đồ), nhưng Tây
Nguyên chưa được chú trọng khai thác như phía Đông Nam bộ.
Sau khi người Pháp nắm được quyền kiểm soát Việt
Nam, họ đã thực hiện hàng loạt các cuộc thám hiểm và chinh
phục vùng đất Tây Nguyên. Vùng đất cao nguyên Trung kỳ (Tây
Nguyên) hoàn toàn thuộc quyền cai trị của chính quyền thực dân
Pháp.

Vị trí địa lý của Tây Nguyên
Tây Nguyên là vùng cao nguyên
phía tây lãnh thổ, là vùng duy
nhất trong 7 vùng kinh tế không
tiếp giáp với biển.
phía bắc giáp phía Bắc
Nam Trung Bộ
phía đông giáp các tỉnh
phía Đông Nam Trung Bộ
phía nam giáp phía Bắc
Đông Nam Bộ
phía tây giáp với Lào và
Campuchia

3

26/04/2013

Ảnh hưởng của vị trí địa lý đối với các
vấn đề kinh tế - xã hội
Tích cực
-

-

-

Phát triển quan hệ đối
ngoại với Lào, Campuchia
Tăng giao thương của 3
quốc gia với nhau thông
qua cửa khẩu Bờ Y
Tiếp giáp với Đông Nam
bộ kéo cho kinh tế phát
triển vùng Nam Tây
Nguyên

Tiêu cực
-

-

-

-

Bất ổn chính trị do đối
tượng bên ngoài
Tách biệt với vùng kinh tế
phía Bắc
Không có khả năng phát
triển kinh tế biển
Vì tiếp giáp với vùng kinh
tế phát triển năng động nên
bị vùng đó hút nguồn đầu
tư-Vùng Đông Nam bộ và
duyên hải Nam trung bộ

Đặc điểm tự nhiên
Địa hình
Tây Nguyên không phải
là một cao nguyên duy nhất mà là
một loạt cao nguyên liền kề, độ
cao trung bình khoảng 600-800
mét so với mặt biển.
Có nhiều dãy núi trùng
điệp với những đỉnh núi cao trên
2000m: Ngọc Linh, Ngọc Niay,
Chư Hmu, Cư Yang Sin, Lang
Biang.
Khu vực trung tâm có độ
cao thấp hơn và có một vài vùng
đồng bằng dọc sông Xrê Pốc và
sông Ba nhưng có diện tích nhỏ.
1.

4

26/04/2013

Đặc điểm tự nhiên
2. Khí hậu:
Khí hậu nhiệt đới gió
mùa nhưng bị ảnh hưởng
của độ cao chung nên có
khí hậu nhiệt đới gió mùa
cao nguyên:
Mùa khô: lạnh, khô, ít
mưa
Mùa mưa: nóng, ẩm,
mưa nhiều

Ảnh hưởng của địa hình, khí hậu tới tổ
chức và hoạt động kinh tế - xã hội
Do ...
26/04/2013
1
ĐỊA KINH TẾ VIỆT
NAM PHÂN VÙNG
LÃNH THỔ
Nhóm 4: Nguyễn Thị Lựu
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thu Nga
Nguyễn Như Ngọc
Quang Nguyên
TÂY NGUYÊN
Tây Nguyên
vùng tây nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vùng tây nguyên - Người đăng: nhochaykhoc100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
vùng tây nguyên 9 10 397