Ktl-icon-tai-lieu

Xoài

Được đăng lên bởi ntbngocdh11tp@gmail.com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

DỰ THẢO 2

TCVN ....:2012
CODEX STAN 184-1993
WITH AMENDMENT 1:2005
Xuất bản lần 1

XOÀI QUẢ TƯƠI
Mangoes

TCVN ....:2012
HÀ NỘI − 2012

2

TCVN ....:2012

Lời nói đầu
TCVN ….:2012 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 184-1993, và
sửa đổi 1-2005;
TCVN ….:2012 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và
nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề
nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa
học và Công nghệ công bố.

3

TCVN ....:2012

4

TCVN ....:2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN :2012

Xoài quả tươi
Mangoes

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các giống xoài thương phẩm, có tên khoa học là Mangifera indica L.,
thuộc họ Anacardiaceae, được tiêu thụ dưới dạng quả tươi, sau khi đã được xử lý sơ bộ và đóng gói.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho xoài dùng cho quá trình chế biến công nghiệp.

2 Yêu cầu chất lượng
2.1 Yêu cầu tối thiểu
Tùy theo các yêu cầu cụ thể cho từng hạng và dung sai cho phép, tất cả các hạng xoài phải:
− nguyên vẹn;
− lành lặn, không bị dập nát hoặc hư hỏng, không thích hợp cho sử dụng;
− sạch, không có tạp chất lạ nhìn thấy bằng mắt thường;
− không bị hư hại bởi sâu bệnh;
− không bị ẩm bất thường ở ngoài vỏ, trừ khi vừa mới đưa ra từ thiết bị bảo quản lạnh;
− không có bất kỳ mùi và/hoặc vị lạ;
− thịt quả chắc;
− màu quả tươi;
− không bị hư hỏng do nhiệt độ thấp;
− không có các vết đen hoặc các chấm đen;
5

TCVN ....:2012
− không bị thâm;
−

phát triển đầy đủ và có độ chín thích hợp;

Nếu quả có cuống thì cuống không được dài hơn 1.0 cm.
2.1.1 Độ phát triển và trạng thái của xoài phải sao cho có thể:
− tiếp tục quá trình chín cho đến khi đạt được độ chín thích hợp tương ứng với các đặc tính của giống;
− chịu được vận chuyển và xử lý;
− đến được nơi tiêu thụ với trạng thái tốt.
Màu sắc thể hiện độ chín có thể thay đổi theo giống.

2.2 Phân hạng
Xoài được phân thành ba hạng như sau:

2.2.1 Hạng “đặc biệt”
Xoài thuộc hạng này phải có chất lượng cao nhất. Chúng phải đặc trưng cho giống, không
được có các khuyết tật, trừ các khuyết tật rất nhẹ không ảnh hưởng tới mã quả, chất lượng và
sự duy trì chất lượng cũng như việc trình bày của sản phẩm trên bao bì.
2.2.2 Hạng I
Xoài thuộc hạng này phải có chất lượng tốt. Chúng phải đặc trưng cho giống, cho phép có các khuyết
tật nhẹ, miễn là không ảnh hưởng tới mã quả, chất lượng, sự duy trì chất lượng và cách trình bày của
sản phẩm trên bao bì:
− khuyết tật nhẹ về hình dạng quả;
− khuyết tật nhẹ trên vỏ do bị cháy nắng ho...
TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A
DỰ THẢO 2
TCVN ....:2012
CODEX STAN 184-1993
WITH AMENDMENT 1:2005
Xuất bản lần 1
XOÀI QUẢ TƯƠI
Mangoes
Xoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xoài - Người đăng: ntbngocdh11tp@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Xoài 9 10 767