Ktl-icon-tai-lieu

xử lý tận dụng phế liệu từ tôm

Được đăng lên bởi giadinhtrenhetnak
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2372 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP
HỒ CHÍ MINH
KHOA KĨ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT-THỦY SẢN

XỬ LÍ VÀ TẬN DỤNG PHẾ
LIỆU TỪ TÔM

GVHD:Th.S. Nguyễn Thị Hiền
SVTH: HC07TP
Năm học 2009-2010

Xử lí và tận dụng phế liệu từ tôm

GVHD:Th.S.Nguyễn Thị Hiền

MỤC LỤC
PHẦN 1:MỞ ĐẦU.............................................................................................................2
1.1.Ảnh hưởng của phế liệu ngành chế biến thủy sản đến môi trường.....................2
1.2.Tình hình ô nhiễm do phế liệu của ngành chế biến thủy sản:.............................3
1.3.Tận dụng phế liệu trong chế biến tôm:..................................................................5
PHẦN 2: XỬ LÝ PHẾ LIỆU TÔM.................................................................................6
2.1.Nguyên liệu...............................................................................................................6
2.2.Enzym.......................................................................................................................6
2.2.1 Enzyme Neutrase..............................................................................................6
2.2.2.Enzym papain....................................................................................................7
2.2.3.Enzym bromelin................................................................................................7
2.2.4.Nghiên cứu ảnh hưởng cùa các enzyme đến quá trình thủy phân...............8
2.2.4.1. Enzym neutrase.........................................................................................8
2.2.4.2.Enzym papain.............................................................................................8
2.2.4.3.Enzym bromelin.........................................................................................8
2.2.4.4.Enzym nội tại..............................................................................................8
2.2.5. So sánh hiệu quả sử dụng giữa các Enzym....................................................9
2.2.6.Kết luận..............................................................................................................9
2.3.Quy trình xử lý.........................................................................................................9
2.4.Giải thích quy trình...............................................................................................10
2.4.1.Xay ng...
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=G_OPAEIU1PCĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP
HỒ CHÍ MINH
KHOA KĨ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT-THỦY SẢN
XỬ LÍ VÀ TẬN DỤNG PHẾ
LIỆU TỪ TÔM
GVHD:Th.S. Nguyễn Thị Hiền
SVTH: HC07TP
Năm học 2009-2010
xử lý tận dụng phế liệu từ tôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý tận dụng phế liệu từ tôm - Người đăng: giadinhtrenhetnak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
xử lý tận dụng phế liệu từ tôm 9 10 232