Ktl-icon-tai-lieu

Xác định vai trò của vi khuẩn Escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn hướng nạc giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Ba Vì – Hà Nội và đề xuất biện pháp phòng trị

Được đăng lên bởi hungtm116
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. MỞ ĐẦU
1.1.

Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế phát triển hiện nay, ngành chăn nuôi vẫn luôn là hướng phát

triển chủ đạo của kinh tế Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Giữ được vị trí quan
trọng như vậy bởi nó có vai trò to lớn trong viêc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa
dạng của con người như cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, sức kéo cho
sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp nhẹ: da,
lông, sừng, móng…, ngoài ra còn có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học, tuy nhiên
ý nghĩa thiết thực nhất của ngành chăn nuôi vẫn là nguồn thực phẩm không thể
thiếu trong đời sống hàng ngày. Chính vì nhu cầu đó khiến nền chăn nuôi công
nghiệp phát triển rầm rộ, thu được những lợi ích to lớn như con giống cao sản, tăng
nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm…Nhưng bên cạnh những lợi ích đó đã
tạo ra cho ngành chăn nuôi những thách thức lớn về tình hình dịch bệnh.
Phương thức chăn nuôi năng suất cao đã làm giảm sức đề kháng của vật
nuôi, đồng thời gây ra sự biến đổi đặc tính sinh học của các yếu tố gây bệnh. Những
chỉ tiêu được quan tâm để đánh giá mức độ biến đổi của vi khuẩn bao gồm tỷ lệ lưu
hành các serotype, đặc tính sinh hóa, yếu tố độc lực, khả năng đề kháng với các tác
nhân hóa học đặc biệt là thuốc sát trùng và kháng sinh.
Từ trước đến nay, hội chứng tiêu chảy vẫn là một trong những vấn đề gây
thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi lợn. Bệnh xảy ra ở lợn mọi
lứa tuổi, gây chết nhiều và điều trị ít hiệu quả, đặc biệt ở lợn con trước cai sữa. Có
rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra hội chứng tiêu chảy (E. coli, Salmonella,
Clostridium perfringens, Rotavirus, virus gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm và các
ký sinh trùng như cầu trùng,…). Trong đó, vi khuẩn E. coli được đánh giá là nguyên
nhân gây bệnh phổ biến nhất.
Ở nước ta, bệnh do E. coli xảy ra quanh năm nhưng rầm rộ nhất vào cuối
đông và đầu xuân do khí hậu thay đổi đột ngột, lạnh, mưa nhiều, ẩm ướt, đây là điều
kiện lý tưởng để vi khuẩn E. coli phát tán và gây bệnh. Tại huyện Ba Vì – Hà Nội,
nơi có nhiều trang trại chăn nuôi lợn hướng nạc qui mô lớn với phương thức chăn

1

nuôi hiện đại, khoa học, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh tiêu chảy do
vi khuẩn E. coli gây ra.
Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định
vai trò của vi khuẩn Escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn hướng nạc
giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại một số trang trại chăn nuôi tập trung
trên địa bàn huyện Ba Vì – Hà Nội và ...

 
Trong xu thế phát triển hiện nay, ngành chăn nuôi vẫn luôn hướng phát
triển chủ đạo của kinh tế Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Giữ được vị trí quan
trọng như vậy bởi vai trò to lớn trong viêc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa
dạng của con người như cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, sức kéo cho
sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp nhẹ: da,
lông, sừng, móng…, ngoài ra còný nghĩa trong nghiên cứu khoa học, tuy nhiên
ý nghĩa thiết thực nhất của ngành chăn nuôi vẫn là nguồn thực phẩm không thể
thiếu trong đời sống hàng ngày. Chính nhu cầu đó khiến nền chăn nuôi công
nghiệp phát triển rầm rộ, thu được những lợi ích to lớn như con giống cao sản, ng
nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm…Nhưng bên cạnh những lợi ích đó đã
tạo ra cho ngành chăn nuôi những thách thức lớn về tình hình dịch bệnh.
Phương thức chăn nuôi năng suất cao đã làm giảm sức đề kháng của vật
nuôi, đồng thời gây ra sự biến đổi đặc tính sinh học của các yếu tố gây bệnh. Những
chỉ tiêu được quan tâm để đánh giá mức độ biến đổi của vi khuẩn bao gồm tỷ lệ lưu
hành các serotype, đặc tính sinh hóa, yếu tố độc lực, khả năng đề kháng với các tác
nhân hóa học đặc biệt là thuốc sát trùng và kháng sinh.
Từ trước đến nay, hội chứng tiêu chảy vẫn một trong những vấn đ gây
thiệt hại ln cho ngành chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi ln. Bệnh xảy ra lợn mọi
lứa tuổi, gây chết nhiềuđiều trị ít hiệu quả, đặc biệt ở lợn con trước cai sữa.
rất nhiều nguyên nhân thể gây ra hội chứng tiêu chảy (E. coli, Salmonella,
Clostridium perfringens, Rotavirus, virus gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm và các
ký sinh trùng như cầu trùng,…). Trong đó, vi khuẩn E. coli được đánh giá là nguyên
nhân gây bệnh phổ biến nhất.
nước ta, bệnh do E. coli xảy ra quanh năm nng rầm r nhất o cuối
đông và đầu xuân do khí hậu thay đổi đột ngột, lạnh, mưa nhiều, ẩm ướt, đây là điều
kiện tưởng để vi khuẩn E. coli phát tán và gây bệnh. Tại huyện Ba Vì –Nội,
nơi nhiều trang trại chăn nuôi ln hướng nạc qui mô lớn với phương thức chăn
1
Xác định vai trò của vi khuẩn Escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn hướng nạc giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Ba Vì – Hà Nội và đề xuất biện pháp phòng trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định vai trò của vi khuẩn Escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn hướng nạc giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Ba Vì – Hà Nội và đề xuất biện pháp phòng trị - Người đăng: hungtm116
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Xác định vai trò của vi khuẩn Escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn hướng nạc giai đoạn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện Ba Vì – Hà Nội và đề xuất biện pháp phòng trị 9 10 323