Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng kế hoạch trại chăn nuôi lợn

Được đăng lên bởi Dũng Nguyễn Tiến
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 9 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
TRUNG TÂM GIỐNG LỢN CHẤT LƯỢNG CAO

Quản lý đàn lợn để chăn
nuôi đạt hiệu quả cao
Ts. Thomas Socha.
Đại học Lincol-Nebraska...
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

on-111e-chan-nuoi-111at-hieu-qua-cao

I. Giả thiết
1. Số lượng lợn muốn nuôi mỗi năm là 2,500 con.
- Lợn con sẽ được cai sữa ở 24-25 ngày tuổi
- Lợn cai sữa được nuôi tiếp đến 25 kg
- Lợn thịt xuất chuồng ở 100-110 kg.
2. Các chuồng lợn thịt sẽ đẩy lợn trong khoảng 110 ngày (Có
khoảng 3 nhóm lợn/ dãy chuồng lợn thịt/ năm.
=>Sẽ cần diện tích cho khoảng 850-900 đầu lợn thịt.
3. Lợn con được nuôi trong chuồng lợn cai sữa khoảng 40
ngày (Có 8 lượt nuôi/ năm/ 1 dãy chuồng.
=>Cần có diện tích cho đủ 320 đấu lợn con cai sữa.
5. Chuồng nái đẻ có thể sử dụng mỗi 4 - 5 tuần tùy thời gian
cần thiết cho vệ sinh chuồng.
=> Cần có đủ khoảng 30 chuồng đẻ cho trại lợn.
6. Số lứa đẻ/ năm cần để sản xuất 2.500 lợn con khoảng 265
nếu mỗi lứa đẻ có thể cai sữa 9,5 lợn con.

II. Tính số lượng lợn nái
• Giả thiết
– Tỷ lệ phối giống 90% và tỷ lệ đẻ 82%.
– Có khoảng 2,3 lứa đẻ/nái/năm.

 Cần có 265 lứa/ 2,3 = 115 nái đẻ/ năm.
• Có 115/ 0,82 = 140 nái phối giống để có được
số lứa mong muốn.
• Mức độ thay đàn bình thường khoảng 40% /
năm ta cần 56 lợn nái hậu bị thay đàn/ năm.
=>Ta sẽ làm việc với 85 nái rạ + 55 nái tơ/ năm
cho sản xuất giống.

III. Quản lý lợn
1. Lợn nái làm giống cần
– Được cai sữa ở 24 -25 ngày.
– Cho ăn khoảng 4 kg/ ngày đến khi phối
giống.
– Sau phối giống giảm thức ăn còn 2,5 - 3,0
kg/ngày trong 30 ngày. Sau 30 ngày giảm
còn 2 kg/ ngày đến khi mang thai khoảng
98 ngày.
– Sau 98 ngày chuyển sang khẩu phần mang
thai (3 kg/ngày) đến khi lợn nái sinh.

III. Quản lý lợn
2. Lợn nái hậu bị tơ
Cho ăn tối đa đến khi đạt được thể trọng
khoảng 120 kg, giới hạn thức ăn 2,0 kg/ngày
(cần nái tăng trọng khoảng 275 gam/ngày).

III. Quản lý lợn
3. Lợn nái đẻ
- Cho ăn ngay từ chuồng đẻ giúp ăn nhiều
càng sớm càng tốt.
- Không cho ăn trong ngày đẻ. Tăng dần lượng
thức ăn (1,0 - 1,5 kg/ngày) trong 5 ngày.
(khoảng 7.0 kg/ngày. 2 - 3 bữa/ ngày.
- Ghi chép lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày

III. Quản lý lợn
4. Lợn con theo mẹ
Bú hoàn toàn đến 17 ngày tuổi

III. Quản lý lợn
5. Lợn con cai sữa
Cần cung cấp 3 loại khẩu phần ăn
- Khẩu phần I từ lúc cai sữa đến 12 kg.
- Khẩu phần II từ 12-17 kg
- Khẩu phần III từ 17-25 kg .

III. Quản lý lợn
6. Lợn thịt (lợn choai + xuất chuồng)
Cần c...
Quản lý đàn lợn để chăn
nuôi đạt hiệu quả cao
Ts. Thomas Socha.
Đại học Lincol-Nebraska...
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
TRUNG TÂM GIỐNG LỢN CHẤT LƯỢNG CAO
http://www.khuyennongvn.gov.vn/e-khcn/quan-ly-111an-l
on-111e-chan-nuoi-111at-hieu-qua-cao
Xây dựng kế hoạch trại chăn nuôi lợn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng kế hoạch trại chăn nuôi lợn - Người đăng: Dũng Nguyễn Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Xây dựng kế hoạch trại chăn nuôi lợn 9 10 361